Praca Dobre Miasto Najnowsze oferty pracy: 8

Praca WARMIŃSKO-MAZURSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Dobrym Mieście

Dobre Miasto – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Dobre Miasto rozciąga się w północnej części Pojezierza Olsztyńskiego, nad Łyną.

Jest świetnie skomunikowane nie tylko ze stolicą województwa – Olsztynem, ale też z innymi dużymi ośrodkami miejskimi. Dystans między Dobrym Miastem a Gdańskiem wynosi 147 km, do Kaliningradu – 116 km, do Warszawy – 240 km. Przez Dobre Miasto prowadzą droga krajowa nr 51 (zapewnia dojazd do Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc) i dwie drogi wojewódzkie: nr 507 (do Braniewa), 593 (relacji Miłakowo-Reszel). DK nr 51 zapewnia dojazd do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach, oddalonego od Dobrego Miasta o 64 km. Biegnie tędy także linia kolejowa nr 221.

Powierzchnia Dobrego Miasta wynosi 5 kilometrów kwadratowych. Miejscowość zamieszkuje niemal 10,2 tys. osób. Gmina zajmuje teren 259 kilometrów kwadratowych, liczy 15,8 tys. mieszkańców.  

W mieście obowiązują kod pocztowy 11-040 i strefa numeracyjna (+48) 89. Tablice pojazdów zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim można rozpoznać po oznaczeniu NOL.

Historia Dobrego Miasta sięga XIV w. – w 1325 założono na tym terenie osadę, która w 1329 r. uzyskała prawa miejskie. Położona w centrum Warmii miejscowość ma wiele zabytków – najważniejsze z nich to m.in. kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych z XIV w., fragmenty murów obronnych z Basztą Bocianią, kaplica św. Jerzego, wieża ciśnień. Miejscowość i okolica pełne są różnych atrakcji i bardzo malownicze – odpoczynek zapewniają tutejsze lasy, jezioro Limajno i rzeka Łyna.

Rynek pracy, oferty pracy – Dobre Miasto

Choć lokalny rynek pracy definiują przede wszystkim mikro i małe firmy, Dobre Miasto jest siedzibą także dużych przedsiębiorstw. Działa tu (wg danych GUS, stan REGON na koniec lutego 2021 r.) 926 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 875 mikropodmiotów (0-9 pracujących), 41 małych jednostek (10-49 pracujących), 8 średniej wielkości podmiotów (50-249 pracujących), 2 duże podmioty (jeden zatrudniający 250-999 osób i jeden z kadrą liczącą co najmniej 1000 osób).

W przekroju branżowym wyróżniają się następujące sekcje PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 162 podmioty,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 138 podmiotów,
 • budownictwo – 121 podmiotów,
 • pozostała działalność usługowa – 108 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 82 podmioty.

Jak zostało nadmienione na wstępie, Dobre Miasto jest ośrodkiem usługowo-przemysłowym. Znajdują się tu tereny inwestycyjne, także w ramach Podstrefy Dobre Miasto Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w zachodniej i południowo-wschodniej części miasta).Do największych przedsiębiorstw w mieście i gminie Dobre Miasto zaliczają się producenci mebli, kół tarczowych, farb proszkowych, sprzętu mleczarskiego i dystrybutor materiałów budowlanych.

Rozwinięta jest także branża przetwórstwa spożywczego, generująca sporo miejsc pracy. W mieście działają firma cukiernicza, producent suszonych warzyw.

Największym rynkiem pracy w całym województwie warmińsko-mazurskim jest Olsztyn. To także miasto z najniższą stopą bezrobocia. Sytuacja w otaczającym stolicę powiecie jest nieco trudniejsza. Nie ma tu wielu dużych zakładów pracy, a część mieszkańców szuka zatrudnienia w olsztyńskich firmach.

Stopa bezrobocia (wg GUS na koniec lutego 2021 r.):

 • Polska – 6,5%,
 • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
 • powiat olsztyński – 11,1%,
 • Olsztyn – 3,7%.

W Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego (al. Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn) zarejestrowanych było w lutym 2021 r. 4,5 tys, osób. Urząd obejmuje swoim działaniem wszystkie gminy w powiecie. Ma także dwie filie:

urząd pracy w Biskupcu

 • ul. Chrobrego 26

11-300 Biskupiec

 • urząd pracy w Dobrym Mieście 

Plac 1 Sierpnia 1

11-040 Dobre Miasto

PUP Dobre Miasto:

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Filia w Dobrym Mieście
Adres: Plac 1 Sierpnia 1, 11-040 Dobre Miasto
E-mail: dobre.miasto@olsztyn.uppo.gov.pl
Telefon: 89 537 31 00.