Praca Białobrzegi

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 448

Praca w Białobrzegach

Białobrzegi to jedno z miast województwa mazowieckiego. Leżą nad Pilicą, w południowej części województwa. 

Jako siedziba władz powiatowych i gminnych Białobrzegi pełnią szereg funkcji administracyjnych – są siedzibą urzędów, placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia, instytucji finansowych, otoczenia biznesu i innych.

Białobrzegi to także pełne uroku miasteczko o potencjale turystycznym. Za perspektywiczne branże dla miasta i jego okolicy uznaje się poza turystyką przemysł spożywczy, przemysł opakowań z tworzyw sztucznych, usługi logistyczne, BPO oraz branżę budowlaną (źródło: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi).

Jak wygląda tutejszy rynek pracy? Czy Białobrzegi, powiat białobrzeski to dobra okolica na poszukiwanie zatrudnienia?

Białobrzegi – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W mieście mieszka prawie 6,9 tys. osób. Białobrzegi zajmują obszar 7,5 kilometra kwadratowego. 

Białobrzegi mają status gminy miejsko-wiejskiej. Gminę tworzy 10 sołectw, a jej obszar to 79 kilometrów kwadratowych – w całości należący do strefy krajobrazu chronionego „Dolina Pilicy i Drzewiczki”. Turystyczny potencjał okolicy wiąże się z bogactwem tutejszej przyrody.

Jak zostało wspomniane na wstępie, Białobrzegi to siedziba administracji powiatu białobrzeskiego. Do powiatu należą także gmina miejsko-wiejska Wyśmierzyce, a także cztery gminy wiejskie: Radzanów, Stara Błotnica, Promna i Stromiec.

Układ komunikacyjny Białobrzegów tworzą poza drogami powiatowymi i gminnymi także drogi krajowe. Krzyżują się tutaj DK nr 48, łącząca Tomaszów Mazowiecki i Kock i DK nr 7 (S7), biegnąca z Gdańska, przez Warszawę, Radom i Kielce do Krakowa – jej fragment jest obwodnicą Białobrzegów.

Rynek pracy, oferty pracy – Białobrzegi

Rynek pracy w Białobrzegach kształtują przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. Na 1055 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Białobrzegach wpisanych w REGON 1006 to mikrojednostki – samozatrudnieni i podmioty zatrudniające do 9 osób. W mieście działają też 42 podmioty małe – generujące między 10 a 49 miejsc pracy oraz 7 średnich – liczących od 50 do 249 pracowników.

W strukturze własności dominują firmy prywatne. Jest ich 1024, z czego 731 to osoby fizyczne. W przekroju branżowym białobrzeskich firm wybija się z kolei sektor handlowy – sekcja PKD handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych reprezentowana jest przez 354 podmioty. Ważną rolę w lokalnej gospodarce odgrywa przetwórstwo przemysłowe – w samym mieście funkcjonują 122 zakłady, a na obszarze wiejskim gminy kolejne 27. Rozwinięte są także branża budowlana, usługowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Wielu mieszkańców miasta i gminy utrzymuje się z rolnictwa.

W Białobrzegach skupia się zdecydowana większość przedsiębiorstw i jednostek budżetowych w gminie – łącznie podmiotów gospodarczych jest tutaj 1329. Na terenie całego powiatu działa z kolei 2967 podmiotów, nie ma jednak wśród nich dużych, zatrudniających 250 lub więcej osób, zakładów pracy.

Część białobrzeżan decyduje się na pracę poza miejscem zamieszkania. Ułatwia to dobry układ komunikacyjny miasta. Białobrzegi leżą niedaleko takich miejscowości jak Warka, Mogielnica, Wyśmierzyce, Grójec czy Nowe Miasto nad Pilicą. Dużym rynkiem pracy jest oddalony od Białobrzegów o 34 km Radom. Dojazd do centrum Warszawy zajmuje około godziny – do pokonania są 74 km. 

Stopa bezrobocia w powiecie białobrzeskim we wrześniu 2020 r. wynosiła 8,3%. Dla porównania – średnia dla Polski to 6,1%, a dla województwa mazowieckiego 5,1% (dane GUS).

Biorąc pod uwagę stopę bezrobocia, można dostrzec, że rynek pracy w województwie mazowieckim jest zróżnicowany w zależności od regionu. W poszczególnych powiatach widać także zróżnicowanie pod względem zapotrzebowania na pracowników wykonujących dane zawody.

Rokrocznie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstaje prognoza Barometr zawodów, a wraz z nią lista profesji deficytowych, będących w równowadze i nadwyżkowych we wszystkich powiatach i województwach Polski. Jak z niej wynika, w powiecie białobrzeskim, mimo dość wysokiego bezrobocia, są osoby, które bez problemu powinny znaleźć pracę. Białobrzegi i okolice (w granicach powiatu) to obszar z deficytem:

  • pracowników budowlanych – pracodawcy poszukują monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie,
  • pracowników w zakładach przemysłowych – brakuje chętnych do pracy jako magazynier, elektryk, elektromechanik i elektromonter, spawacz,
  • pracowników branży gastronomicznej – ogłoszenia o pracę w powiecie znajdą kelnerzy i barmani, kucharze oraz pomoce kuchenne,
  • pracowników branży beauty – fryzjerów i kosmetyczek,
  • fizjoterapeutów i masażystów,
  • kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
  • pracowników ds. rachunkowości i księgowości,
  • sprzedawców i kasjerów.

Trudności rekrutacyjne białobrzeskich pracodawców wynikają często z tego, że dostępni kandydaci nie spełniają podstawowych kryteriów do pracy – nie mają doświadczenia czy wymaganych uprawnień. Z drugiej strony do pracy w niektórych zawodach zniechęcają trudne warunki i niska płaca. Problem na rynku pracy stanowi także szara strefa.

W Barometrze zawodów 2020 nie wskazano natomiast żadnych zawodów nadwyżkowych. 

PUP Białobrzegi:

Adres: ul. Składowa 5, 26-800 Białobrzegi
E-mail:  sekretariat@pupbialobrzegi.pl wabi@praca.gov.pl
Telefon: +48 613 24 80, +48 389 99 87, +48 389 99 85.

Szukaj pracy w mieście