Praca Zwoleń

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 455

Praca w Zwoleniu

Zwoleń – miasto nad rzeką Zwolenką, w północno-wschodniej części Polski. Leży w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, którego władz jest siedzibą. Zwoleń znajduje się w centrum powiatu. Poza gminą Zwoleń w granicach administracyjnych powiatu leżą gminy wiejskie: Kazanów, Policzna, Przyłęk i Tczów.

Miejscowość to duży ośrodek gospodarczy w okolicy. Mieszczą się tu zakłady pracy generujące najwięcej miejsc zatrudnienia w powiecie, instytucje otoczenia biznesu – banki, urzędy. Jest także węzłem komunikacyjnym, a rozbudowana sieć dróg stanowi ważny czynnik aktywizujący pozarolniczą działalność mieszkańców okolicy.

Zwoleń, woj. mazowieckie

Zwoleń ma długą historię. Miejscowość uzyskała prawa miejskie w 1425 r. W mieście zachowały się zabytkowe obiekty, głównie sakralne. W dziejach Zwolenia zapisał się Jan Kochanowski, który urodził się w nieodległej Sycynie. Między 1566 a 1575 r. ten wybitny renesansowy poeta był proboszczem w zwoleńskiej parafii. Jego postać upamiętniają dziś dwa pomniki Jana Kochanowskieg w Zwoleniu.

Co jeszcze warto wiedzieć o Zwoleniu, poszukując pracy w województwie mazowieckim?

Zwoleń – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Zwoleń to miasto liczące 7,7 tys. mieszkańców i zajmujące 16 kilometrów kwadratowych terenu. Stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy, składającej się z 28 sołectw.

Miasto i okolica mają duży potencjał turystyczny i agroturystyczny. Składają się na niego ciekawe ludowe tradycje, kultywowane do dziś, zabytki, a także przyroda, obszary leśne, piesze i rowerowe szlaki turystyczne czy kąpielisko. 

Stolica powiatu jest dobrze skomunikowana zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej. Zwoleń leży na osi dróg krajowych. Biegnie tędy DK nr 12, łącząca Łódź i Lublin oraz DK nr 79, którą można dojechać z Warszawy do Tarnobrzegu. Układ komunikacyjny miasta i gminy dopełniają drogu lokalne oraz droga wojewódzka nr 787 prowadząca do Pionek.

Rynek pracy, oferty pracy – Zwoleń

Budujące rynek pracy w Zwoleniu firmy to w zdecydowanej większości mikroprzedsiębiorstwa. W rejestrze REGON zarejestrowanych jest łącznie 819 podmiotów gospodarki narodowej w mieście i 437 w miejscowościach wiejskich w gminie (stan na 30 września 2020 r.).

W mieście działa:

  • 779 mikropodmiotów (jednostek bez pracowników bądź zatrudniających maksymalnie 9 osób), w tym 13 jednostek budżetowych,
  • 31 podmiotów małych – 12 w sektorze publicznym – z 10-49 pracownikami,
  • 5 średnich przedsiębiorstw prywatnych i 3 średnie podmioty publiczne, generujące między 50 a 249 miejsc pracy,
  • jeden duży zakład pracy będący jednostką budżetową.

Miasto ma charakter ośrodka handlowo-usługowego. Rozwinięte są branża budowlana, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Sporo jest też zakładów przetwórstwa przemysłowego. 

Analizę sytuacji na lokalnym rynku pracy warto uzupełnić o wyniki prognozy Barometr zawodów. Rokrocznie eksperci rynku pracy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowują raport z badania, w którym znajdziemy listę zawodów deficytowych, będących w równowadze i nadwyżkowych.

Zgodnie z Barometrem w powiecie zwoleńskim niewiele jest zarówno grup profesji deficytowych, jak i nadwyżkowych. Z trudnościami rekrutacyjnymi mierzą się pracodawcy poszukujący kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz magazynierów. Praca w Zwoleniu bądź innych miejscowościach w powiecie czeka także na posiadających aktualne uprawnienia operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych.

Ze znalezieniem wakatu mogą mieć z kolei problemy młodzi, nieposiadający doświadczenia w zawodzie absolwenci technikum – ekonomiści oraz rolnicy i hodowcy.

W aktywizacji zawodowej, powrocie na rynek pracy czy poszerzaniu własnych kompetencji zawodowych pomaga Powiatowy Urząd Pracy.

Stopa bezrobocia na rynku pracy w województwie mazowieckim to wskaźnik, który uwydatnia duże terytorialne zróżnicowanie w Mazowieckiem. Powiaty na południu województwa borykają się ze znacznym problemem bezrobocia. W powiecie zwoleńskim, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi ono 11,1% (dane na wrzesień 2020 r.). Dla porównania – średnia wartość wyliczona dla województwa to 5,1%, a dla kraju – 6,1%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu zarejestrowanych we wrześniu 2020 r. było 1,7 tys. bezrobotnych mieszkańców powiatu.

PUP Zwoleń:

Adres: ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń
E-mail: wazw@praca.gov.pl
Telefon: 48 676 27 94, 48 676 46 49, 48 676 35 35

Szukaj pracy w mieście