Praca Miłakowo Najnowsze oferty pracy: 3

Praca WARMIŃSKO-MAZURSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Miłakowie

Miłakowo – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miłakowo rozciąga się na pograniczu Pojezierza Olsztyńskiego i Pojezierza Iławskiego, nad rzeką Miłakówką. W pobliżu znajduje się jezioro Mildzie. Miasto zajmuje powierzchnię niemal 9 kilometrów kwadratowych. Jest zamieszkiwane przez 2,5 tys. osób.

Na układ komunikacyjny miejscowości składają się drogi powiatowe i gminne oraz dwie trasy wojewódzkie: DW nr 528 (relacji Orneta – Morąg) oraz DW nr 593 (relacji Miłakowo-Reszel).

Najbliżej Miłakowa leżą takie miasta jak Orneta, Morąg, Dobre Miasto, Pieniężno, Młynary, Pasłęk i Miłomłyn. Do siedziby władz powiatowych – Ostródy są 44 km, podobna odległość dzieli miasto ze stolicą województwa – Olsztynem. By dojechać do Warszawy, należy pokonać 256 km. Polsko-rosyjskie przejście graniczne Grzechotki – Mamonowo znajduje się 64 km od Miłakowa.

Do gminy Miłakowo poza miastem należą 32 miejscowości wiejskiej. Powierzchnia gminy to 158,4 kilometra kwadratowego, liczba mieszkańców – 5,4 tys. Gmina jest jedną z dziewięciu w powiecie ostródzkim. Pozostałe to: gmina miejska Ostróda, gminy miejsko-wiejskie – Miłomłyn, Morąg, gminy wiejskie – Ostróda, Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty.

Miłakowo zostało założone przez Krzyżaków. Dzieje miejscowości są zatem długie – pierwsza pisemna wzmianka o niej pojawiła się w 1314 r. Prawa miejskie Miłakowo (niem. Liebstadt) uzyskało w 1323 r., utraciło je w roku 1945. Ponownie Miłakowo zyskało status miasta w 1998 r. Dziś można  podziwiać ślady historii widoczne w tutejszych zabytkach, do których zaliczają się fragmenty murów obronnych i krzyżackiego zamku, małomiasteczkowa zabudowa z XVIII, XIX i początków XX w., zespół młyna, wieża ciśnień oraz obiekty sakralne – wzniesiony w XIX w. kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz wybudowany w XIV w. kościół św. Elżbiety i św. Wojciecha w Miłakowie.

Rynek pracy, oferty pracy – Miłakowo

W mieście zarejestrowanych w REGON (wg GUS, stan na koniec marca 2021 r.) jest 269 podmiotów gospodarki narodowej:

 • 1 duże przedsiębiorstwo prywatne zatrudniające między 250 a 999 osób,
 • 2 jednostki budżetowe z kadrą rzędu 50-249 osób,
 • 8 małych zakładów pracy, w tym 2 firmy prywatne i 6 jednostek budżetowych, generujących od 10 do 49 miejsc zatrudnienia,
 • 258 mikropodmiotów – 16 w sektorze publicznym i 242 w sektorze prywatnym – z zespołem pracowników do 9 osób bądź prowadzonych na podstawie samozatrudnienia.

5 najliczniej reprezentowanych sekcji PKD w mieście to:

 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 55 podmiotów,
 • budownictwo – 53 podmioty,
 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 39 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 22 podmioty,
 • pozostała działalność usługowa – 20 podmiotów.

W mieście działają fabryka produkująca przędzę lnianą, zakłady stolarskie, firmy w branży przetwórstwa mięsnego i inne. Jak widać, największą popularnością przedsiębiorców cieszy się branża budowlana i związane z nią usługi.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w województwie warmińsko-mazurskim jest wysoki w porównaniu ze średnią krajową, najwyższe wartości przyjmuje w powiatach na północy województwa. Jak wygląda sytuacja w powiecie ostródzkim? 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (na marzec 2021 r.) stopa bezrobocia wynosi:

 • w województwie warmińsko-mazurskim – 10,5%,
 • w powiecie ostródzkim – 11%,
 • w Polsce – 6,4%.

W marcu 2021 r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie zapisanych było 3,9 tys. osób bezrobotnych. 

Osoby poszukujące wsparcia w procesie poszukiwania pracy, chcące skorzystać z darmowych usług poradnictwa zawodowego, podnieść swoje kwalifikacje czy ubiegać się o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, mogą zwrócić się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie bądź filii urzędu w Morągu:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
  ul. Jana III Sobieskiego 5
  14-100 Ostróda
 • Filia PUP w Morągu
  ul. Dąbrowskiego 8
  14-300 Morąg