Praca Frampol

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 361

Praca we Frampolu

Frampol to miasto położone malowniczo na terenie Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Przynależy do powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim.

Jest niedużym ośrodkiem miejskim, lokalnym centrum administracyjnym, edukacyjnym i usługowym. Co warto wiedzieć o Frampolu? Jak rozwija się tutejsza gospodarka i rynek pracy?

Frampol – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Frampol leży na południu woj. lubelskiego, rozciąga się na terenie 4,67 km² i liczy 1,4 tys. mieszkańców. W mieście siedzibę ma samorząd miejsko-wiejskiej gminy Frampol, którą tworzy 16 miejscowości zajmujących łącznie 108 km².

Miasto nie ma dostępu do dróg krajowych, ale przecinają się tu dwie trasy wojewódzkie: DW 74 (do Zamościa) oraz DW 835 – z Lublina do Biłgoraja. Frampolanie mogą korzystać z dogodnego dojazdu do sąsiednich miejscowości i wojewódzkiego Lublina (trasą DW 835 trzeba przejechać ok. 70 km). Niedaleko znajduje się siedziba władz powiatu – Biłgoraj (miasta dzieli 16,5 km), a także takie miejscowości jak Janów Lubelski (19,4 km), Szczebrzeszyn (29 km), Zwierzyniec (29 km) czy Modliborzyce (28 km). Z Frampola do przejścia granicznego na Ukrainę w Hrebennem jest 109 km, niewiele więcej do przejścia na Białoruś w Zosinie – 120 km.

Czysta i nieskażona ciężkim przemysłem przyroda jest czymś, co cenią frampolanie i co przyciąga do miasta turystów. 26% terenów gminy zajmuje Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Niedaleko jej granic ciągną się rozległe kompleksy leśne – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie oraz Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu. W mieście znajduje się także zalew. Frampol ma również wiele zabytkowych obiektów. Miasto powstało na wzór renesansowych miast idealnych, a jego układ przestrzenny widnieje w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków. 

Trzeba jednak podkreślić, że turystyka nie należy do dominujących sektorów lokalnej gospodarki, a infrastruktura niezbędna do obsługi ruchu turystycznego nie jest na tyle rozwinięta, by w pełni wykorzystywała walory okolicy.

Rynek pracy, oferty pracy – Frampol

Rynek pracy w województwie lubelskim jest w gorszej kondycji niż np. rynki w zachodnich województwach kraju. Sytuacja ulega poprawie, niemniej Polska Wschodnia, poza nielicznymi wyjątkami, wciąż boryka się ze sporym bezrobociem. W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, natomiast na Lubelszczyźnie – 8,1%. Powiat biłgorajski należy do obszarów z niższym niż średnia w województwie wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego. W sierpniu wynosił on 5,2%. Był to drugi najlepszy wynik wśród lubelskich powiatów.

W PUP w Biłgoraju było zarejestrowanych ok. 2,5 tys. osób bezrobotnych.

W rejestrze REGON na koniec sierpnia 2020 r. w samym mieście figurowały 143 podmioty gospodarki narodowej, 382 w całej gminie.

Najwięcej, zarówno na terenie gminy, jak i miasta było samozatrudnionych i podmiotów do 9 pracowników (370 w gminie, z czego 136 w mieście). We Frampolu 5, a w gminie 10 jednostek zatrudnia między 10 a 49 osób. Dwóch największych frampolskich pracodawców to z kolei podmioty o kadrze liczącej między 50 a 249 osób.

Choć w strukturze własności dominują podmioty prywatne (93,7% w mieście, 96,6% w gminie), to duży wpływ na rynek pracy mają jednostki budżetowe. We Frampolu jest ich 9, z czego jedna z dwóch łącznie liczy między 50 a 249 osób, trzy z pięciu w sumie zatrudniają od 10 do 29 pracowników. 5 na 136 mikropodmiotów reprezentuje sektor publiczny.

Najwięcej w mieście jest firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów. Frampol to również nieduży ośrodek usługowy, także w zakresie usług medycznych i edukacyjnych, a do rozbudowanych sektorów zaliczają się też przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa.

Do największych frampolskich pracodawców poza sektorem budżetowym zaliczają się chłodnia owoców i warzyw oraz zakład kamieniarski.

Część mieszkańców miasta decyduje się na pracę z dojazdem do sąsiednich miejscowości. W powiecie biłgorajskim podmiotów gospodarki narodowej jest 8640. W samym Biłgoraju działają duże firmy – jedno przedsiębiorstwo zatrudniające 1000 osób lub więcej i dwa z kadrą rzędu 250-999 osób.

Osoby śledzące ogłoszenia pracodawców także z okolicznych miejscowości czy też oferty pracy w województwie lubelskim w ogóle istotne informacje o zapotrzebowaniu pracodawców mogą czerpać z badania Barometr zawodów. Dzieli ono grupy zawodów na nadwyżkowe, w równowadze i deficytowe, pokazuje, w jakich powiatach oraz województwach jest znaczny popyt na danych pracowników bądź jego brak. 

Zgodnie z badaniem w powiecie biłgorajskim w dobrej sytuacji są nauczyciele niektórych specjalizacji i pracownicy opieki zdrowotnej, a także przedstawiciele kilku zawodów związanych z transportem, motoryzacją: kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, blacharze i lakiernicy samochodowi, diagności samochodowi. W okolicy lub Frampolu oferty pracy powinny też czekać w budowlance (na dekarzy i blacharzy budowlanych oraz monterów instalacji budowlanych). Trudności z zatrudnieniem nie powinni mieć również krawcy i pracownicy produkcji odzieży, szefowie kuchni.