Oferty Tygodnia

Praca Mikołów Najnowsze oferty pracy: 26

Praca w Mikołowie

Mikołów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Mikołów jest miastem w południowej Polsce, zlokalizowanym na Wyżynie Śląskiej. Otaczają go gminy miejskie – Katowice, Łaziska Górne, Ruda Śląska, Tychy, Orzesze i gminy wiejskie: Gierałtowice, Ornontowice, Wyry. Centrum Mikołowa i Katowic dzieli około 17 kilometrów, do Tychów jest 12 kilometrów, do Żor 22 kilometry, również dystans 22 kilometrów trzeba pokonać, żeby dostać się do Gliwic.

Miejscowość jest przy tym bardzo dobrze skomunikowana z regionem. Stanowi istny węzeł komunikacyjny, w którym łączą się drogi krajowe nr 44 i nr 81. Ponadto przez miasteczko przebiegają drogi wojewódzkie nr 927 i 928. W niedużej odległości od północnej granicy miasta przebiega z kolei autostrada A4, a od granicy zachodniej – autostrada A1. 

Powierzchnia Mikołowa wynosi 79,21 kilometra kwadratowego. Znaczną jej część zajmują tereny zielone, w tym należące do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. W jego obrębie działa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB, Pasieka Edukacyjna. W granicach miasta nie brakuje także użytków rolnych. Z kolei centrum Mikołowa jest wysoce zurbanizowane, z wyraźnie zaznaczonym historycznym układem ulic. 

Liczba mieszkańców Mikołowa wynosi nieco ponad 41 tys. osób. Inne podstawowe informacje na temat miasta to: numer kierunkowy (+48) 32, oznaczenie tablic rejestracyjnych SMI, kody pocztowe od 43-190 do 43-197. 

Dzieje miejscowości sięgają wielu wieków wstecz – prawa miejskie otrzymała już w XIII wieku. Średniowieczny rodowód zaznaczony został w herbie Mikołowa. Tworzy go rysunek rycerskiego hełmu turniejowego. Choć projekt jest współczesny, nawiązuje do XV-wiecznej symboliki miasta. 

W Mikołowie nie brakuje zabytków i ciekawych miejsc. Pozytywne wrażenie robi rozległy rynek z otaczającymi go kamienicami czy zabytkowe parki – Małe i Duże Planty. Warto zwiedzić tutejsze wielowiekowe obiekty sakralne, w tym XIX-wieczny ewangelicki kościół św. Jana czy XVIII-wieczny katolicki kościół św. Mikołaja.

Rynek pracy, oferty pracy – Mikołów

Mikołów to duży ośrodek gospodarczy. Jak podaje REGON (wrzesień 2020 r.) funkcjonuje tu 5438 podmiotów gospodarki narodowej, w tym kilka dużych, zatrudniających od kilkuset do ponad tysiąca pracowników, a także wiele jednostek należących do sektora MŚP. 

Znajdziemy w Mikołowie firmy budowlane, zakłady przemysłowe m.in z branży maszynowej, bardzo wiele sklepów i przedsiębiorstw usługowych. 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Mikołowie – wybrane sektory PKD:

 • handel i naprawa pojazdów samochodowych – 1197, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 666, 
 • przetwórstwo przemysłowe  – 611, 
 • budownictwo – 601, 
 • opieka medyczna i pomoc społeczna – 384, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 346, 
 • pozostała działalność usługowa – 294, 
 • informacja i komunikacja – 224, 
 • górnictwo i wydobywanie – 11. 

To właśnie w tym mieście zlokalizowana jest jedna z dwóch w Europie kopalni doświadczalnych – Kopalnia Doświadczalna Barbara, działająca pod auspicjami Głównego Instytutu Górnictwa. Są w niej prowadzone prace naukowo-badawcze dotyczące np. zagrożeń wynikających z uwalnianiem się gazów oraz powstawania pyłów w czasie prac górniczych.

Bezrobocie na Śląsku należy do najniższych w kraju. Jak podaje GUS, we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia była w województwie na poziomie 4,8%, w porównaniu do 6,1% – średniej krajowej. Na tym tle powiat mikołowski wypada bardzo korzystnie – w tym samym okresie stopa bezrobocia wyniosła w nim 4,2%. W urzędzie pracy Mikołów we wrześniu 2020 r. zarejestrowanych było 1,7 tys. osób poszukujących pracy. 

Warto zaznaczyć, że PUP Mikołów ma swoją siedzibę w innym mieście – Łaziskach Górnych:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
  Adres: ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne
  Telefon: (32) 224 10 92
  Email: kami@praca.gov.pl

Szukaj pracy w mieście