Praca Lidzbark Warmiński

Praca w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński jest jednym z miast w województwie warmińsko-mazurskim. To administracyjne i gospodarcze centrum powiatu lidzbarskiego oraz siedziba władz wiejskiej gminy Lidzbark Warmiński. W mieście znajdują się placówki ochrony zdrowia, oświatowe, w tym licea ogólnokształcące, technika i szkoła branżowa.

W Lidzbarku Warmińskim i okolicach działa wiele firm usługowych, handlowych. Jako sektory gospodarki z największym potencjałem wskazuje się turystykę, przetwórstwo rolno-spożywcze i produkcję. Przedsiębiorcy, którzy jako miejsce swoich inwestycji wybierają właśnie Lidzbark Warmiński, mogą liczyć na preferencyjne warunki prowadzenia działalności i wsparcie ze środków publicznych. W mieście znajdują się tereny należące do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

W jakich branżach czeka w Lidzbarku Warmińskim praca? Jak wyglądają przekrój branżowy lidzbarskich firm oraz statystyki bezrobocia w powiecie? Jakich przedsiębiorstw jest tu najwięcej?

Lidzbark Warmiński – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

To największe miasto w powiecie lidzbarskim. Liczy 15,7 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 14,4 kilometra kwadratowego. Miasto rozciąga się u ujścia rzeki Symsarny do Łyny, na pograniczu Równiny Sępopolskiej i Pojezierza Olsztyńskiego. 

Lidzbark Warmiński jest dobrze skomunikowany. Przebiega przezeń droga krajowa nr 51 łącząca miasto z Olsztynem i Bezledami, w których znajduje się przejście graniczne. Odległość między Lidzbarkiem Warmińskim a Bezledami wynosi 40 km, do Olsztyna jest niewiele dalej – 48 km. Z DK nr 51 krzyżują się w Lidzbarku Warmińskim drogi wojewódzkie: nr 513 (relacji Pasłęk – Bisztynek) i nr 511 (z Lidzbarka Warmińskiego do Bagrationowska).

Miasto leży korzystnie także względem innych dużych ośrodków miejskich:

  • 87 km od Kaliningradu,
  • 95 km od Elbląga,
  • 152 km od Gdańska,
  • 226 km od Warszawy.

Jedną z ważnych gałęzi gospodarki w mieście jest turystyka. Długą listę tutejszych atrakcji otwiera zamek w Lidzbarku Warmińskim. Wzniesiono go w XIV w. z inicjatywy biskupów warmińskich. To jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Warto zobaczyć także pozostałe zabytki miasta – m.in. kościoły, ratusz, Oranżerię Krasickiego, stare miasto. 

To także miejscowość ze statusem obszaru uzdrowiskowego. Dużą popularnością mieszkańców regionu cieszą się termy w Lidzbarku Warmińskim.

Rynek pracy, oferty pracy – Lidzbark Warmiński

Jak zostało wspomniane na wstępie, w Lidzbarku Warmińskim rozwijają się handel i usługi. Działa tu także wiele firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym – przemysłem mleczarskim, drobiarskim i rybnym. Region objęty jest obszarem „Zielone Płuca Polski”, co sprzyja produkcji ekologicznej, zdrowej żywności.

W profilu gospodarczym miasta ważne miejsca zajmują także branża meblarska, szklarska, przemysł metalurgiczny i budownictwo.

W REGON zarejestrowanych jest 1760 podmiotów gospodarki narodowej (stan na 31 marca 2021 r.). 1681 to mikropodmioty – samozatrudnieni oraz liczące maksymalnie 9 pracujących firmy i inne jednostki. Poza nimi w mieście działa 60 małych zakładów pracy, generujących między 10 a 49 miejsc zatrudnienia, 18 średniej wielkości – z kadrą rzędu 50-249 osób i jedno duże przedsiębiorstwo zatrudniające między 250 a 999 osób.

5 sekcji PKD, w których działa najwięcej podmiotów w mieście, to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 333 podmioty,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 282 podmioty,
  • budownictwo – 210 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 155 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 121 podmiotów.

Lidzbark Warmiński jest powiatowym ośrodkiem administracyjnym. Znajdują się tu zatem urzędy i instytucje użytku publicznego. Bezrobotni i poszukujący pracy mieszkańcy powiatu pomoc w aktywizacji zawodowej mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, który mieści się przy ul. Dębowej 8 w Lidzbarku Warmińskim bądź w filii urzędu – Punkt Filialny w Ornecie znajduje się przy ul. Dworcowej 4.

Na koniec marca 2021 r. w rejestrze PUP figurowało 1758 osób bezrobotnych, w tym 1022 kobiety.

Jeśli chodzi o osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to największym problemem jest długotrwałe bezrobocie (930 osób bezrobotnych).

Stopa bezrobocia (wg danych GUS na marzec 2021 r.) w powiecie lidzbarskim wynosi 13,2%. To wynik znacznie przekraczający poziom krajowy – 6,4%. Trzeba jednak zaznaczyć, że sytuacja na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim jest dość trudna, a średnia wojewódzka wynosi 10,4%.