Praca Frampol najnowsze oferty pracy

Brak ofert

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.

Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca lubelskie najnowsze oferty pracy

Praca we Frampolu

Frampol to miasto położone malowniczo na terenie Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Przynależy do powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim.

Jest niedużym ośrodkiem miejskim, lokalnym centrum administracyjnym, edukacyjnym i usługowym. Co warto wiedzieć o Frampolu? Jak rozwija się tutejsza gospodarka i rynek pracy?

Frampol – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Frampol leży na południu woj. lubelskiego, rozciąga się na terenie 4,67 km² i liczy 1,4 tys. mieszkańców. W mieście siedzibę ma samorząd miejsko-wiejskiej gminy Frampol, którą tworzy 16 miejscowości zajmujących łącznie 108 km².

Miasto nie ma dostępu do dróg krajowych, ale przecinają się tu dwie trasy wojewódzkie: DW 74 (do Zamościa) oraz DW 835 – z Lublina do Biłgoraja. Frampolanie mogą korzystać z dogodnego dojazdu do sąsiednich miejscowości i wojewódzkiego Lublina (trasą DW 835 trzeba przejechać ok. 70 km). Niedaleko znajduje się siedziba władz powiatu – Biłgoraj (miasta dzieli 16,5 km), a także takie miejscowości jak Janów Lubelski (19,4 km), Szczebrzeszyn (29 km), Zwierzyniec (29 km) czy Modliborzyce (28 km). Z Frampola do przejścia granicznego na Ukrainę w Hrebennem jest 109 km, niewiele więcej do przejścia na Białoruś w Zosinie – 120 km.

Czysta i nieskażona ciężkim przemysłem przyroda jest czymś, co cenią frampolanie i co przyciąga do miasta turystów. 26% terenów gminy zajmuje Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Niedaleko jej granic ciągną się rozległe kompleksy leśne – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie oraz Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu. W mieście znajduje się także zalew. Frampol ma również wiele zabytkowych obiektów. Miasto powstało na wzór renesansowych miast idealnych, a jego układ przestrzenny widnieje w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków. 

Trzeba jednak podkreślić, że turystyka nie należy do dominujących sektorów lokalnej gospodarki, a infrastruktura niezbędna do obsługi ruchu turystycznego nie jest na tyle rozwinięta, by w pełni wykorzystywała walory okolicy.

Rynek pracy, oferty pracy – Frampol

Rynek pracy w województwie lubelskim jest w gorszej kondycji niż np. rynki w zachodnich województwach kraju. Sytuacja ulega poprawie, niemniej Polska Wschodnia, poza nielicznymi wyjątkami, wciąż boryka się ze sporym bezrobociem. W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, natomiast na Lubelszczyźnie – 8,1%. Powiat biłgorajski należy do obszarów z niższym niż średnia w województwie wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego. W sierpniu wynosił on 5,2%. Był to drugi najlepszy wynik wśród lubelskich powiatów.

W PUP w Biłgoraju było zarejestrowanych ok. 2,5 tys. osób bezrobotnych.

W rejestrze REGON na koniec sierpnia 2020 r. w samym mieście figurowały 143 podmioty gospodarki narodowej, 382 w całej gminie.

Najwięcej, zarówno na terenie gminy, jak i miasta było samozatrudnionych i podmiotów do 9 pracowników (370 w gminie, z czego 136 w mieście). We Frampolu 5, a w gminie 10 jednostek zatrudnia między 10 a 49 osób. Dwóch największych frampolskich pracodawców to z kolei podmioty o kadrze liczącej między 50 a 249 osób.

Choć w strukturze własności dominują podmioty prywatne (93,7% w mieście, 96,6% w gminie), to duży wpływ na rynek pracy mają jednostki budżetowe. We Frampolu jest ich 9, z czego jedna z dwóch łącznie liczy między 50 a 249 osób, trzy z pięciu w sumie zatrudniają od 10 do 29 pracowników. 5 na 136 mikropodmiotów reprezentuje sektor publiczny.

Najwięcej w mieście jest firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów. Frampol to również nieduży ośrodek usługowy, także w zakresie usług medycznych i edukacyjnych, a do rozbudowanych sektorów zaliczają się też przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa.

Do największych frampolskich pracodawców poza sektorem budżetowym zaliczają się chłodnia owoców i warzyw oraz zakład kamieniarski.

Część mieszkańców miasta decyduje się na pracę z dojazdem do sąsiednich miejscowości. W powiecie biłgorajskim podmiotów gospodarki narodowej jest 8640. W samym Biłgoraju działają duże firmy – jedno przedsiębiorstwo zatrudniające 1000 osób lub więcej i dwa z kadrą rzędu 250-999 osób.

Osoby śledzące ogłoszenia pracodawców także z okolicznych miejscowości czy też oferty pracy w województwie lubelskim w ogóle istotne informacje o zapotrzebowaniu pracodawców mogą czerpać z badania Barometr zawodów. Dzieli ono grupy zawodów na nadwyżkowe, w równowadze i deficytowe, pokazuje, w jakich powiatach oraz województwach jest znaczny popyt na danych pracowników bądź jego brak. 

Zgodnie z badaniem w powiecie biłgorajskim w dobrej sytuacji są nauczyciele niektórych specjalizacji i pracownicy opieki zdrowotnej, a także przedstawiciele kilku zawodów związanych z transportem, motoryzacją: kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, blacharze i lakiernicy samochodowi, diagności samochodowi. W okolicy lub Frampolu oferty pracy powinny też czekać w budowlance (na dekarzy i blacharzy budowlanych oraz monterów instalacji budowlanych). Trudności z zatrudnieniem nie powinni mieć również krawcy i pracownicy produkcji odzieży, szefowie kuchni.

Szukaj pracy w mieście