Praca Knyszyn

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 284

Praca w Knyszynie

Knyszyn leży w północno-wschodniej Polsce, na Wysoczyźnie Białostockiej. Jest jednym z miast w województwie podlaskim i znajduje się w jego środkowej części.

Miasteczko przynależy do powiatu monieckiego. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy. Ma wielowiekową, ciekawą historię, której ślady można dostrzec w zachowanych do dziś zabytkach. Za panowania króla Zygmunta Augusta Knyszyn dynamicznie się rozwijał, prawa miejskie uzyskał w 1538 r. Król często bywał w mieście, tu także zmarł w roku 1572 roku – śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie uwiecznił Jan Matejko.

Knyszyn to także centrum administracyjne, edukacyjne i gospodarcze, z którego korzystają mieszkańcy gminy. Jak wygląda tutejszy rynek pracy? W jakich branżach działa najwięcej knyszyńskich firm? Oto najważniejsze informacje o tej miejscowości.

Knyszyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Położony na Podlasiu Knyszyn zamieszkuje ok. 2,7 tys. osób. Granice administracyjne miasta obejmują obszar 24 kilometrów kwadratowych, gminy – 128 kilometrów kwadratowych. Gmina, w skład której wchodzi 17 miejscowości, zajmuje ponad 9% powierzchni powiatu monieckiego 0,6% powierzchni województwa podlaskiego. 33% terenów gminy Knyszyn leżącej na skraju Puszczy Knyszyńskiej zajmują lasy.

Wspomniane na wstępie walory historyczne i kulturowe w połączeniu z bogatą przyrodą tej części Polski stanowią o potencjale turystycznym miasta i okolic.

Układ drogowy w mieście i gminie tworzą odcinki dróg: krajowej nr 65 (relacji Białystok – Ełk), wojewódzkiej nr 671 (relacji Krypno – Korycin) oraz drogi powiatowe i gminne. W promieniu do 40 km od Knyszyna znajdują się takie miejscowości jak: siedziba władz powiatu – Mońki (16 km), Tykocin (21 km), Choroszcz (28 km), Wasilków (32 km), Goniądz (27 km) czy Suchowola (36 km). Knyszyn leży też niedaleko największej aglomeracji Podlasia i Polski północno-wschodniej – Białegostoku. Centra obu miast dzielą 34 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Knyszyn

Zgodnie ze stanem REGON na 31.08.2020 r. w mieście działają 293 podmioty gospodarki narodowej. Na terenie Knyszyna, gminy również, nie funkcjonują duże zakłady pracy. W całym powiecie działa jedynie jeden pracodawca (jednostka budżetowa) zatrudniający między 250 a 999 osób.

Ze względu na przewidywaną liczbę pracujących oraz strukturę własności, knyszyńskie podmioty gospodarcze dzielą się następująco:

  • od 0 do 9 pracowników zatrudnia 289 podmiotów (8 z sektora publicznego, 281 firm prywatnych, w tym 242 osoby fizyczne),
  • od 10 do 49 pracowników zatrudniają 2 podmioty w Knyszynie (1 budżetowy, 1 prywatny),
  • stan zatrudnienia między 50 a 249 osób deklarują 2 podmioty z sektora publicznego.

W Knyszynie najliczniej reprezentowaną sekcją PKD jest budownictwo. Zajmuje się nim 70 podmiotów. 59 trudni się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych i motocykli, a 29 przedsiębiorstw – przetwórstwem przemysłowym. W mieście działają też firmy usługowe, transportowe, podmioty zajmujące się opieką zdrowotną oraz pomocą społeczną i inne.

Północno-wschodnia Polska to teren, na którym dominuje rolnictwo. Brak dużych zakładów przemysłowych, inwestycji generujących miejsca zatrudnienia sprawia, że sytuacja na rynku pracy w Podlaskiem jest dość trudna. W niektórych powiatach stopa bezrobocia przekracza dwukrotnie średnią wyliczoną dla Polski (wg danych GUS 6,1% w sierpniu 2020 r.). Nie należy do nich jednak powiat moniecki. Tutaj w sierpniu 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 6,6%. Dla porównania w województwie podlaskim – 7,7%.

Obszary na Podlasiu z największą stopą bezrobocia to powiat kolneński (13,7%) oraz sejneński (13,0%), natomiast najniższe wartości tego wskaźnika wyliczono dla  powiatu bielskiego (5,0%) oraz wysokomazowieckiego (5,9%).

Jak widać, między poszczególnymi częściami województwa dostrzegalne są znaczne rozbieżności w sytuacji na rynku zatrudnienia. Poszukując ofert pracy w województwie podlaskim, warto więc sprawdzić, w jakich powiatach występuje zapotrzebowanie na pracowników z określonymi kwalifikacjami.

Zgodnie z prognozą Barometr zawodów w powiecie monieckim są branże, w których znaleźć można po kilka zawodów deficytowych. Braki kadrowe dotyczą transportu i motoryzacji, zakładów przemysłowych, sektora edukacji i usług medycznych, a także innych obszarów. Łącznie specjaliści rynku pracy wskazali w powiecie 32 grupy zawodów deficytowych. Dużo krótsza jest lista profesji w nadwyżce. W najtrudniejszej sytuacji na lokalnym rynku pracy są osoby szukające zatrudnienia jako rolnik, hodowca. Pozostałe grupy profesji nadwyżkowych to: ekonomiści, specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności i żywienia.

Szukaj pracy w mieście