Praca Biskupiec

Najnowsze oferty pracy: 365

Praca w Biskupcu

Biskupiec to jedno z miast w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Biskupiec. 

Biskupiec: atrakcje turystyczne

Jak wygląda tutejszy rynek pracy? Tworzą go głównie małe i mikrofirmy, ale w gminie działają też duże zakłady. Rozwija się tu nieingerujący silnie w stan środowiska naturalnego przemysł – drzewny, poligraficzny, odzieżowy oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Jakich przedsiębiorstw jest w mieście i okolicy najwięcej?

Biskupiec – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Biskupiec zajmuje 5 kilometrów kwadratowych terenu, liczy 10,6 tys. mieszkańców. 

Gmina Biskupiec z kolei ma powierzchnię 290,4 kilometra kwadratowego i jest zamieszkiwana przez prawie 19 tys. osób.

Miejscowość leży na Pojezierzu Mrągowskim, nad rzeką Dymer i jeziorem Kraksy. To bardzo malownicza, zielona okolica. Znaleźć tu można ciekawe zabytki, jak kościół pw. św. Jana Chrzciciela, kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny, dawny ratusz, starostwo (obecnie siedziba Urzędu Miasta Biskupiec). W Biskupcu atrakcji nie brakuje – miasto to także ośrodek wypoczynkowy, a jezioro Kraksy przyciąga urlopowiczów.

Biskupiec znajduje się 40 km na północny wschód od Olsztyna i 66 km od przejścia granicznego w Bezledach.

Biskupiec to ważny w skali międzyregionalnej węzeł komunikacyjny – a dostępność miasta stanowi jego ogromny atut inwestycyjny. Krzyżują się tu drogi krajowe nr 16 (łącząca takie miasta jak Grudziądz, Ełk, Olsztyn) i nr 57 (wiodąca m.in. przez Przasnysz, Szczytno, Bisztynek i Bartoszyce) oraz drogi wojewódzkie – nr 590 (relacji Barciany – Biskupiec) i nr 596 (z Biskupca do Mnichowa). W mieście zatrzymują się pociągi, przy czym główny węzeł kolejowy dla transportu towarowego znajduje się w miejscowości Czerwonka. 

Rynek pracy, oferty pracy – Biskupiec

 • Jednostka odpowiedzialna za aktywizację zawodową mieszkańców powiatu olsztyńskiego to:
  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
  Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn.

Urząd swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy w powiecie. W Biskupcu oraz Dobrym Mieście znajdują się filie:

 • filia Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Biskupcu
  ul. Chrobrego 26
  11-300 Biskupiec
 • filia Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Dobrym Mieście
  Plac 1 Sierpnia 1
  11-040 Dobre Miasto.

Stopa bezrobocia na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim znacznie przewyższa średnią krajową. Stan w powiecie olsztyńskim jest zbliżony do poziomu wojewódzkiego.

Stopa bezrobocia wg GUS (dane na luty 2021 r.):

 • Polska – 6,5%,
 • woj. warmińsko-mazurskie – 10,7%,
 • powiat olsztyński – 11,1%,
 • Olsztyn – 3,7%.

Wzrost liczby inwestycji pozytywnie wpływa na rynek pracy. Czy Biskupiec i okolice to obszar, na którym warto ulokować swój biznes? Gmina ma sporo do zaoferowania przedsiębiorczym mieszkańcom. Znajdują się tu tereny należące do Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w pełni uzbrojone. Działalność w obszarze strefy oznacza możliwość ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego, nawet do 70% (z tytułu tworzenia miejsc pracy bądź nowej inwestycji).

Jakie atuty ma Biskupiec? Poza wspomnianą świetną komunikacją to niskie koszty prowadzenia działalności, zatrudnienia, atrakcyjne ceny gruntów, dostęp do instytucji otoczenia biznesu. Nie bez znaczenia jest też położenie miasta – w strefie małego ruchu granicznego i blisko wschodnich rynków zbytu z jednej strony i największego ośrodka gospodarczego województwa z drugiej.

Biskupiec i okolice to także czyste środowisko, brak dużego przemysłu i teren sprzyjający prowadzeniu działalności związanej z turystyką, rekreacją.

Do największych przedsiębiorstw należy fabryka w Biskupcu, w której produkuje się płyty wiórowe, oraz firmy z branży rolno-spożywczej – zakłady przetwórstwa wieprzowiny i wołowiny, fermy drobiu.

W Biskupcu siedzibę ma 1140 podmiotów gospodarki narodowej – wg stanu REGON na luty 2021 r., a na terenach wiejskich należących do gminy – 500 (wśród nich największe przedsiębiorstwa w gminie).

Liczba podmiotów w mieście i gminie Biskupiec wg wielkości:

 • 0-9 pracujących – 1571 podmiotów (38 w sektorze publicznym),
 • 10-49 pracujących – 60 podmiotów (8 jednostek budżetowych),
 • 50-249 pracujących – 6 podmiotów (5 podmiotów w sektorze publicznym),
 • 250-999 pracujących – 3 podmioty (1 w sektorze publicznym).

Przekrój branżowy – najliczniej reprezentowane sekcje PKD w mieście i gminie:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 289 podmiotów,
 • budownictwo – 269 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 179 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 154 podmioty,
 • przetwórstwo przemysłowe – 130 podmiotów.

PUP Biskupiec:

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Filia w Biskupcu
Adres: ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec
E-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl
Telefon: 89 525 40 70.

Szukaj pracy w mieście