Praca Wyśmierzyce Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Wyśmierzycach

Wyśmierzyce – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Wyśmierzyce to niewielkie pod względem populacji miasteczko. Liczy ok. 800 mieszkańców. Powierzchnia miasta to 17 kilometrów kwadratowych, co daje bardzo niską gęstość zaludnienia – około 55 osób na kilometr kwadratowy.

Prawa miejskie nadano Wyśmierzycom już w 1338 r. Miejscowość rozwijała się jako własność benedyktynów płockich i ośrodek na szlaku handlowym z Torunia do Lwowa. W 1869 r., po powstaniu styczniowym, odebrano Wyśmierzycom prawa miejskie. Ponownie nadano je w 1922 r. Ślady historii znaleźć można w tutejszych zabytkach - Kościele św. Teresy z Ávili i organistówce z XIX wieku oraz zrekonstruowanej dzwonnicy,

Dobrą komunikację z okolicznymi miejscowościami i bezpośrednie połączenie z trasą szybkiego ruchu S7 zapewnia mieszkańcom Wyśmierzyc droga krajowa nr 48. Z miasta niedaleko jest m.in. do Mogielnicy, Nowego Miasta nad Pilicą, Grójca, Białej Rawskiej czy Drzewicy. Duże ośrodki miejskie, które oddziałują na gospodarkę miasta i gminy Wyśmierzyce, to Radom (oddalony o 41 km), Łódź (miasta dzieli 120 km) i Warszawa (do centrum stolicy Polski z Wyśmierzyc jest ok. 83 km). 

Rynek pracy, oferty pracy – Wyśmierzyce

Jak zostało wspomniane, Wyśmierzyce to miasteczko z małą liczbą mieszkańców. Niewielka jest także liczba działających w mieście podmiotów gospodarki narodowej. Wg REGON we wrześniu 2020 r. zarejestrowanych było 91 tutejszych podmiotów – 83 mikrojednostki, zatrudniające do 9 osób bądź samozatrudnieni i 8 małych – liczących między 10 a 49 pracowników. Jednostek budżetowych jest w mieście 7: 4 małe i 3 mikro-.

W gminie funkcjonuje łącznie 210 podmiotów, ale także i tutaj nie ma średnich i dużych zakładów pracy (199 mikropodmiotów, 11 podmiotów małych).

W przekroju branżowym w gminie dominuje handel, naprawa pojazdów. Spora część ogółu podmiotów stanowią także małe zakłady przetwórstwa przemysłowego, punkty usługowe, firmy transportowe i budowlane. Źródło utrzymania dla wielu mieszkańców gminy stanowi działalność rolnicza. Okolice Wyśmierzyc cechują się dogodnymi warunkami dla przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzenia ekologicznych gospodarstw czy agroturystyki.

Część mieszkańców korzysta z możliwości zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. W największym ośrodku powiatu – Białobrzegach działa 1055 podmiotów gospodarki narodowej, w centrum aglomeracji radomskiej – Radomiu jest ich 24 947, w tym 22 duże zakłady pracy generujące ponad 250 miejsc pracy.

Po odpowiedź na pytanie, na kogo czekają oferty pracy w obrębie powiatu, sięgnąć można do badania Barometr zawodów. To prognoza sytuacji na rynkach zatrudnienia w poszczególnych rejonach Polski – powiatach i województwach. Zgodnie z tym badaniem powiat białobrzeski cechuje się zapotrzebowaniem na kilkanaście grup zawodów. Pracodawcy mają trudności rekrutacyjne, które wynikają z jednej strony z braku kandydatów chętnych do pracy na proponowanych warunkach i za określone wynagrodzenie, a z drugiej z niedopasowania kompetencji zawodowych potencjalnych pracowników do potrzeb firmy.

Na liście grup zawodów deficytowych w Barometrze zawodów najwięcej profesji wskazano w branży budowlanej. Brakuje monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych oraz pracowników robót wykończeniowych w budownictwie. Ponadto braki kadrowe notuje branża gastronomiczna (deficyt kelnerów i barmanów, kucharzy oraz pomocy kuchennych), metalowa (potrzebni są spawacze i ślusarze), beauty (brak kosmetyczek i fryzjerów). Na liście znajdują się też elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, fizjoterapeuci i masażyści, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, a także sprzedawcy i kasjerzy.

W powiecie nie wskazano natomiast żadnych zawodów nadwyżkowych, a więc takich, w których liczba zarejestrowanych w PUP bezrobotnych przewyższałaby liczbę dostępnych ofert pracy.

Stopa bezrobocia w powiecie białobrzeskim jest wyższa zarówno niż średnia wojewódzka (5,1%), jak i średnia wyliczona dla kraju (6,1%). Bezrobocie w położonych na południu województwa powiatach stanowi duży problem samorządu, instytucji rynku pracy i mieszkańców. W wielu obszarach wskaźnik bezrobocia rejestrowanego przekracza 10%. W powiecie białobrzeskim wynosi mniej – 8,3% (źródło dane GUS, stan w końcówce września 2020 r.).