Praca Supraśl

Najnowsze oferty pracy: 289

Praca w Supraślu

Supraśl to nieduże miasto północno-wschodniej Polski. Przynależy do województwa podlaskiego, do powiatu białostockiego. Bliskość Białegostoku silnie oddziałuje na miasto – Supraśl jest częścią aglomeracji białostockiej.

Leży na Wysoczyźnie Białostockiej, nad rzeką Supraślą, z jednej strony blisko dużego ośrodka miejskiego, a jednocześnie jest malowniczo położona w obszarze Zielonych Płuc Polski.

Supraśl, woj. podlaskie

Atrakcje Supraśla i specyficzny mikroklimat miasta przyciągają kuracjuszy oraz turystów. Czy działalność uzdrowiskowa i turystyczna to filar lokalnej gospodarki? W jakich branżach i firmach można znaleźć w Supraślu pracę?

Supraśl – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powierzchnia Supraśla nie jest duża. Miasto zajmuje teren 6 kilometrów kwadratowych, liczy ok. 4,6 tys. mieszkańców. Gmina Supraśl, która od zachodu graniczy bezpośrednio z Białymstokiem, rozciąga się na 188 kilometrach kwadratowych.

Miasto otaczają lasy Puszczy Knyszyńskiej. Czyste powietrze, nieskażona przyroda i bogate złoża borowiny w okolicach Supraśla zaowocowały nadaniem miastu statusu miejscowości uzdrowiskowej.

Gmina należy do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Tworzą go Białystok i okoliczne gminy, powiązane ze sobą ekonomicznie, komunikacyjnie i społecznie. Przez Supraśl przebiega droga wojewódzka nr 676, łącząca Porosły, Białystok, Supraśl i Krynki. Do centrum Białegostoku z Supraśla jest 12 km. Inne nieodległe miasta to Czarna Białostocka, Wasilków, Zabłudów, Choroszcz czy Sokółka. Choć Supraśl nie stanowi dużego węzła drogowego, dzięki małej odległości od Białegostoku jest miastem dobrze skomunikowanym z największymi aglomeracjami w Polsce, z Warszawą, Poznaniem, Gdańskiem czy Łodzią.

Rynek pracy, oferty pracy – Supraśl

W samym mieście działają łącznie 472 podmioty gospodarki narodowej (dane GUS, stan REGON na 30 września 2020 r.). W Supraślu praca w rozbudowanych strukturach organizacyjnych nie jest dostępna.

 • 451 podmiotów (5 z sektora publicznego) to samozatrudnieni albo mikrojednostki, do 9 pracowników.
 • 19 podmiotów (z czego 8 jednostek budżetowych) zatrudnia między 10 a 49 osób.
 • 2 największe zakłady pracy reprezentują sektor budżetowy i zatrudniają między 50 a 249 osób. 

W miejsko-wiejskiej gminie Supraśl siedzibę mają z kolei 2052 podmioty, a wśród nich 3 z kadrą rzędu 250-999 osób, 10 liczących między 50 a 249 pracowników, 61 zatrudniających od 10 do 49 osób i 1978 jednostek mikro (0-9 pracujących).

Jeśli chodzi o przekrój branżowy działających w Supraślu firm, to najliczniej reprezentowanymi sekcjami PKD są:

 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 85 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 58 podmiotów,
 • budownictwo – 50 podmiotów,
 • pozostałe usługi – 50 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 46 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 38 podmiotów,
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 33 podmioty.

Wyłania się z tego obraz Supraśla będącego przede wszystkim centrum handlowo-usługowym oraz miejscowością turystyczną, uzdrowiskową. Decyzją Ministra Zdrowia Supraśl ma status Uzdrowiska Nizinnego Klimatycznego Borowinowego. Do rozwiniętych w Supraślu obszarów gospodarki zaliczają się drobny przemysł: włókienniczy i odzieżowy, drzewny oraz rzemiosło – z długimi tradycjami w mieście.

Samorząd dokłada starań, by wypromować miasto jako cel turystycznych wypraw. Wspomniane uzdrowisko w Supraślu nie jest jedynym atutem okolic. Miasteczko ma wielowiekową historię, za początek której uznaje się 1500 r., kiedy Aleksander Chodkiewicz ulokował nad rzeką Supraśl mnichów z zakonu Bazylego Wielkiego. Do dziś w Supraślu i okolicach można podziwiać zachowane w zabytkach ślady minionych dziejów. Prawosławny Monaster Męski Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, układ architektoniczny miasta, Supraski System Wodny, Stara Poczta czy Pałac Buchholtzów w Supraślu to tylko niektóre z wartych zobaczenia obiektów.

Stopa bezrobocia danych Głównego Urzędu Statystycznego w końcówce czerwca:

 • 6,1% – Polska,
 • 7,7% – województwo podlaskie,
 • 6,4% – Białystok,
 • 8,9% – powiat białostocki.

Jak widać, w samym Białymstoku stopa bezrobocia jest zbliżona do średniej wyliczonej dla Polski, natomiast w miejscowościach powiatu białostockiego wskaźnik przyjmuje o wiele wyższe wartości. 

Zgodnie z informacjami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku podsumowującymi I kwartał 2020 r. w rejestrze bezrobotnych największy udział procentowy mieli mieszkańcy stolicy powiatu – 64,7%. Spośród gmin należących do powiatu – najwięcej odnotowano w Łapach – 7,4% ogółu zarejestrowanych w PUP bezrobotnych, najmniej w małej gminie Zawady – 0,4%. Mieszkańcy gminy Supraśl stanowili 3,3% ogółu.

Szukaj pracy w mieście