Najnowsze oferty pracy

 • Shared-Service Center Accountant

  Rentancy Ltd   Kraków, Śródmieście    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  12 dni
  Key Responsibilities Reconciliation of daily/weekly purchases to the cash received; Evaluating source of payment errors and working with partners to address causes and resolution; Preparing and/or reviewing weekly fuel purchase reports being sent to individual partners; Reconciliation of partner...
 • Główna Księgowa / Główny Księgowy

  HEBAN Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Trakt Brzeski 73    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  12 godz.
  Zakres obowiązków: nadzór merytoryczny i organizacyjny nad prowadzonymi procesami księgowo- finansowymi firmy; kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych, zapisów na kontach; sporządzanie deklaracji podatkowych; nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych; przygotowanie...
 • Główny Księgowy (Chief Accountant)

  Asbis Poland Sp. z o.o.   Raszyn    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Bieżąca obsługa spraw finansowych Spółki; Księgowanie faktur i wydatków; Sporządzanie i składanie deklaracji VAT; Organizowanie procesów i procedur księgowych zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami korporacyjnymi związanymi z główną działalnością firmy: sklepem internetowym i...
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  AZONIK sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  pełny etat   17 000 - 20 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  2 dni
  Opis pracy: Kreowanie polityki rachunkowości organizacji oraz nadzór nad jej realizacją. Udział i nadzór w organizacji obiegu dokumentów księgowych oraz procesu ich weryfikacji i zatwierdzania. Nadzór nad sprawnym przebiegiem pracy podległego zespołu księgowego. Prowadzenie ksiąg...
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  All-Trans   Radom    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   5 000 - 8 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  2 dni
  OPIS PRACY: Organizowanie, koordynowanie, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi i podatkowymi aspektami działalności firmy. Udział w tworzeniu polityki finansowej. Optymalizacja i tworzenie procesów księgowych oraz procedur z uwzględnieniem potrzeb całej organizacji. Prowadzenie...
 • Zastępca Głównej Księgowej

  Banimex   Będzin    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres zadań: Współpraca z Głównym Księgowym oraz pozostałą kadrą kierowniczą Grupy Duna Polska, Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, Prowadzenie sprawozdawczości podatkowej, Dbanie o prawidłowość obiegu dokumentów, Sporządzanie właściwych deklaracji, Merytoryczne wsparcie z...
 • Główna księgowa w biurze rachunkowym

  IFIRMA SA   Wrocław, Fabryczna, Za lidlem    praca hybrydowa / stacjonarna
  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat   9 000 - 16 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  2 dni
  opracowanie procedur współpracy Biura Rachunkowego ifirma.pl z Klientami zlecającymi prowadzenie ksiąg handlowych, współpraca z działem analitycznym w zakresie opracowywania narzędzi ułatwiających pracę w biurze rachunkowym, nadzorowanie pracy księgowych i prowadzenie ksiąg handlowych...
 • Główny Księgowy/ Główna Księgowa

  ManpowerGroup   Ząbkowice Śląskie    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zadania: Nadzorowanie poprawności zapisów księgowych oraz poprawności sald księgi głównej Kontrola dekretowania i wprowadzania danych do systemu księgowego Prowadzenie rozliczeń podatkowych (m. in. CIT, VAT, WHT) Przygotowanie raportów do GUS, NBP Sporządzanie rocznych sprawozdań...
 • Główna księgowa / Główny księgowy

  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami spółek prawa handlowego; Zarządzanie podległym zespołem oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości; Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz opracowywanie planu kont...
 • Główna Księgowa

  NES Global Talent   Warszawa    praca hybrydowa
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych; Odpowiedzialność za wszystkie procesy księgowo-raportowe; Zamykanie miesięcznej księgowości finansowej grupy spółek; Współpraca z organami podatkowymi, doradcami podatkowymi czy zewnętrznymi audytorami finansowymi;...
Zobacz więcej ofert pracy

Główny księgowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
Brzesko
praca stacjonarna
148 dni temu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Brzesko
Ogłoszenie o naborze Nr 119724

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30;

