Informatyk w Urzędzie Celnym w Zamościu (Sekcja Informatyki)

Izba Celna w Białej Podlaskiej

Zamość

1900 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 149006
 • Data ukazania się ogłoszenia: 29 stycznia 2013 r.

Izba Celna w Białej Podlaskiej

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw teleinformatyki
 • w Urzędzie Celnym w Zamościu (Sekcja Informatyki)

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała Podlaska

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Urząd Celny w Zamościu
  ul. Kilińskiego 86
  22-400 Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozwiązywanie problemów użytkowników dotyczących działania sprzętu w tym monitorowanie i zarządzanie zgłoszeniami.
 • Modernizacja bazy sprzętowej w urzędzie celnym oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.
 • Wykonywanie zadań zleconych w zakresie administrowania sieci komputerowej, wnioskowanie w zakresie inwestycji dot. przejść granicznych.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania eksploatowania sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz.
 • Nadzorowanie eksploatacji zasilania gwarantowanego i klimatyzacji systemów bezpieczeństwa obiektów oraz wykonywanie prac instalacyjnych związanych z okablowaniem strukturalnym.
 • Prowadzenie instruktażu w zakresie obsługi urządzeń komputerowych.
 • Realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w Urzędzie Celnym w Zamościu w systemie codziennym od poniedziałku do piątku, z możliwością wystąpienia sporadycznej konieczności pracy w godzinach nadliczbowych,
  -praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  -praca zwykle w pozycji siedzącej.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Celnego w Zamościu nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość systemu operacyjnego WINDOWS XP/7/Serwer 2003/2007
  • znajomość sieci komputerowych
  • komunikatywność, analityczne myślenie
wymagania dodatkowe
 • programowanie Visual Basic for Application
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Office 2010
 • praca w administracji na podobnym stanowisku (0,5-1,5 roku)

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl