Praca Tykocin Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 23

Praca w Tykocinie

Miasto i gmina Tykocin – co warto wiedzieć 

Tykocin leży w centralnej części województwa podlaskiego, niedaleko, bo 33 km na północny zachód od Białegostoku. Miasto zajmuje teren 29 kilometrów kwadratowych i liczy około 1900 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest zatem bardzo niska – wynosi ok. 68 osób na kilometr kwadratowy. 

W Tykocinie zlokalizowane są instytucje administracji publicznej, placówki ochrony zdrowia, oświatowe i kulturalne. Miasto jest lokalnym centrum administracyjnym i usługowym dla mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Tykocin, do której należą 34 miejscowości wiejskie. Gmina rozciąga się na 207 kilometrach kwadratowych, zamieszkiwana jest przez ponad 6,1 tys. osób.

Układ komunikacyjny Tykocina

Tykocin nie przecinają międzyregionalne szlaki tranzytowe ani linie kolejowe. Przez miasto prowadzi jedna droga wojewódzka – nr 671, 9 km od Tykocina, w miejscowości Jeżewo Stare, krzyżująca się z drogą ekspresową S8. Wraz z siatką dróg lokalnych tworzy układ komunikacyjny miasta. 

Szanse na pracę w Tykocinie: ogłoszenia, pracodawcy

Lokalny rynek pracy kształtują mikrofirmy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki budżetowe. Łącznie w Tykocinie siedzibę mają 192 podmioty gospodarki narodowej (stan REGON na 30 września 2020 r.), w tym:

  • 182 mikrojednostki – samozatrudnieni i podmioty do 9 pracowników,
  • 6 podmiotów liczących między 10 a 49 zatrudnionych,
  • 2 zakłady zatrudniające od 50 do 249 osób.

W strukturze własności przeważają firmy prywatne, zgodnie z sytuacją, jaka panuje w całym kraju. W Tykocinie działa 180 podmiotów z sektora prywatnego, w tym 144 osoby fizyczne. Pozostałe 12 podmiotów reprezentuje sektor publiczny.

Przekrój branżowy zakładanych w Tykocinie firm zdominowały handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (43 podmioty w tej sekcji PKD) oraz budownictwo (27 podmiotów). W mieście działa też 17 zakładów przetwórstwa przemysłowego, 16 podmiotów zajmuje się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a 15 działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Rozwinięty jest też sektor usług.

Część mieszkańców miasta szuka zatrudnienia w większych ośrodkach miejskich. Spore szanse na rozwój kariery zawodowej stwarza stolica województwa – Białystok. Dojazd do miasta zajmuje około godziny.

Stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku obsługuje mieszkańców stolicy województwa oraz miejscowości należących do powiatu białostockiego. Z jego danych podsumowujących I kwartał 2020 r. wynika, że 30 czerwca 2020 r. w rejestrze PUP figurowały 13 063 osoby, z czego 8454 z Białegostoku i 4609 z terenu powiatu białostockiego.

Procentowy udział mieszkańców Białegostoku i powiatu rozkładał się następująco:

  • około 64,7% – bezrobotni z Białegostoku,
  • około 35,3% – bezrobotni zamieszkali w powiecie białostockim.

Mieszkańcy gminy Tykocin stanowili 1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W powiecie największy udział mieli mieszkańcy gminy Łapy – 7,4%, najmniejszy – gminy Zawady – 0,4%.

Wg danych GUS w czerwcu 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła w powiecie 8,9%, a w Białymstoku – 6,4%. Dla porównania wskaźnik dla Polski miał wartość 6,1%, a dla województwa podlaskiego 7,7%.