Najnowsze oferty pracy

 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Olsztyn    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Aon Polska Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  21 godz.
  Twój zakres obowiązków: Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, JPK), dokumentów IFT oraz raportów finansowych (GUS, NBP). Odpowiedzialność za przygotowywanie sprawozdań finansowych. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych. Opiniowanie umów pod względem...
 • Zastępca Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ruda   Warszawa, Bielany    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  23 godz.
  Zakres obowiązków: współpraca z Głównym Księgowym przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, analiz, deklaracji podatkowych oraz opracowywaniu projektu planu gospodarczego Spółdzielni. nadzór nad realizacją planu finansowego i dokonywanie okresowych analiz ekonomicznych, kalkulacja i...
 • Główna Księgowa

  WAJNERT MEBLE sp. z o. o.   Międzybórz    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Twoje zadania: Prowadzenie kompleksowej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości przepisami dotyczącymi CIT i VAT oraz innymi przepisami nakładającymi obowiązek składania sprawozdań zewnętrznych; Bieżące monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;...
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Kraków    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Gdańsk    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Poznań    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Katowice    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
Zobacz więcej ofert pracy

Główny Księgowy

Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.
Olsztyn
starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
praca stacjonarna
36 dni temu
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
10-123 Olsztyn ul. Grunwaldzka 21a

Ogłasza nabór na stanowisko:
Główny Księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
ZATRUDNIENIE: Umowa o pracę na zastępstwo z możliwością kontynuacji zatrudnienia po okresie zastępstwa na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego

KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (Finanse i Rachunkowość lub pokrewne)
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze rachunkowości/księgowości (pełna księgowość)
 • Biegła znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel
 • Szeroka wiedza z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, bardzo dobra znajomość Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i bieżących zmian podatkowych
 • Samodzielność, umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność zarządzania kilkuosobowym zespołem i delegowania zadań
 • Komunikatywność i zdolności interpersonalne
OPIS STANOWISKA:
 • w zakresie rachunkowości:
  • kompleksowe zarządzanie księgowością Spółki, prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością i zobowiązaniami podatkowymi,
  • prowadzenie rachunkowości i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości,
  • aktualizacja dokumentacji obowiązującej w jednostce, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Spółki,
  • nadzór nad prawidłowym i terminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze, w tym również w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • nadzór nad windykacją należności czynszowych i podejmowanie stosownych działań w tym zakresie, we współpracy z kancelarią prawną,
  • nadzór nad prawidłowym i terminowym regulowaniem wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz Pracowników,
  • prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych i innych dokumentów,
  • organizowanie i nadzorowanie pracy Działu Finansowo-Księgowego oraz koordynacja pracy pozostałych jednostek organizacyjnych Spółki w sprawach finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących w jednostce oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań do monitoringu kredytowego, urzędu statystycznego oraz innych, wynikających z przepisów prawa lub zobowiązań jednostki,
  • poddawanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą,
  • wykonywanie w ramach powierzonego nadzoru kontroli wewnętrznej.
 • w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych:
  • opracowywanie projektów planów finansowych i współpraca w zakresie planów techniczno-ekonomicznych oraz przedkładanie ich odpowiednio Prezesowi Zarządu Spółki, następnie Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
  • sporządzanie okresowych analiz ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności statutowej Spółki, w tym sprawozdań z realizacji planów finansowych oraz przedstawianie powyższych informacji Prezesowi Zarządu i organom nadzorczym,
  • nadzorowanie realizacji planu finansowego Spółki,
  • opracowywanie wyjaśnień, wytycznych, instrukcji i innych aktów normujących zagadnienia ekonomiczno-finansowe,
  • analiza należności i zobowiązań z tytułu czynszów,
  • nadzór nad prawidłową korespondencją z lokatorami w sprawach rozliczeń finansowych,
  • dbanie o prawidłowe gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi, a także terminowe regulowanie zobowiązań jednostki,
  • prowadzenie książki kontroli.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 • List motywacyjny,
 • CV.
OFERUJEMY:
 • Zatrudnienie na etat – umowa o pracę na zastępstwo lub nawiązanie współpracy w oparciu o dowolną formę umowy. Możliwość kontynuacji zatrudnienia po okresie zastępstwa na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego,
 • Pracę na terenie miasta Olsztyna,
 • Godziny pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15,
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS,
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Podobne oferty

 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Olsztyn    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Aon Polska Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  21 godz.
  Twój zakres obowiązków: Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, JPK), dokumentów IFT oraz raportów finansowych (GUS, NBP). Odpowiedzialność za przygotowywanie sprawozdań finansowych. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych. Opiniowanie umów pod względem...
 • Zastępca Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ruda   Warszawa, Bielany    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  23 godz.
  Zakres obowiązków: współpraca z Głównym Księgowym przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, analiz, deklaracji podatkowych oraz opracowywaniu projektu planu gospodarczego Spółdzielni. nadzór nad realizacją planu finansowego i dokonywanie okresowych analiz ekonomicznych, kalkulacja i...
 • Główna Księgowa

  WAJNERT MEBLE sp. z o. o.   Międzybórz    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Twoje zadania: Prowadzenie kompleksowej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości przepisami dotyczącymi CIT i VAT oraz innymi przepisami nakładającymi obowiązek składania sprawozdań zewnętrznych; Bieżące monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;...
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Kraków    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Gdańsk    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Poznań    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Praca.pl Sp. z o.o.   Katowice    praca stacjonarna
  ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Twoje zadania: prowadzenie pełnej księgowości firmy; nadzór nad płynnością finansową; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie sald kont księgowych; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i bankami; monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;