Najnowsze oferty pracy

 • Konsultant w Dziale Wycen

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   mazowieckie    praca zdalna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowanie ofert, praca z bazą danych klientów, prowadzenie prostych negocjacji, Wspieranie Działu Sprzedaży w codziennych obowiązkach, Dostosowanie ofert klientów do ich wymagań, Wspieranie zespołu i udział w codziennych działaniach biznesowych, osiąganie...
 • Specjalista ds. prawa żywnościowego

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   mazowieckie    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Weryfikacja oznakowania środków spożywczych, Tłumaczenie etykiet artykułów spożywczych na język polski, Opiniowanie dokumentów jakościowych (specyfikacje surowcowe i produktowe), Wsparcie merytoryczne w zakresie prawa żywnościowego dla podmiotów z branży...
 • Specjalista / Specjalistka ds. kontroli jakosci

  ZPC Flis Sp.j.   Kuranów    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: Opracowywanie specyfikacji dla klientów polskich i zagranicznych; Weryfikacja poprawności etykiet i projektów graficznych; Kontakt i współpraca z laboratorium, przygotowanie prób do badań i ich zlecanie; Obsługa systemu BDO; Przygotowywanie do audytów jakościowych;...
 • Kontroler jakości – sortownia owoców

  Klient portalu Praca.pl   Warka    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  3 dni
  Dopasowanie partii jabłek do wymagań odbiorcy; Kontrola jakości owoców, opakowań i etykiet; Kontrola jakościowa w trakcie produkcji i podczas załadunku; Kontrola wagi produktów; Prowadzenie dokumentacji z kontroli; Nadzór nad jakością stoku magazynowego; Sprawdzanie sortowania według...
 • Specjalista ds. Technologii

  Grupa Mieszko   Racibórz    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Projektowanie i wdrażanie nowych wyrobów oraz współudział w procesie uprzemysławiania, Nadzór technologiczny podczas wdrożeń nowych produktów i uruchomień linii technologicznych, Testowanie surowców w warunkach laboratoryjnych oraz produkcyjnych i rekomendacja...
 • Specjalista ds. Analiz (Pracownia Analiz Sensorycznych)

  J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Opis stanowiska Przygotowanie próbek do badań sensorycznych; Przeprowadzanie badań sensorycznych, udział w panelu oceniającym; Analiza wyników oraz opracowywanie raportów z badań; Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością;
 • Konsultant w Dziale Wycen

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   śląskie    praca zdalna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowanie ofert, praca z bazą danych klientów, prowadzenie prostych negocjacji, Wspieranie Działu Sprzedaży w codziennych obowiązkach, Dostosowanie ofert klientów do ich wymagań, Wspieranie zespołu i udział w codziennych działaniach biznesowych, osiąganie...
 • Konsultant w Dziale Wycen

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   łódzkie    praca zdalna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowanie ofert, praca z bazą danych klientów, prowadzenie prostych negocjacji, Wspieranie Działu Sprzedaży w codziennych obowiązkach, Dostosowanie ofert klientów do ich wymagań, Wspieranie zespołu i udział w codziennych działaniach biznesowych, osiąganie...
 • Specjalista ds. prawa żywnościowego

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   łódzkie    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Weryfikacja oznakowania środków spożywczych, Tłumaczenie etykiet artykułów spożywczych na język polski, Opiniowanie dokumentów jakościowych (specyfikacje surowcowe i produktowe), Wsparcie merytoryczne w zakresie prawa żywnościowego dla podmiotów z branży...
 • Specjalista ds. prawa żywnościowego

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   śląskie    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Weryfikacja oznakowania środków spożywczych, Tłumaczenie etykiet artykułów spożywczych na język polski, Opiniowanie dokumentów jakościowych (specyfikacje surowcowe i produktowe), Wsparcie merytoryczne w zakresie prawa żywnościowego dla podmiotów z branży...
Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
45 dni temu
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133704

