Praca Barczewo Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 25

Praca w Barczewie

Barczewo – gmina i miasto: najważniejsze wiadomości

Barczewo leży w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na północny wschód od Olsztyna. Dojazd do wojewódzkiej stolicy zapewnia droga krajowa nr 16, będąca jedną z głównych arterii komunikacyjnych Warmii i Mazur. Na układ drogowy Barczewa składają się także trasy lokalne – powiatowe i gminne oraz droga wojewódzka nr 595. Przez miasto przebiega także magistrala kolejowa. Poza Olsztynem leżące niedaleko miasta to Jeziorany, Biskupiec, Pasym i Dobre Miasto.

Gmina Barczewo składa się z 57 miejscowości (miasta i 32 sołectw), zajmuje obszar 320 kilometrów kwadratowych i liczy 18 tys. mieszkańców. Jej centralnym ośrodkiem – gospodarczym i administracyjnym jest miasto Barczewo. Rozciąga się ono na 4,6 kilometra kwadratowego powierzchni. Liczba mieszkańców Barczewa wynosi 7,5 tys.

Profil gospodarczy miasta

Jako sektory gospodarki, które mają w gminie Barczewo największy rozwojowy potencjał, wskazuje się usługi oraz sektor produkcyjno-handlowy. Do największych przedsiębiorstw w gminie zaliczają się producenci mebli, prefabrykatów betonowych, firma z branży elektroenergetycznej, piekarnia, biuro podróży (transport autokarowy) oraz gospodarstwo ogrodnicze.

Największe zakłady pracy w mieście to jednostki budżetowe. W Barczewie działa także zakład karny.

Barczewo – firmy wg REGON

W Barczewie (zgodnie z REGON, stan na luty 2021 r.) siedzibę ma 687 podmiotów gospodarki narodowej, a łącznie z obszarami wiejskimi, na terenie całej gminy firm i innych podmiotów jest 1767. 

Praca w Barczewie czeka w zakładach różnej wielkości. Większość lokalnych firm stanowią mikro i małe zakłady pracy, ale w mieście działa też dwóch dużych pracodawców.

W gminie są:

 • 1703 mikropodmioty, z czego 11 w sektorze prywatnym (0-9 pracujących),
 • 52 małe podmioty, w tym 13 to jednostki budżetowe (10-49 pracujących),
 • 10 średnich podmiotów, połowa w sektorze prywatnym (50-249 pracujących),
 • 2 duże jednostki budżetowe (250-999 pracujących).

W strukturze branżowej (teren gminy i miasta) wyróżniają się:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 323 podmioty zarejestrowane są w tej sekcji PKD,
 • budownictwo – 295 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 156 podmiotów.

Rozwinięty jest też sektor usług, m.in. transportowych i magazynowych, w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, obsługi rynku nieruchomości.

Część mieszkańców Barczewa dojeżdża do pracy do Olsztyna, stanowiącego największy rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

Stan rynku pracy w powiecie

Olsztyn odznacza się najniższą stopą bezrobocia rejestrowanego w województwie, a jak wygląda sytuacja w otaczającym stolicę powiecie olsztyńskim? Tu bezrobocie stanowi już większy problem – wskaźnik zbliżony jest do średniej wojewódzkiej. 

Stopa bezrobocia wg GUS (dane na luty 2021 r.):

 • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
 • powiat olsztyński – 11,1%,
 • Olsztyn – 3,7%,
 • Polska – 6,5%.

Urzędem pracy właściwym dla wszystkich gmin w powiecie olsztyńskim jest:
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
al. Piłsudskiego 64 B
10-450 Olsztyn

PUP ma dwie filie – w Dobrym Mieście i Biskupcu.