Praca Tykocin

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 260

Praca w Tykocinie

Tykocin to miasto w województwie podlaskim, należące do powiatu białostockiego. Leży nad rzeką Narwią w Kotlinie Biebrzańskiej i stanowi siedzibę samorządu miejsko-wiejskiej gminy.

Jest najstarszym miastem na historycznym Podlasiu. Prawa miejskie uzyskał już w 1425 r. i ponownie (po utracie lokacji w 1950 r.), w roku 1993. Dawne dzieje pamiętają nie tylko odrestaurowany zamek w Tykocinie z XV w., ale też zespoły klasztorne benedyktynów i misjonarzy oraz dwie synagogi. Zabytkowy charakter ma także tykociński rynek i wiele innych obiektów.

Tykocin, powiat białostocki

Jednak nie tylko walory historyczno-kulturalne stanowią o turystycznej atrakcyjności Tykocina i okolic. Turystyka, gastronomia i inne usługi związane z obsługą ruchu turystycznego są ważnymi elementami lokalnej gospodarki. Jakie jeszcze branże można uznać za rozwojowe w Tykocinie? Kto znajdzie pracę w mieście, a kto może mieć z tym trudności? Oto najważniejsze informacje o miejscowości i lokalnym rynku zatrudnienia.

Tykocin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Tykocin leży w centralnej części województwa podlaskiego, niedaleko, bo 33 km na północny zachód od Białegostoku. Miasto zajmuje teren 29 kilometrów kwadratowych i liczy około 1900 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest zatem bardzo niska – wynosi ok. 68 osób na kilometr kwadratowy. 

W Tykocinie zlokalizowane są instytucje administracji publicznej, placówki ochrony zdrowia, oświatowe i kulturalne. Miasto jest lokalnym centrum administracyjnym i usługowym dla mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Tykocin, do której należą 34 miejscowości wiejskie. Gmina rozciąga się na 207 kilometrach kwadratowych, zamieszkiwana jest przez ponad 6,1 tys. osób.

Miasto nazywane bywa „perłą Podlasia” i „perłą baroku”, nic więc dziwnego, że co roku przyciąga rzesze turystów. Do najważniejszych atrakcji, poza zabytkami wspomnianymi na wstępie, zaliczają się rzeka Narew, Narwiański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska, a więc obszary z unikatową fauną i florą. Przyjezdnych przyciągają także niespotykane wydarzenia plenerowe jak Święto Miodu w Tykocinie.

Tykocin nie przecinają międzyregionalne szlaki tranzytowe ani linie kolejowe. Przez miasto prowadzi jedna droga wojewódzka – nr 671, 9 km od Tykocina, w miejscowości Jeżewo Stare, krzyżująca się z drogą ekspresową S8. Wraz z siatką dróg lokalnych tworzy układ komunikacyjny miasta. 

Rynek pracy, oferty pracy – Tykocin

Lokalny rynek pracy kształtują mikrofirmy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki budżetowe. Łącznie w Tykocinie siedzibę mają 192 podmioty gospodarki narodowej (stan REGON na 30 września 2020 r.), w tym:

  • 182 mikrojednostki – samozatrudnieni i podmioty do 9 pracowników,
  • 6 podmiotów liczących między 10 a 49 zatrudnionych,
  • 2 zakłady zatrudniające od 50 do 249 osób.

W strukturze własności przeważają firmy prywatne, zgodnie z sytuacją, jaka panuje w całym kraju. W Tykocinie działa 180 podmiotów z sektora prywatnego, w tym 144 osoby fizyczne. Pozostałe 12 podmiotów reprezentuje sektor publiczny.

Przekrój branżowy zakładanych w Tykocinie firm zdominowały handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (43 podmioty w tej sekcji PKD) oraz budownictwo (27 podmiotów). W mieście działa też 17 zakładów przetwórstwa przemysłowego, 16 podmiotów zajmuje się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a 15 działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Rozwinięty jest też sektor usług.

Część mieszkańców miasta szuka zatrudnienia w większych ośrodkach miejskich. Spore szanse na rozwój kariery zawodowej stwarza stolica województwa – Białystok. Dojazd do miasta zajmuje około godziny.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku obsługuje mieszkańców stolicy województwa oraz miejscowości należących do powiatu białostockiego. Z jego danych podsumowujących I kwartał 2020 r. wynika, że 30 czerwca 2020 r. w rejestrze PUP figurowały 13 063 osoby, z czego 8454 z Białegostoku i 4609 z terenu powiatu białostockiego.

Procentowy udział mieszkańców Białegostoku i powiatu rozkładał się następująco:

  • około 64,7% – bezrobotni z Białegostoku,
  • około 35,3% – bezrobotni zamieszkali w powiecie białostockim.

Mieszkańcy gminy Tykocin stanowili 1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W powiecie największy udział mieli mieszkańcy gminy Łapy – 7,4%, najmniejszy – gminy Zawady – 0,4%.

Wg danych GUS w czerwcu 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła w powiecie 8,9%, a w Białymstoku – 6,4%. Dla porównania wskaźnik dla Polski miał wartość 6,1%, a dla województwa podlaskiego 7,7%.

Szukaj pracy w mieście