Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Handlowiec

Jet Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warszawa

55 dni temu

Zatrudnimy
doświadczonego handlowca
do Działu Sprzedaży Jet Line w biurze w Warszawie


Głównym zadaniem będzie praca z siecią cyfrowych nośników OOH w miastach G8.

 

Handlowiec
Miejsce pracy: Warszawa

W Jet Line zajmujemy się reklamą zewnętrzną czyli komunikacją w przestrzeni. Jesteśmy jedną z najdłużej działających i najbardziej doświadczonych firm outdoorowych w Polsce.

Powiększyliśmy naszą ofertę nośników digital OOH i chętnie powiększymy ekipę o doświadczonego handlowca w zespole, którym kieruje Beata Chojecka – Kuczek, zastępca Dyrektora Sprzedaży i Marketingu.

 

Szukamy osoby, która:
 • lubi ludzi i lubi pomagać realizować ich cele,
 • potrafi słuchać, trafnie diagnozować potrzeby i doradzać dobre rozwiązania,
 • rozumie emocje kupowania i sprzedawania,
 • nie boi się wyzwań i zmian,
 • jest doświadczona, cierpliwa i rozumie, że zarówno sukcesy, jak i porażki sprzedażowe nie są raz na zawsze,
 • rozumie wymogi branży usługowej,
 • nawiązuje relacje, jest otwarta, komunikatywna, lubi i potrafi pracować w zespole,
 • chętnie się uczy i chętnie dzieli wiedzą,
 • jest zaangażowana, samodzielna, z dużą samodyscypliną i skrupulatnością,
 • jest przygotowana na służbowe podróże (nie, nie wiemy kiedy będą możliwe…)
Zadania, obowiązki, cele:
 • pozyskiwanie nowych kontaktów,
 • budowanie i utrzymywanie relacji,
 • aktywny telefoniczny i osobisty kontakt z Klientami,
 • prezentacja oferty OOH i DOOH, głównie nośników MORE,
 • negocjacje warunków oraz realizacja zleceń i umów,
 • bieżący kontakt z Klientami i nadzór nad prawidłową realizacją kampanii,
 • dbanie o wizerunek i firmy i własny rozwój.
Proponujemy:
 • dużo pracy,
 • jasno sprecyzowane zadania i cele,
 • stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę i przejrzysty system prowizyjny,
 • dużo okazji do prezentowania i realizowania własnych pomysłów i kreatywności,
 • dużą pomoc na starcie,
 • dobrą atmosferę na co dzień,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Prosimy o dołączenie do aplikacji następujących oświadczeń:

Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i innych dokumentach aplikacyjnych zawierają dane osobowe w zakresie szerszym niż wynika to z art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z tym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Jet Line Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dla potrzeb niniejszej rekrutacji.
TAK / NIE (prosimy o podkreślenie wyboru)

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych Jet Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w tym umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej i przechowywanie przez okres 2 lat.
TAK / NIE (prosimy o podkreślenie wyboru)

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Jet Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia poniżej dodatkowej zgody, w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w przyszłych rekrutacjach i przechowywania ich w bazie rekrutacyjnej Administratora przez okres 2 (dwóch) lat. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i osoby reprezentujące Administratora, biorące udział w procesie rekrutacyjnym a także podmioty trzecie wspierające Administratora w tym procesie (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), w ramach realizacji umów wiążących Administratora z tymi podmiotami.

Ma Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych osobowych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych  osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych dodatkowych niż wskazanych w art. 22¹ Kodeksu pracy jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, którą wyraża Pani/Pan poprzez wysłanie do nas dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny), w zakresie dotyczącym przetwarzania danych w nich zawartych. Jeżeli nie chce Pani/Pan udzielić takiej zgody w odniesieniu do dodatkowych danych osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenia dotyczące Pani/Pana danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy: praca@jetline.pl. Wycofanie na zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. W razie jakichkolwiek wniosków lub skarg związanych z Pana/Pani danymi osobowymi może się Pan/Pani kontaktować z nami poprzez adres mailowy: praca@jetline.pl.
Poznaj stanowisko: Handlowiec 
Handlowiec jest specjalistą prowadzącym sprzedaż produktów lub usług firmy. Handlowiec powinien odznaczać się: samodzielnością, dyspozycyjnością, komunikatywnością, zdolnościami negocjacyjnymi, wysoką kulturą osobistą. Mile widziana jest także znajomość języka obcego oraz wykształcenie kierunkowe.WARUNKI PRACYHandlowiec może ...
Praca Handlowiec