Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Kolbuszowa

393 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Kolbuszowa
Ogłoszenie o naborze Nr 52283

Warunki pracy

praca w terenie poza siedzibą urzędu i stacjonarna w siedzibie jednostki przy komputerze

Zakres zadań

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo budowlane,
 • przyjmowanie stron,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych i w sektorze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru