Technik

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Kraków

106 dni temu


Firma Gegenbauer Polska Sp.z o.o poszukuję osoby od zaraz na stanowisko Technik.


Technik

Miejsce pracy: Kraków

Zadania:
 • udział w odbiorach technicznych infrastruktury technicznej,
 • wykrywanie usterek i błędów technicznych (zgłaszanie do odpowiednich podmiotów),
 • prowadzenie rejestrów,
 • zarządzanie procesem,
 • przeglądy i konserwacje systemów infrastruktury technicznej,
 • dokonywanie okresowych przeglądów i inspekcji,
 • zarządzanie podwykonawcami, zleceniami,
 • sporządzanie protokołów,
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • wykonywanie testów instalacji pożarowej (pompy pożarowe według NFPA),
 • wydawanie poleceń pisemnych,
 • współpraca z zarządcą budynku,
 • przygotowywanie raportów i przekazywanie ich do klienta.
Wymagania:
 • minimum 3 lata pracy na takim samym stanowisku pracy lub pokrewnym w obiekcie wielkopowierzchniowym „centrum logistyczne” lub zakład produkcyjny,
 • osoba samodzielna, dyspozycyjna z biegłą znajomością komputera,
 • ważnym aspektem są również umiejętności miękkie: komunikacja, praca pod presją czasu, umiejętność rozwiązywania problemów w dialogu z osobami trzecimi, kreatywność w zakresie realizowanych obowiązków i zadań poprzez wykazywanie własnej inicjatywy,
 • znajomość budowy urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie budynków,
 • znajomość funkcjonalności i struktury pracy instalacji i urządzeń.
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie,
 • dobre warunki płacowe - adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny ( prywatna opieka medyczna, możliwość skorzystania z ubezpieczenie grupowego oraz karty sportowej).


Administratorem Twoich danych osobowych jest Gegenbauer Polska Sp. z o.o., 31-982 Kraków al. Jana Pawła II 190. Dane są zbierane dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Technik. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych dla potrzeb rekrutacji w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gegenbauer Polska Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zawartych w dokumentach dołączonych do aplikacji (Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Gegenbauer Polska Sp. z o.o. może przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody).

Poznaj

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Gegenbauer Polska Sp. z o.o od ponad dwudziestu lat działa na rynku Polskim. Wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw zarządzanych przez Gegenbauer Holding SA & Co.Kg. z siedzibą w Berlinie. Specjalizuje się w dostawie kompleksowych usług Facility Management dla nieruchomości tj. zarządzania ich funkcjami technicznymi, ekonomicznymi i infrastrukturalnymi.Gegenbauer Polska Sp. z o.o. od wielu lat utrzymuje silną pozycję na rynku w sektorze usług Facility Management. Kompleksowe i indywidualne rozwiązania to nasza strategia, którą kierujemy się w codziennej pracy z klientami. Dopasowujemy się i rozwijamy zgodnie z trendami rynkowymi zachowując przy tym wysoką jakość świadczonych usług poprzez stosowanie nowoczesnych technologii. Inwestujemy w rozwój pracowników tak, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez zmieniające się warunki rynkowe.

Poznaj stanowisko: Technik Utrzymania Obiektu 
Technik utrzymania obiektu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za sprawowanie technicznego nadzoru nad szeregiem maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach o użytkowym charakterze – przedsiębiorstwach, gmachach użyteczności publicznej, etc. Do zadań technika należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń technicznych i elementów wyposażenia obiektu, przeprowadzanie regularnych napraw i ...
Praca Technik Utrzymania Obiektu