Główny Księgowy

Grelavi SA

Olsztyn

34 dni temu

Hendrix Genetics to globalna firma, specjalizująca się w hodowli i rozrodzie wielu gatunków zwierząt, której celem jest osiągnięcie pozycji najlepszego na świecie dostawcy zrównoważonych rozwiązań genetycznych dla produkcji żywności opartej na białku zwierzęcym, w tym ryb, jaj i mięsa. Nasza firma macierzysta jest obecna w 24 krajach świata zatrudniając ponad 2500 pracowników, których praca wspiera ciągły rozwój w dziedzinie hodowli i chowu w ponad 100 krajach.
Firma Grelavi S.A., z siedzibą w Olsztynie prowadzi profesjonalną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży jednodniowych piskląt indyczych oraz indyczych jaj wylęgowych w obiektach produkcyjnych położonych głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W obszarze swojej działalności Grelavi jest niekwestionowanym liderem na rynku polskim.

 

Więcej informacji o firmie Grelavi na stronie http://www.grelavi.pl/

 

 

obecnie poszukuje osoby na stanowisko
Główny Księgowy
Zadania:
 • Prowadzenie ksiąg handlowych Spółki zgodnie z przepisami prawa bilansowego i podatkowego
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz miesięcznych raportów na potrzeby Zarządu oraz spółek powiązanych
 • Rozliczanie podatków VAT , CIT , podatku u źródła , podatków lokalnych oraz innych zobowiązań Spółki
 • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS , NBP oraz inne organy publiczne
 • Współodpowiedzialność za przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • Przygotowywanie budżetów Spółki oraz kontrola jego realizacji
 • Współpraca z działem produkcji w zakresie kontroli kosztów
 • Nadzór nad działem księgowości, kadr, zakupów oraz administracji sprzedaży
 • Współpraca z prawnikiem odnośnie zawieranych umów handlowych, nadzór nad polisami ubezpieczeniowymi

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
 • Znajomość prawa podatkowego w praktyce
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji , wielozadaniowość
 • Terminowość w realizowaniu zadań , rozwinięte zdolności analityczne
 • Umiejętność organizowania i planowania pracy własnej oraz zespołu
Oferujemy:
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej organizacji
 • Dodatkowe świadczenia pracownicze:
 • darmową opiekę medyczną
 • dodatkowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych
 • pracowniczy program emerytalny
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm).
Dyrektor Główny Księgowy - osoba pełniąca nadzór nad wszystkimi aspektami zarządzania finansami, księgowością i administracją firmy, planowaniem i kontrolą działalności zgodnie z zachowaniem zasad, rachunkowości oraz tajemnicy firmy. Do obowiązków tego pracownika należy także: utrzymanie dobrej kondycji i rozwój systemu finansowego firmy, budowanie, kierowanie, nadzorowanie i dbanie o rozwój zespołu, ...
Praca Dyrektor Główny Księgowy