Newest jobs

View more jobs

Swipe left or right
to go to next or previous job

Inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Białystok

25 days ago

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 46268

Warunki pracy

• praca w terenie
• praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)
• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
• praca zmianowa

Zakres zadań

 • udział w realizowanych kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
 • przygotowywanie projektów zarządzeń i wystąpień pokontrolnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i interwencji z zakresu prowadzonych spraw
 • przygotowywanie propozycji do planów kontroli w określonym zakresie
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących realizowanych kontroli, przygotowywanie materiałów i danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziałanie z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość prawa: ustawa o Inspekcji ochrony środowiska, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o lasach, ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Search jobs by:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (693)
  Wałbrzych (67)
  Legnica (98)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (241)
  Toruń (146)
  Lubelskie:
  Lublin (258)
  Chełm (47)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (882)
  Tarnów (102)
  Nowy Sącz (94)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2157)
  Radom (169)
  Płock (72)
  Opolskie:
  Opole (234)
  Nysa (80)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (148)
  Przemyśl (38)
  Podlaskie:
  Białystok (164)
  Suwałki (39)
  Łomża (35)
  Pomorskie:
  Gdańsk (496)
  Gdynia (299)
  Słupsk (79)
  Śląskie:
  Katowice (571)
  Częstochowa (179)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (193)
  Elbląg (131)
  Ełk (62)
  Wielkopolskie:
  Poznań (644)
  Kalisz (96)
  Konin (79)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (310)
  Koszalin (119)
  Kołobrzeg (43)
  Auchan (193)
  Tesco (153)
  Inditex (30)
  Leroy Merlin (173)
  Bricoman (29)
  STRABAG (5)
  ABB (43)
  Accenture (118)
  Carrefour (149)
  PKO BP (339)
  PwC (28)
  KPMG (40)
  Orange (33)
  IKEA (43)
  Budimex (30)

  Hiring on praca.pl