 • praca w siedzibie urzędu,

 • wyjazdy służbowe i szkolenia,

 • praca wymagająca kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,

 • praca na pierwszym piętrze,

 • praca przy sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego PSP nad gospodarką finansową.
 • Opracowywanie przy współudziale komórek organizacyjnych planu budżetu, realizacja i rozliczanie budżetu Komendy Powiatowej PSP.
 • Prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej PSP i wykonywanie innych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami finansowo-księgowymi.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP.
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej PSP.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie PŁATNIK oraz przesyłanie elektroniczne do ZUS
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja projektów przepisów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz spraw finansowych.
 • Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań.
 • Sporządzanie analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej.
 • Realizacja zadań związanych z gospodarką finansową w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • posiadanie obywatelstwo polskiego
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, , ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o korpusie służbie cywilnej
 • znajomość stosowanego w PSP programu księgowo-płacowego Fortech, programu Płatnik, obsługi PUE ZUS, programu „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – EZD”
 • umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy
 • dyspozycyjność, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość oraz chęć uczestniczenia w szkoleniach i pogłębiania wiedzy w zakresie finansów
 • prawo jazdy kat. „B”
 

Podobne oferty

 • Shared-Service Center Accountant

  Rentancy Ltd   Kraków, Śródmieście    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  12 dni
  Key Responsibilities Reconciliation of daily/weekly purchases to the cash received; Evaluating source of payment errors and working with partners to address causes and resolution; Preparing and/or reviewing weekly fuel purchase reports being sent to individual partners; Reconciliation of partner...
 • Główna Księgowa / Główny Księgowy

  HEBAN Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Trakt Brzeski 73    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  12 godz.
  Zakres obowiązków: nadzór merytoryczny i organizacyjny nad prowadzonymi procesami księgowo- finansowymi firmy; kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych, zapisów na kontach; sporządzanie deklaracji podatkowych; nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych; przygotowanie...
 • Główny Księgowy (Chief Accountant)

  Asbis Poland Sp. z o.o.   Raszyn    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Bieżąca obsługa spraw finansowych Spółki; Księgowanie faktur i wydatków; Sporządzanie i składanie deklaracji VAT; Organizowanie procesów i procedur księgowych zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami korporacyjnymi związanymi z główną działalnością firmy: sklepem internetowym i...
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  AZONIK sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  pełny etat   17 000 - 20 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  2 dni
  Opis pracy: Kreowanie polityki rachunkowości organizacji oraz nadzór nad jej realizacją. Udział i nadzór w organizacji obiegu dokumentów księgowych oraz procesu ich weryfikacji i zatwierdzania. Nadzór nad sprawnym przebiegiem pracy podległego zespołu księgowego. Prowadzenie ksiąg...
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  All-Trans   Radom    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   5 000 - 8 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  2 dni
  OPIS PRACY: Organizowanie, koordynowanie, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi i podatkowymi aspektami działalności firmy. Udział w tworzeniu polityki finansowej. Optymalizacja i tworzenie procesów księgowych oraz procedur z uwzględnieniem potrzeb całej organizacji. Prowadzenie...
 • Zastępca Głównej Księgowej

  Banimex   Będzin    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres zadań: Współpraca z Głównym Księgowym oraz pozostałą kadrą kierowniczą Grupy Duna Polska, Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, Prowadzenie sprawozdawczości podatkowej, Dbanie o prawidłowość obiegu dokumentów, Sporządzanie właściwych deklaracji, Merytoryczne wsparcie z...
 • Główna księgowa w biurze rachunkowym

  IFIRMA SA   Wrocław, Fabryczna, Za lidlem    praca hybrydowa / stacjonarna
  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat   9 000 - 16 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  2 dni
  opracowanie procedur współpracy Biura Rachunkowego ifirma.pl z Klientami zlecającymi prowadzenie ksiąg handlowych, współpraca z działem analitycznym w zakresie opracowywania narzędzi ułatwiających pracę w biurze rachunkowym, nadzorowanie pracy księgowych i prowadzenie ksiąg handlowych...
 • Główny Księgowy/ Główna Księgowa

  ManpowerGroup   Ząbkowice Śląskie    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zadania: Nadzorowanie poprawności zapisów księgowych oraz poprawności sald księgi głównej Kontrola dekretowania i wprowadzania danych do systemu księgowego Prowadzenie rozliczeń podatkowych (m. in. CIT, VAT, WHT) Przygotowanie raportów do GUS, NBP Sporządzanie rocznych sprawozdań...
 • Główna księgowa / Główny księgowy

  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami spółek prawa handlowego; Zarządzanie podległym zespołem oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości; Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz opracowywanie planu kont...
 • Główna Księgowa

  NES Global Talent   Warszawa    praca hybrydowa
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych; Odpowiedzialność za wszystkie procesy księgowo-raportowe; Zamykanie miesięcznej księgowości finansowej grupy spółek; Współpraca z organami podatkowymi, doradcami podatkowymi czy zewnętrznymi audytorami finansowymi;...