Praca Świątniki Górne Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca MAŁOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Świątnikach Górnych

Świątniki Górne – miasto aglomeracji krakowskiej

Miasto i gmina Świątniki Górne są zlokalizowane na południe od stolicy Małopolski. Żeby dostać się z miasteczka na krakowski rynek, trzeba pokonać odległość 18 kilometrów. Gmina Świątniki Górne graniczy z dzielnicą Krakowa – Swoszowice (przed 1990 r. część Podgórza). Ze Świątnik Górnych blisko także do takich miejscowości jak Wieliczka (dystans niespełna 13 kilometrów), Skawina (odległość 14,5 kilometra), Myślenice (15,4 kilometra), Gdów (22 kilometry). 

Jest to obszar cechujący się stosunkowo gęstą siecią dróg lokalnych i ponadlokalnych, zapewniających szybki transport w obrębie aglomeracji. Przez same Świątniki Górne przebiegają wyłącznie drogi gminne i powiatowe, niemniej w odległości około 6 kilometrów na zachód rozciąga się krajowa siódemka, a 9 kilometrów na północ – autostrada A4. 

Dojazd z Krakowa do Świątnik Górnych umożliwiają połączenia autobusowe – linia podmiejska 283, a także inne, zapewniane przez prywatnego przewoźnika. 

Świątniki Górne – firmy, profil gospodarczy 

Część mieszkańców Świątnik Górnych korzysta z poszerzonego rynku pracy aglomeracji i dojeżdża do miejsca zatrudnienia przede wszystkim w Krakowie. Samo miasteczko także rozwija się gospodarczo – dominuje drobna przedsiębiorczość. W rejestrze REGON (stan w sierpniu 2020 r.) figurują 403 podmioty gospodarki narodowej ze Świątnik Górnych. Tylko 2 stanowią jednostki średniej wielkości (zatrudniające od 50 do 249 osób), a 15 – małe (o kadrze rzędu 10-49 pracowników). Pozostałe 386 to mikrojednostki obejmujące do 9 osób zatrudnionych. 

Blisko jedna czwarta świątnickich firm prowadzi działalność handlową lub zajmuje się naprawą pojazdów (razem 98 podmiotów). Tyle samo jest przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Sporo jest także firm budowlanych – 40, oraz prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 35. 

Świątniki Górne i okolice – praca 

W powiecie krakowskim bezrobocie jest zdecydowanie niższe niż średnia dla Polski. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie tym wynosiła 5,0%. W tym samym okresie wskaźnik obliczony dla kraju przybrał wartość 6,1%. 

Jakich kandydatów szukają okoliczne firmy? By odpowiedzieć na to pytanie, warto sprawdzić wyniki prognozy rynku pracy Barometr zawodów. Pokazuje ona, że w 2020 r. w powiecie krakowskim zanotowano bardzo liczną listę profesji deficytowych. Lokalni pracodawcy mają problemy z zapełnieniem wakatów między innymi w budownictwie, handlu, gastronomii, branży technologicznej, transporcie i logistyce, księgowości, motoryzacji, produkcji przemysłowej, opiece zdrowotnej, edukacji, administracji publicznej, przetwórstwie rolno-spożywczym, różnego rodzaju usługach.

Na liście zawodów deficytowych znajdują się na przykład: kierownicy ds. usług, maszyniści, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy socjalni, pracownicy zajmujący się zwierzętami, prawnicy, sekretarki i asystenci, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkim i rekrutacji, a także wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Z drugiej strony zanotowano w powiecie jedną profesję nadwyżkową – ekonomista. To znaczy, że osoby z takim wykształceniem mogą mieć trudności z podjęciem zatrudnienia w zawodzie. 

Możliwości znalezienia pracy w Małopolsce, szczególnie w obrębie aglomeracji krakowskiej, są spore, a same ogłoszenia kierowane do osób zarówno z wykształceniem średnim, branżowym, jak i wyższym.