Praca Olsztynek Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 44

Praca w Olsztynku

Olsztynek: liczba mieszkańców, powierzchnia, komunikacja

Liczba mieszkańców Olsztynka wynosi 7,5 tys. osób, powierzchnia miasta to 7,7 kilometra kwadratowego.

Olsztynek leży na południowy zachód od Olsztyna, w odległości 30 km. Inne nieodległe miasta to Ostróda, Nidzica, Pasym, Miłomłyn, Lubawa i Barczewo. Olsztynek jest miejscowością bardzo dobrze skomunikowaną – stanowi węzeł, w którym krzyżują się drogi krajowe i ekspresowe: S51, S7, DK nr 58.

Turystyczny Olsztynek: ciekawe miejsca 

Jak wspomniano na wstępie, miasto jest ośrodkiem wypoczynkowym. Jakie znaleźć można w Olsztynku atrakcje? Najpopularniejsze z nich to:

 • skansen w Olsztynku, a właściwie Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny,
 • rowerowe trasy turystyczne,
 • jezioro Jemiołowo,
 • zabytki w mieście: m.in. zamek, ratusz, dom Mrongowiusza, mury miejskie, wieża ciśnień,
 • zabytkowe kościoły, parki i dwory w okolicznych miejscowościach,
 • gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe nad jeziorami w gminie.

Rynek pracy w mieście – statystyki bezrobocia

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim tworzą przede wszystkim małe firmy. To rolniczy i turystyczny region Polski, bez dużych inwestycji i rozwiniętego przemysłu, ale też bez dużych zanieczyszczeń. Dominują tu przemysł drzewny, odzieżowy, elektromaszynowy, produkcja żywności, także ekologicznej. Ten stan odbija się na sytuacji osób poszukujących zatrudnienia. Olsztyn to największy ośrodek gospodarczy regionu, dający pracę także mieszkańcom otaczającego stolicę województwa powiatu olsztyńskiego.

Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia w Olsztynie wynosi 3,7% (dane na koniec lutego 2021 r.) i jest to wartość najniższa w całym województwie.

Wskaźnik dla województwa wynosi 10,7%, dla Polski – 6,5%. Stopa bezrobocia w powiecie olsztyńskim jest zbliżona do średniej wojewódzkiej – równa 11,1%.

Bezrobocie w północno-wschodniej części Polski stanowi poważny problem. Instytucją odpowiadającą za aktywizację zawodową mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest zlokalizowany w Olszynie Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego wraz z dwoma filiami – w Biskupcu i w Dobrym Mieście. W urzędzie na koniec lutego 2021 r. było zarejestrowanych 4528 bezrobotnych osób. Największe grupy stanowili mieszkańcy miasta i gminy Biskupiec (876 osób) oraz miasta i gminy Dobre Miasto (845 osób). W rejestrze figurowało 302 mieszkańców miasta i gminy Olsztynek. 

Perspektywy pracy: Olsztynek i okolice – charakterystyka pracodawców

Olsztynek i centrum Olsztyna dzieli niecałe 30 minut jazdy samochodem. Część olsztynczan decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w wojewódzkiej stolicy. Jakie możliwości mają ci, którzy decydują się na pracę w Olsztynku bądź otaczających go wsiach należących do gminy?

 • Olsztynek – firmy i jednostki budżetowe

Zgodnie z REGON (stan na koniec lutego 2021 r.) w mieście zarejestrowanych jest 731 podmiotów gospodarki narodowej, w pozostałych miejscowościach gminy – 443. Daje to łącznie 1174 jednostki, z których:

 • 1123 to mikropodmioty bez pracowników bądź zatrudniające do 9 osób (w tym 31 w sektorze publicznym),
 • 40 to małe jednostki, liczące między 10 a 49 pracowników ( z czego 14 reprezentuje sektor publiczny),
 • 10 to średniej wielkości zakłady pracy, generujące od 50 do 249 miejsc zatrudnienia (7 w sektorze publicznym),
 • 1 to duży podmiot, utrzymujący między 250 a 999 miejsc pracy (przedsiębiorstwo prywatne).

 

 • przekrój branżowy

W jakich branżach znaleźć można w mieście i gminie pracę? Najwięcej firm zajmuje się handlem, naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (19,3% ogółu zarejestrowanych w gminie podmiotów). W przekroju branżowym wyróżnia się także branża budowlana (15,5% podmiotów w sekcji PKD budownictwo, 10,5% w sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości), przetwórstwo przemysłowe (8,9% podmiotów). W Olsztynku działają huta szkła, wytwórnia pasz, zakłady stolarskie, rozwija się też branża tworzyw sztucznych.