Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Elektromechanik Utrzymania Ruchu

Press Glass SA

Tychy

21 dni temu

Miejsce pracy: Tychy
Elektromechanik Utrzymania Ruchu

Wierzymy, że wszystko co robimy przyczynia się do rozwoju naszych pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy organizację, której największą siłą są ludzie. Sposób w jaki działamy uczynił nas europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa.

Z NAMI BĘDZIESZ:
  • dbać o ciągłość pracy i pełną sprawność techniczną parku maszynowego
  • realizować plany przeglądów konserwacji i remontów oraz współuczestniczyć w ich aktualizacji
  • realizować pomysły wspierające osiąganie optymalnych zużyć mediów, efektywności maszyn oraz poprawę bezpieczeństwa pracy
PASUJESZ DO NAS JEŚLI:
  • ukończyłeś szkołę zawodową lub średnią w kierunkach: elektromechanik, elektryk itp.
  • posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku pracy – atut dodatkowy
  • posiadasz uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1 kV – atut dodatkowy
  • jesteś gotowy pracować w systemie trzyzmianowym
Z nami zyskasz:
Dlaczego My:
W razie zamieszczenia przez Państwa w CV danych osobowych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, informacji o znajomości języków obcych, lub innych danych dodatkowych, uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV przed jego wysyłką w danym procesie rekrutacyjnym, oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku oraz danych dodatkowych, w celu uczestniczenia przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuję, prowadzonym przez i na rzecz Press Glass S.A. z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługującą się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Inżynier ds. utrzymania ruchu jest osobą zatrudnioną w sektorze logistyki lub dystrybucji i odpowiedzialną za zapewnienie ciągłości prowadzonej działalności. Inżynier ds. utrzymania ruchu koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację wykorzystywanych pojazdów, maszyn, urządzeń, organizuje okresowe przeglądy techniczne i zleca ewentualne naprawy. Do obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku należy także zbieranie i ...
Praca Inżynier ds. Utrzymania Ruchu