Główna Księgowa / Główny Księgowy

Brix Sp. z o.o.

Wrocław

36 dni temu

Jesteśmy nowoczesną firmą konsultingową stworzoną specjalnie na potrzeby polskich i zagranicznych, szczególnie włoskich, przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski.

Nasza działalność skupia się głównie w południowo – zachodniej Polsce, gdzie koncentruje się większa część przemysłu, zwłaszcza w branżach: AGD, motoryzacyjnej i mechanicznej.

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji procesu inwestycyjnego w Polsce, pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych na realizację lub rozwój inwestycji, doradztwie prawnym, usługach księgowych i podatkowych oraz opracowywaniu biznesplanów, analiz finansowych i badań rynku.

 

W chwili obecnej do jednej ze spółek naszej grupy poszykujemy pracownika na stanowisko:

 

Główna Księgowa / Główny Księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Do głównych zadań będzie należeć:
 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 • monitorowanie księgowo-podatkowych aspektów działalności firmy oraz wsparcie w zakresie rozwiązań podatkowych,
 • przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej i finansowej oraz organizacyjnej,
 • zarządzanie zespołem,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz spraw związanych z rachunkowością,
 • odpowiedzialność za terminowe przygotowanie i kontrolę deklaracji podatkowych,
 • kontakt z US, bankami, NBP, GUS itp.,
 • kontakt z Zarządem Grupy,
 • obsługa Klienta (bieżące kwestie merytoryczne; komunikacja dotycząca m.in aktualizacji stanu prawnego, organizacji czasu pracy; spotkania, etc.).
Wymagane:
 • doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku,
 • umiejętność samodzielnej pracy i proponowania rozwiązań,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (mile widziana znajomość języka włoskiego),
 • mile widziane doświadczenie w biurze rachunkowym.
Oferujemy:
 • samodzielne stanowisko pracy,
 • pracę w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze,
 • wsparcie zespołu i managera,
 • szkolenia (aktualizacja przepisów),
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do m.in. katy Multi Sport, karta prywatnej opieki medycznej).
Prosimy o dołączenie na cv, następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Group Sp.z o.o.sp.k., Brix Sp. z o.o., Polonia2Go sp. z o.o., HR Consulting Bosetti Agnieszka, Storno Sp. z o.o.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bosetti.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016.04.27 oraz Kodeksu Pracy z 1974.06.26.
4) odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty biorące udział w procesie rekrutacji
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Praca Główny Księgowy