Praca Szczebrzeszyn

Najnowsze oferty pracy: 506

Praca w Szczebrzeszynie

Szczebrzeszyn to jedno z trzech miast w powiecie zamojskim, leżące w południowej części województwa lubelskiego. Jest siedzibą samorządu miejsko-wiejskiej gminy Szczebrzeszyn, ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym o znaczeniu lokalnym.

Szczebrzeszyn, województwo lubelskie

Powszechnie wiadomo, że: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”. Wiersz Jana Brzechwy „Chrząszcz” rozsławił miasteczko na całą Polskę. Corocznie odbywa się tutaj Festiwal Stolica Języka Polskiego.

Kto może znaleźć w Szczebrzeszynie oferty pracy? Jakie firmy działają w mieście?

Szczebrzeszyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto zajmuje powierzchnię 29 kilometrów kwadratowych, a jego populacja to 4,9 tys. osób.

Szczebrzeszyn leży niedaleko powiatowego Zamościa. Miasta dzieli ok. 20 km. Inne miejscowości w pobliżu to np.:

  • Zwierzyniec (11 km),
  • Józefów (27 km),
  • Frampol (30 km),
  • Biłgoraj (31 km),
  • Krasnobród (33 km),

Odległość między Szczebrzeszynem a Lublinem wynosi 81 km, a do najbliższego międzynarodowego portu lotniczego Lublin-Świdnik jest 77 km.

Na układ drogowy Szczebrzeszyna składają się droga krajowa nr 74 (relacji Kraśnik – Zamość), drogi wojewódzkie: nr 848 (Tarnawa Mała – Szczebrzeszyn) oraz nr 858 (z Zarzecza do Szczebrzeszyna) oraz sieć dróg powiatowych i gminnych. W mieście zatrzymują się pociągi, zarówno pasażerskie, jak i towarowe.

Przede wszystkim nie sposób pominąć pomników Chrząszczy. Ale to nie jedyne popularne w Szczebrzeszynie atrakcje. W mieście sporo jest zabytków, wśród nich ruiny zamku z XIV w., dom dyrektora cukrowni „Klemensów”, układ urbanistyczny miejscowości z ratuszem i liczne obiekty sakralne, m.in. barokowe kościoły (parafia św. Mikołaja i parafia św. Katarzyny w Szczebrzeszynie) oraz cmentarze.

Miasto i jego okolica sprzyjają też rekreacji. Na Zamojszczyznę przyciąga piękna przyroda – Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy z wąwozami lessowymi, Roztocze, liczne zbiorniki wodne i inne atrakcje.

Rynek pracy, oferty pracy – Szczebrzeszyn

W profilu gospodarczym Polski Wschodniej dominuje rolnictwo. Województwo lubelskie od lat cechuje się też wysoką stopą bezrobocia. Wskaźnik ten w sierpniu 2020 r. w Polsce wynosił 6,1%, a w Lubelskiem – 8,1%. Powiat zamojski odnotował jeszcze większą wartość – 9,0%. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było ok. 4 tys. osób. W samym Zamościu – 2,8 tys. (stopa bezrobocia w mieście utrzymywała się na poziomie 9,7%).

Bezrobocie na Zamojszczyźnie stanowi duże wyzwanie dla instytucji rynku pracy i samorządu, dotyka sporą część mieszkańców. Niemniej są zawody, na które utrzymuje się popyt lokalnych pracodawców. Zgodnie z prognozą Barometr zawodów 2020 w powiecie zamojskim deficyty chętnych do pracy zauważalne są w kilku branżach.

Przede wszystkim w firmach związanych z motoryzacją i transportem (deficyt diagnostów samochodowych, kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorów urządzeń dźwigowo-transportowych oraz mechaników) oraz przedsiębiorstwach budowlanych (brakuje brukarzy, cieśli, stolarzy, dekarzy i blacharzy, kierowników budowy,  monterów instalacji budowlanych, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych oraz robotników obróbki drewna i stolarzy). Trudności ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć też logopedzi i audiofonolodzy, nauczyciele (praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych oraz szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych) i pracownicy socjalni. Gastronomia i branża spożywcza otwarta jest szczególnie na kucharzy, szefów kuchni i piekarzy, usługowa – na fryzjerów, kosmetyczki, spawaczy i ślusarzy. W równie dobrej sytuacji na rynku pracy są: geodeci i kartografowie, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, operatorzy obrabiarek skrawających, samodzielni księgowi, a także pielęgniarki i położne.

W grupie zawodów nadwyżkowych w powiecie zamojskim dominują profesje wymagające wykształcenia wyższego na kierunkach humanistycznych. Trudności ze znalezieniem ofert mogą mieć: architekci krajobrazu,  filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, pedagodzy, specjaliści administracji publicznej, pracownicy administracyjni i biurowi,  ekonomiści, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, ogrodnicy i sadownicy, rolnicy i hodowcy, specjaliści technologii żywności i żywienia, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, inżynierowie mechanicy oraz pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej.

Na terenie miejsko-wiejskiej gminy Szczebrzeszyn dominuje rolnictwo. Uprawia się tu głównie zboża, ale też rzepak, rzepik i buraki cukrowe. W mieście zarejestrowanych w systemie REGON jest 418 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.08.2020 r.). Jeśli chodzi o strukturę własnościową, przeważa w niej sektor prywatny. Na 394 działającym w nich jednostek 326 to osoby fizyczne.

Ani na terenie Szczebrzeszyna, ani w obrębie gminy nie ma dużych przedsiębiorstw. Rozwija się tu jedynie sektor MŚP. Na grupę samozatrudnionych i zatrudniających do 9 pracowników składają się 402 podmioty w mieście (z czego 13 w sektorze publicznym). Małych zakładów, od 10 do 49 pracowników, w Szczebrzeszynie jest 13 (7 to sektor publiczny). Do budżetówki należą dwa z trzech największych podmiotów zarówno w mieście i gminie.

Analizując sekcje PKD, w jakich najliczniej działają szczebrzeszyńskie firmy i pozostałe podmioty, zauważyć można znaczną przewagę firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów (31,6%). 13,2% podmiotów trudni się budownictwem. W Szczebrzeszynie rozwinięty jest też rynek usług oraz drobne przetwórstwo przemysłowe.

Jak widać, w samym mieście rynek pracy nie jest znacznie rozbudowany. Dlatego część mieszkańców decyduje się na podjęcie zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. W obrębie powiatu zamojskiego działają 7442 podmioty gospodarki narodowej, w tym jeden liczący 1000 lub więcej pracowników i jeden z kadrą rzędu 250-999 osób. Warto jednak dodać, że także w profilu gospodarczym powiatu dominuje rolnictwo, a użytki rolne zajmują ponad 66% terenu, a kolejne 21% to tereny zalesione.

Brak dużych zakładów przemysłowych i nieskażona przyroda stwarzają dobre warunki do prowadzenia w Szczebrzeszynie agroturystyki i innych form działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego.

Szukaj pracy w mieście