Praca Wasilków

Najnowsze oferty pracy: 294

Praca w Wasilkowie

Wasilków to nieduża miejscowość leżąca w województwie podlaskim, zaliczana do aglomeracji białostockiej. Jest jednym z dziewięciu miast w powiecie białostockim.

Wasilków prawa miejskie uzyskał w 1566 r. z nadania króla Zygmunta Augusta. Jest to miejscowość z długą historią, jedna z najstarszych na Podlasiu.

Wasilków, podlaskie

Wasilków stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy, jest też małym ośrodkiem gospodarczym dla jej mieszkańców. Bliskość Białegostoku sprawia, że wasilkowianie mogą z jednej strony korzystać z uroków małego, spokojnego miasteczka, a z drugiej do dyspozycji mają szeroką ofertę edukacyjną, kulturalną i przede wszystkim duży rynek zatrudnienia, jaki cechuje centralne miasto aglomeracji.

W jakich branżach znaleźć można w samym Wasilkowie pracę? Jakie działają tu firmy? I jak wyglądają szanse na znalezienie pracy w mieście?

Wasilków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasteczka na mapie kraju należy szukać w jej północno-wschodniej części.  W leżącym zaledwie kilka kilometrów od Białegostoku Wasilkowie liczba mieszkańców wynosi niespełna 11 tys. osób. Powierzchnia miejscowości to 28 kilometrów kwadratowych.

W miejsko-wiejskiej gminie Wasilków mieszka łącznie 16,8 tys. osób. Obszar gminy to 127 kilometrów kwadratowych terenu, w dużej mierze zalesionego – użytki leśne zajmują ok. 48% ogółu. Z kolei ponad 70% powierzchni gminy obejmuje obszar Natura 2000. W Wasilkowie bez trudu znaleźć można miejsca wypoczynku i rekreacji, którym sprzyja piękna, bogata przyroda. Przez miasto przepływa rzeka Supraśl. Jest ono od północy, wschodu i zachodu otoczone Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

Miasto i gminę można uznać za obszar dobrze skomunikowany. Prowadzi tędy droga krajowa nr 19, biegnąca do granicy polsko-białoruskiej i droga krajowa nr 8 – do przejścia granicznego na Litwę. W Wasilkowie zatrzymują się też pociągi. Sieć dróg zapewnia dogodny dojazd nie tylko do stolicy województwa (centra Wasilkowa i Białegostoku dzieli zaledwie 9 km), ale też wielu innych miejscowości w powiecie i poza nim. Z Wasilkowa szybko można dojechać do takich miast jak Supraśli (miejscowości dzieli 11 km), Czarna Białostocka (odległość 14 km) czy Chroszcz (dystans 21 km).

Rynek pracy, oferty pracy – Wasilków

Na koniec września w rejestrze REGON figurowały 1263 podmioty gospodarki narodowej z siedzibą w Wasilkowie (źródło: dane GUS). W całej gminie było ich 2078. 

Praca w Wasilkowie możliwa jest zarówno w mikrofirmach – małych, często rodzinnych przedsiębiorstwach, jak i większych zakładach pracy. Spośród podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w mieście:

  • 1226 (w tym 5 z sektora publicznego) to mikrojednostki, liczące od 0 do 9 pracowników,
  • 32 (z czego 4 jednostki budżetowe) to podmioty małe – od 10 do 49 zatrudnionych,
  • 4 (2 z sektora publicznego) to podmioty zatrudniające między 50 a 249 osób,
  • 1 (przedsiębiorstwo prywatne) to podmiot z kadrą rzędu 250 – 999 pracowników.

Najbardziej rozwiniętymi sektorami gospodarki w mieście są handel i usługi. Sporo jest jednak także firm budowlanych, podmiotów zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, a także opieką zdrowotną i pomocą społeczną,  zakładów przetwórstwa przemysłowego, firm transportowych oraz związanych z informacją i komunikacją.

Warto raz jeszcze podkreślić, że wasilkowianie ze względu na dogodne dojazdy, rozwiniętą komunikację publiczną mają możliwość pracy w stolicy województwa. Wasilków jest jednym z miast Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzy Białystok i 9 gmin powiatu białostockiego. Miasta są ze sobą bardzo dobrze skomunikowane.

Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia w stolicy województwa podlaskiego jest niższa niż średnia wyliczona dla województwa – wartości te wynoszą odpowiednio 6,4% i 7,7% (dane GUS na koniec czerwca 2020 r.). Dla porównania wskaźnik w Polsce wyniósł 6,1%. Czy miejscowości w powiecie białostockim również cechuje stopa poniżej wojewódzkiej średniej wartości? Niestety nie. Wskaźnik dla powiatu wyniósł w czerwcu 8,9%. Sytuacja na rynku pracy w sąsiadujących z Białymstokiem miejscowościach wydaje się więc trudniejsza niż w centrum aglomeracji.

Bezrobotnych i poszukujących pracy z Białegostoku oraz gmin powiatu białostockiego obsługuje PUP w Białymstoku oraz jego filia w Łapach (4 gminy: Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne).

Wg opublikowanych przez urząd danych podsumowujących I kwartał 2020 r. w rejestrze bezrobotnych najwięcej było mieszkańców Białegostoku – 64,7%. Spośród gmin powiatu białostockiego największy udział mieli mieszkańcy Łap – 7,4%, a kolejną gminą pod tym względem był Wasilków – 3,7%. Na koniec czerwca 2020 r. w PUP zarejestrowanych było 486 mieszkańców gminy, w tym 256 kobiet.

Szukaj pracy w mieście