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku przy ul. Jagiellońskiej 76. Drzwi wejściowe do budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z toalety znajdującej się na parterze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania żywności, żywności bezglutenowej, alergenów oraz żywności genetycznie zmodyfikowanej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w ww. zakresach - przygotowuje projekty pism, stanowisk, wkładów do interpelacji, zapytań, maili, wytycznych
 • Realizuje zadania związane z żywnością dla określonych grup, objętą rozporządzeniem (UE) nr 609/2013, w tym rozpatruje powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium kraju oraz prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania (udziela odpowiedzi na zapytania przemysłu, konsumentów oraz innych instytucji, przygotowuje wytyczne dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przygotowuje odpowiedzi i stanowiska dla Komisji Europejskiej)
 • Uczestniczy w roli eksperta w posiedzeniach organizowanych przez instytucje unijne m.in. w posiedzeniach dot. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania żywności, żywności bezglutenowej, alergenów i żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz konferencjach i spotkaniach zewnętrznych w sprawach dot. powierzonych zadań w celu zaprezentowania stanowiska Polski lub stanowiska urzędu
 • Realizuje zadania w zakresie współpracy z punktem kontaktowym Komisji Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) w Polsce - usytuowanym w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - konsultacje stanowisk przygotowywanych na spotkania dot. Kodeksu Żywnościowego
 • Realizuje zadania w zakresie przygotowywania oraz uzgadniania Stanowisk Rządu dot. projektów aktów prawnych, raportów oraz innych dokumentów, które wymagają przygotowania Stanowiska Rządu w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Wspiera merytorycznie pracowników Wydziału w zakresie zadań związanych z przygotowaniem audytów Komisji Europejskiej dot. bezpieczeństwa żywności w zakresie kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Wspiera merytorycznie pracowników Wydziału w zakresie zadań związanych z wyjazdami ekspertów Głównego Inspektoratu Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia, w tym również ekspertów zewnętrznych (np. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH PIB), uczestniczących w posiedzeniach gremiów UE dotyczących bezpieczeństwa żywności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Znajomość problematyki związanej z bezpieczeństwem żywności i żywienia i stosownych aktów prawnych krajowych i UE w ww. zakresie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, m.in. Word, Excel, PowerPoint, inne programy do obsługi poczty elektronicznej oraz Internetu)
 • Umiejętność argumentowania
 • Asertywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty

 • Konsultant w Dziale Wycen

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   mazowieckie    praca zdalna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowanie ofert, praca z bazą danych klientów, prowadzenie prostych negocjacji, Wspieranie Działu Sprzedaży w codziennych obowiązkach, Dostosowanie ofert klientów do ich wymagań, Wspieranie zespołu i udział w codziennych działaniach biznesowych, osiąganie...
 • Specjalista ds. prawa żywnościowego

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   mazowieckie    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Weryfikacja oznakowania środków spożywczych, Tłumaczenie etykiet artykułów spożywczych na język polski, Opiniowanie dokumentów jakościowych (specyfikacje surowcowe i produktowe), Wsparcie merytoryczne w zakresie prawa żywnościowego dla podmiotów z branży...
 • Specjalista / Specjalistka ds. kontroli jakosci

  ZPC Flis Sp.j.   Kuranów    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: Opracowywanie specyfikacji dla klientów polskich i zagranicznych; Weryfikacja poprawności etykiet i projektów graficznych; Kontakt i współpraca z laboratorium, przygotowanie prób do badań i ich zlecanie; Obsługa systemu BDO; Przygotowywanie do audytów jakościowych;...
 • Kontroler jakości – sortownia owoców

  Klient portalu Praca.pl   Warka    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  3 dni
  Dopasowanie partii jabłek do wymagań odbiorcy; Kontrola jakości owoców, opakowań i etykiet; Kontrola jakościowa w trakcie produkcji i podczas załadunku; Kontrola wagi produktów; Prowadzenie dokumentacji z kontroli; Nadzór nad jakością stoku magazynowego; Sprawdzanie sortowania według...
 • Specjalista ds. Technologii

  Grupa Mieszko   Racibórz    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Projektowanie i wdrażanie nowych wyrobów oraz współudział w procesie uprzemysławiania, Nadzór technologiczny podczas wdrożeń nowych produktów i uruchomień linii technologicznych, Testowanie surowców w warunkach laboratoryjnych oraz produkcyjnych i rekomendacja...
 • Specjalista ds. Analiz (Pracownia Analiz Sensorycznych)

  J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Opis stanowiska Przygotowanie próbek do badań sensorycznych; Przeprowadzanie badań sensorycznych, udział w panelu oceniającym; Analiza wyników oraz opracowywanie raportów z badań; Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością;
 • Konsultant w Dziale Wycen

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   śląskie    praca zdalna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowanie ofert, praca z bazą danych klientów, prowadzenie prostych negocjacji, Wspieranie Działu Sprzedaży w codziennych obowiązkach, Dostosowanie ofert klientów do ich wymagań, Wspieranie zespołu i udział w codziennych działaniach biznesowych, osiąganie...
 • Konsultant w Dziale Wycen

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   łódzkie    praca zdalna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowanie ofert, praca z bazą danych klientów, prowadzenie prostych negocjacji, Wspieranie Działu Sprzedaży w codziennych obowiązkach, Dostosowanie ofert klientów do ich wymagań, Wspieranie zespołu i udział w codziennych działaniach biznesowych, osiąganie...
 • Specjalista ds. prawa żywnościowego

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   łódzkie    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Weryfikacja oznakowania środków spożywczych, Tłumaczenie etykiet artykułów spożywczych na język polski, Opiniowanie dokumentów jakościowych (specyfikacje surowcowe i produktowe), Wsparcie merytoryczne w zakresie prawa żywnościowego dla podmiotów z branży...
 • Specjalista ds. prawa żywnościowego

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   śląskie    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Weryfikacja oznakowania środków spożywczych, Tłumaczenie etykiet artykułów spożywczych na język polski, Opiniowanie dokumentów jakościowych (specyfikacje surowcowe i produktowe), Wsparcie merytoryczne w zakresie prawa żywnościowego dla podmiotów z branży...