Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Pracownik serwisu technicznego

IBSS BIOMED S.A.

Kraków

17 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

 

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Pracownik serwisu technicznego
Miejsce pracy: Kraków
OPIS STANOWISKA:
 • zapewnienie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych, współpraca z działem produkcji,
 • monitorowanie realizacji prewencji maszyn,
 • odpowiedzialność za powierzoną infrastrukturę (urządzenia, linie technologiczne itp.),
 • zgłaszanie potrzeb związanych z zamówieniami części
 • utrzymywanie kontaktów z serwisami zewnętrznymi,
 • prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z przepisami państwowymi oraz wewnętrznymi IBSS BIOMED S.A.,
 • aktualizacja dokumentacji – schematy, opisy, instrukcje, itp.
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie średnie, preferowane techniczne,
 • mile widziane uprawnienia SEP dla I i II Grupy urządzeń (eksploatacja),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, preferowane w przemyśle farmaceutycznym
 • znajomość wymagań GMP,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej (instrukcje, karty przeglądu, karty czyszczenia itp.), dokumentacja GMP,
 • komunikatywność i skrupulatność w wykonywanej pracy,
 • biegła obsługa komputera: pakiet MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • nastawienie na osiąganie celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl
Poznaj stanowisko: Technik serwisu 
Technik serwisu jest szeregowym pracownikiem serwisu, odpowiedzialnym za przeprowadzanie bieżących napraw serwisowanego sprzętu, samochodów, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku wykonuje naprawy objęte gwarancją i pogwarancyjne, a także sporządza szczegółową dokumentację z wykonywanych czynności. Stanowisko funkcjonuje w wielu branżach; począwszy od motoryzacyjnej, na informatycznej i telekomunikacyjnej kończąc. Technik ...
Praca Technik serwisu