Praca Zwoleń Najnowsze oferty pracy: 13

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Zwoleniu

Zwoleń – woj. mazowieckie 

Zwoleń to miasto liczące 7,7 tys. mieszkańców i zajmujące 16 kilometrów kwadratowych terenu. Stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy, składającej się z 28 sołectw.

Zwoleń znajduje się w centrum powiatu. Poza gminą Zwoleń w granicach administracyjnych powiatu leżą gminy wiejskie: Kazanów, Policzna, Przyłęk i Tczów.

Stolica powiatu jest dobrze skomunikowana zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej. Zwoleń leży na osi dróg krajowych. Biegnie tędy DK nr 12, łącząca Łódź i Lublin oraz DK nr 79, którą można dojechać z Warszawy do Tarnobrzegu. Układ komunikacyjny miasta i gminy dopełniają drogu lokalne oraz droga wojewódzka nr 787 prowadząca do Pionek.

Szanse na pracę: Zwoleń i okolice

Budujące rynek pracy w Zwoleniu firmy to w zdecydowanej większości mikroprzedsiębiorstwa. W rejestrze REGON zarejestrowanych jest łącznie 819 podmiotów gospodarki narodowej w mieście i 437 w miejscowościach wiejskich w gminie (stan na 30 września 2020 r.).

W mieście działa:

  • 779 mikropodmiotów (jednostek bez pracowników bądź zatrudniających maksymalnie 9 osób), w tym 13 jednostek budżetowych,
  • 31 podmiotów małych – 12 w sektorze publicznym – z 10-49 pracownikami,
  • 5 średnich przedsiębiorstw prywatnych i 3 średnie podmioty publiczne, generujące między 50 a 249 miejsc pracy,
  • jeden duży zakład pracy będący jednostką budżetową.

Miasto ma charakter ośrodka handlowo-usługowego. Rozwinięte są branża budowlana, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Sporo jest też zakładów przetwórstwa przemysłowego. 

Analizę sytuacji na lokalnym rynku pracy warto uzupełnić o wyniki prognozy Barometr zawodów. Rokrocznie eksperci rynku pracy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowują raport z badania, w którym znajdziemy listę zawodów deficytowych, będących w równowadze i nadwyżkowych.

Zgodnie z Barometrem w powiecie zwoleńskim niewiele jest zarówno grup profesji deficytowych, jak i nadwyżkowych. Z trudnościami rekrutacyjnymi mierzą się pracodawcy poszukujący kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz magazynierów. Praca w Zwoleniu bądź innych miejscowościach w powiecie czeka także na posiadających aktualne uprawnienia operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych.

Ze znalezieniem wakatu mogą mieć z kolei problemy młodzi, nieposiadający doświadczenia w zawodzie absolwenci technikum – ekonomiści oraz rolnicy i hodowcy.

Bezrobocie w Zwoleniu, urząd pracy

W aktywizacji zawodowej, powrocie na rynek pracy czy poszerzaniu własnych kompetencji zawodowych pomaga Powiatowy Urząd Pracy:

  • PUP Zwoleń,
    ul. Ludowa 7,
    26-700 Zwoleń.

Stopa bezrobocia na rynku pracy w województwie mazowieckim to wskaźnik, który uwydatnia duże terytorialne zróżnicowanie w Mazowieckiem. Powiaty na południu województwa borykają się ze znacznym problemem bezrobocia. W powiecie zwoleńskim, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi ono 11,1% (dane na wrzesień 2020 r.). Dla porównania – średnia wartość wyliczona dla województwa to 5,1%, a dla kraju – 6,1%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu zarejestrowanych we wrześniu 2020 r. było 1,7 tys. bezrobotnych mieszkańców powiatu.