Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Dokumentalista

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Siedlce

40 dni temu

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Dokumentalista
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 54100

Warunki pracy

Stanowisko wymaga samodzielności oraz inicjatywy w realizacji zadań. Pracownik samodzielnie dobiera środki pracy i sposób realizacji zadania.

- Praca na piętrze, brak windy
- Na stanowisku pracy występuje kontakt z kurzem archiwalnym
- Istnieje niebezpieczeństwo kontaktu z materiałami skażonymi drobnoustrojami
- Zaleca się noszenie fartuchów, rękawiczek, masek ochronnych
- Praca wymaga wysiłku fizycznego
- Praca przy komputerze i skanerze dziełowym
- Praca często z dokumentami trudnymi do odczytania

Zakres zadań

 • Skanowanie materiałów archiwalnych na urządzeniach do tego przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami w zakresie digitalizacji. Tworzenie kopii wzorcowych w formacie TIFF oraz użytkowych w formacie JPG.
 • Kontrola poprawności plików.
 • Sortowanie i archiwizowanie kopii cyfrowych
 • Powadzenie ewidencji (bazy danych) wykonanych kopii cyfrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 miesiące doświadczenia zawodowego ogólne doświadczenie zawodowe w zakresie digitalizacji.
 • Znajomość zagadnień związanych z digitalizacją.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania barwą.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych w szczególności pakietu Office.
 • Znajomość obsługi skanera dziełowego.
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
 • Wiedza na temat urządzeń wykorzystywanych do digitalizacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość archiwalnych baz danych
 • dokładność , sumienność
 • zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
Poznaj stanowisko: Archiwista 
Archiwista, jak sugeruje sama nazwa stanowiska kataloguje, porządkuje i archiwizuje dokumentację, obecną na terenie danej firmy lub instytucji. Niemal każda działalność generuje niezliczoną ilość dokumentów, które mimo powszechnej digitalizacji wciąż przechowywane są także w formie tradycyjnej. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za poprawne archiwizowanie tejże dokumentacji, tak, by konkretne zapisy były ...
Praca Archiwista