Praca Pionki

Najnowsze oferty pracy: 592

Praca w Pionkach

Pionki to miasto w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim. Należy do powiatu radomskiego, jest gminą miejską i siedzibą wiejskiej gminy Pionki.

Miejscowość rozciąga się na Równinie Radomskiej, nad rzeką Zagożdżonką dopływającą do Wisły. Leży na skraju Puszczy Kozienickiej, której walory przyrodnicze są jednym z cennych atutów turystycznych okolicy. Pionki prawa miejskie uzyskały w 1954 r., ale historia miejscowości jest o wiele dłuższa, sięga XIV w.

Jakie branże są współcześnie uznawane za kluczowe dla lokalnej gospodarki? Kto znajdzie w Pionkach oferty pracy? Jakich firm jest tu najwięcej? Oto charakterystyka tej miejscowości.

Pionki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Pionkach mieszka 18,1 tys. osób (wg danych GUS na 2019 r.). Liczba mieszkańców zmniejsza się – pod koniec 2014 r. wynosiła 19,1 tys. Pionki zajmują nieco ponad 18 kilometrów kwadratowych powierzchni.

Mieszkańcy i przyjezdni mają tu do dyspozycji liczne obiekty sportowe i rekreacyjne. Zalew w Pionkach ze strzeżoną plażą, wakepark, stadion, basen i hala sportowa to tylko część z nich. W mieście odnajdą się także amatorzy zwiedzania – tutejsze zabytki pochodzą z I połowy XX w. Wtedy też nastąpił dynamiczny rozwój miasta – związany z otwarciem największej wytwórni prochu strzelniczego w Polsce.

Miasto leży niedaleko Radomia – w odległości 24 km i 42 km od Puław. Udając się z Pionek do Warszawy, trzeba pokonać trasę 105 km. Bliskość ośrodków gospodarczych i dogodne połączenia drogowe zapewniają korzystne warunki prowadzenia biznesu. Przez Pionki przebiega droga wojewódzka nr 737, łączącą Radom z Kozienicami i zapewniająca łatwy i szybki dojazd do dwóch dróg krajowych – nr 7 i nr 12. Prowadzą tędy też drogi wojewódzkie nr 691 (relacji Pionki – Opactwo) oraz nr 787 (Pionki – Zwoleń).

W mieście zatrzymują się pociągi, zarówno pasażerskie, jak i towarowe, zapewniają połączenia kolejowe przede wszystkim z Radomiem i Dęblinem.

Rozbudowany układ dróg w Pionkach i gminie oraz połączenia kolejowe pozwalają na sprawną komunikację z miastami w granicach województwa i innymi regionami kraju. Pionki położone są niedaleko takich miejscowości jak Kozienice, Zwoleń, Skaryszew czy Dęblin.

Pionki należą do Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. ROF obejmuje 1530 kilometrów kwadratowych – teren 15 gmin, których centralny punkt stanowi Radom. Samorządy współpracują ze sobą, realizując cele gospodarcze i społeczne. Jednym z nich jest zwiększenie elastyczności rynku pracy w przynależących do obszaru funkcjonalnego gminach i zwiększenie atrakcyjności zamieszkania w nich.

Rynek pracy, oferty pracy – Pionki

W mieście działa 1730 podmiotów gospodarki narodowej (dane Głównego Urzędu Statystycznego, REGON, stan na wrzesień 2020 r.) – 60 z sektora publicznego i 1661 prywatnych.

Podział podmiotów ze względu na deklarowaną liczbę pracowników i strukturę własności wygląda następująco:

  • 1000 i więcej pracowników – 1 podmiot z sektora publicznego,
  • 250-999 pracowników – 2 jednostki budżetowe, 1 przedsiębiorstwo prywatne,
  • 50-249 pracowników – 8 podmiotów z sektora publicznego, 6 podmiotów prywatnych,
  • 10-49 pracowników – 14 podmiotów budżetowych, 31 prywatnych,
  • 0-9 pracowników – 35 jednostek w sektorze publicznym, w prywatnym – 1623.

W strukturze branżowej najwięcej jest przedsiębiorstw handlowych, zajmujących się naprawą pojazdów, usługowych i budowlanych, a także zakładów przetwórstwa przemysłowego.

Pionki są miastem o dużym potencjale przemysłowym. Do atutów miejscowości należą rozległe obszary inwestycyjne, m.in. teren dawnych zakładów chemicznych ZTS Pronit i niższe niż w dużych aglomeracjach koszty prowadzenia biznesu.

W Pionkach rozwija się przemysł chemiczny, drzewny, odzieżowy. Sporo miejsc pracy generują także zakłady produkujące wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, artykułów papierniczo-biurowych i sektor przetwórstwa spożywczego. 

W znalezieniu pracy, zdobyciu nowych kompetencji czy aktywizacji zawodowej mieszkańcom Radomia i powiatu radomskiego pomaga Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. W ramach PUP działa też siedem filii, jedna z nich znajduje się w Pionkach. Urząd Pracy we wrześniu 2020 r. (zgodnie z danymi GUS) miał w swoim rejestrze 9,8 tys. bezrobotnych mieszkańców powiatu radomskiego i 11,4 tys. radomian.

Analiza stopy bezrobocia pokazuje, że rynek pracy w województwie mazowieckim jest bardzo niejednorodny. Największe szanse na znalezienie pracy daje stolica, a najwyższy wskaźnik bezrobocia we wrześniu 2020 r. GUS wyliczył dla powiatu szydłowieckiego. W Radomiu i powiecie radomskim od lat bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie. We wrześniu wynosiło ono 12,5% w stolicy powiatu i 17,9% w powiecie.

Szukaj pracy w mieście