Szef Służby Obsługi Warsztatowej

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Warszawa

38 dni temu

Szef Służby
Obsługi Warsztatowej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: TTW/12/2019
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lotnicze i techniczne
 • Doświadczenie zawodowe minimum 5 lata w organizacji z branży lotniczej, w tym doświadczenie w kierowaniu ludźmi
 • Znajomość języka angielskiego min.B
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie informacją, umiejętności analityczne, sprawność w działaniu
Zadania:
 • Sterowanie procesami planowania, przygotowania i wykonywania:
  • warsztatowej obsługi wyposażenia samolotów
  • warsztatowej obsługi elementów strukturalnych samolotów cywilnych i wojskowych
  • napraw strukturalnych płatowca
  • wykonywania usługi estetyzacyjnej obsługi samolotów
 • Sterowanie procesami obsługi metrologicznej wyposażenia pomiarowego oraz wykonywania tzw. pomiarów specjalnych
 • Sterowanie procesami wykonywania badań NDT na samolotach
 • Utrzymanie poziomu kwalifikacji podległego personelu oraz optymalizacja wykorzystania zasobów
 • Opiniowanie założeń inwestycyjnych dotyczących wyposażenia i infrastruktury w obszarze
 • Opracowanie i aktualizacja procedur w zakresie działalności Służby
 • Nadzór nad prowadzeniem akcji korekcyjnych wynikających z audytów przeprowadzanych przez Urząd Lotnictwa
 • Cywilnego RP, Klientów Spółki oraz innych organizacji do tego upoważnionych
Oferujemy:
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
 • Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej
 • Elastyczne formy zatrudnienia
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Poznaj

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów pasażerskich oraz jest Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

LOT AMS zatrudnia ponad 830 pracowników. Szczególny rodzaj wykonywanych przez spółkę usług pociąga za sobą konieczność odpowiedniego naboru kompetentnej kadry. 

Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowany personel, świadomy powagi wykonywanych przez nich obowiązków. 

Proces rekrutacji jest pierwszym etapem doboru fachowców, których praca leży u podstaw budowania wielowarstwowych przedsięwzięć z zakresu specjalizacji branżowej.