Praca Barczewo

Najnowsze oferty pracy: 361

Praca w Barczewie

Barczewo to jedno z miast w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Leży ok. 15 km od Olsztyna, na Pojezierzu Olsztyńskim, nad rzeką Pisą przy ujściu rzeki Kiermas.

Barczewo jest niewielkim, ale starym miastem – lokowanym w 1364 r. jako Wartembork (niem. Wartenburg). Obecna nazwa – ku czci warmińskiego pisarza i działacza, księdza Barczewskiego – obowiązuje od 1946 r. To urocze miasto, pełne zabytków, ciekawych miejsc, nazywane niekiedy Małą Wenecją Północy czy Warmińską Wenecją – ze względu na dużą liczbę mostów.

Barczewo do zwiedzania

Barczewo to bez wątpienia miasto przyjazne do życia, otwarte na turystów. Czy stwarza szanse na rozwój zawodowy mieszkańców i jest atrakcyjnym kierunkiem dla inwestorów? Jakie branże są najbardziej rozwinięte w mieście i gminie?

Barczewo – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Barczewo leży w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na północny wschód od Olsztyna. Dojazd do wojewódzkiej stolicy zapewnia droga krajowa nr 16, będąca jedną z głównych arterii komunikacyjnych Warmii i Mazur. Na układ drogowy Barczewa składają się także trasy lokalne – powiatowe i gminne oraz droga wojewódzka nr 595. Przez miasto przebiega także magistrala kolejowa. Poza Olsztynem leżące niedaleko miasta to Jeziorany, Biskupiec, Pasym i Dobre Miasto.

Do najważniejszych zabytkowych obiektów zaliczyć należy ratusz, kościoły (parafia św. Anny i św. Szczepana, parafia św. Andrzeja w Barczewie), wieżę ciśnień. Warto zobaczyć Skarbiec Kultury Europejskiej, muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (Salon Muzyczny).Uroku okolicy dodają liczne zabytkowe kapliczki, stare miasto w średniowiecznym układzie. Mówiąc o atutach turystycznych Barczewa i okolic, atrakcjach w gminie, nie sposób pominąć także walorów przyrodniczych. Ok. 30% powierzchni gminy zajmują lasy, tworzące wraz z rzekami i jeziorami krajobraz sprzyjający wypoczynkowi. Warto też dodać, że gmina ma charakter rolniczy – użytki rolne to około połowy jej terenu.

Gmina Barczewo składa się z 57 miejscowości (miasta i 32 sołectw), zajmuje obszar 320 kilometrów kwadratowych i liczy 18 tys. mieszkańców. Jej centralnym ośrodkiem – gospodarczym i administracyjnym jest miasto Barczewo. Rozciąga się ono na 4,6 kilometra kwadratowego powierzchni. Liczba mieszkańców Barczewa wynosi 7,5 tys.

Rynek pracy, oferty pracy – Barczewo

Jako sektory gospodarki, które mają w gminie Barczewo największy rozwojowy potencjał, wskazuje się usługi oraz sektor produkcyjno-handlowy. Do największych przedsiębiorstw w gminie zaliczają się producenci mebli, prefabrykatów betonowych, firma z branży elektroenergetycznej, piekarnia, biuro podróży (transport autokarowy) oraz gospodarstwo ogrodnicze.

Największe zakłady pracy w mieście to jednostki budżetowe. W Barczewie działa także zakład karny.

W Barczewie (zgodnie z REGON, stan na luty 2021 r.) siedzibę ma 687 podmiotów gospodarki narodowej, a łącznie z obszarami wiejskimi, na terenie całej gminy firm i innych podmiotów jest 1767. 

Praca w Barczewie czeka w zakładach różnej wielkości. Większość lokalnych firm stanowią mikro i małe zakłady pracy, ale w mieście działa też dwóch dużych pracodawców.

W gminie są:

 • 1703 mikropodmioty, z czego 11 w sektorze prywatnym (0-9 pracujących),
 • 52 małe podmioty, w tym 13 to jednostki budżetowe (10-49 pracujących),
 • 10 średnich podmiotów, połowa w sektorze prywatnym (50-249 pracujących),
 • 2 duże jednostki budżetowe (250-999 pracujących).

W strukturze branżowej (teren gminy i miasta) wyróżniają się:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 323 podmioty zarejestrowane są w tej sekcji PKD,
 • budownictwo – 295 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 156 podmiotów.

Rozwinięty jest też sektor usług, m.in. transportowych i magazynowych, w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, obsługi rynku nieruchomości.

Część mieszkańców Barczewa dojeżdża do pracy do Olsztyna, stanowiącego największy rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

Olsztyn odznacza się najniższą stopą bezrobocia rejestrowanego w województwie, a jak wygląda sytuacja w otaczającym stolicę powiecie olsztyńskim? Tu bezrobocie stanowi już większy problem – wskaźnik zbliżony jest do średniej wojewódzkiej. 

Stopa bezrobocia wg GUS (dane na luty 2021 r.):

 • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
 • powiat olsztyński – 11,1%,
 • Olsztyn – 3,7%,
 • Polska – 6,5%.

Urzędem pracy właściwym dla wszystkich gmin w powiecie olsztyńskim jest:
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
al. Piłsudskiego 64 B
10-450 Olsztyn

PUP ma dwie filie – w Dobrym Mieście i Biskupcu.

Szukaj pracy w mieście