Praca Biłgoraj

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 359

Praca w Biłgoraju

Biłgoraj – miasto na południowy wschód od centrum Polski, leżące w południowej części województwa lubelskiego. Jest siedzibą powiatu oraz wiejskiej gminy Biłgoraj.

Miasto zajmuje teren 21 kilometrów kwadratowych w lasach Puszczy Solskiej niedaleko Roztoczańskiego Parku Narodowego. Płyną przez nie dwie rzeki wpadające do Wisły – Biała Łada i Czarna Łada. Przez Biłgoraj nie prowadzą międzyregionalne szlaki komunikacyjne, ale miasto jest węzłem tras wojewódzkich i lokalnych. Biegną tędy trzy drogi wojewódzkie: nr 835, nr 853 i nr 858, a także dwie linie kolejowe.

Biłgoraj, województwo lubelskie

To spokojne miasteczko, położone w otoczeniu pięknej przyrody. Na kogo czeka praca w Biłgoraju? W jakich branżach można tutaj rozwijać karierę zawodową?

Rynek pracy, oferty pracy – Biłgoraj

Biłgoraj (woj. lubelskie) to ośrodek oświatowy i administracyjny – z urzędami, sądem i instytucjami finansowymi itd., ale też regionalne centrum handlu, usług medycznych i innych.  Miasto zamieszkuje 26,3 tys. osób.

Biłgoraj ze względu na swoje położenie i walory przyrodnicze jest chętnie odwiedzany przez turystów. Stanowi bazę wypadową dla osób szukających odpoczynku na Roztoczu czy na terenie Puszczy Solskiej. Znaleźć można w Biłgoraju zabytki, miejsca pamięci. W mieście odbywają się też znane w regionie wydarzenia kulturalne, m.in. Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską, Festiwal Kultur czy Dni Singera.

Rynek pracy, oferty pracy – Biłgoraj

Na koniec sierpnia 2020 r. w rejestrze REGON widniało 3313 podmiotów gospodarki narodowej. Z czego:
    • 3212 to grupa samozatrudnionych i zatrudniających do 9 osób,
    • 74 podmioty generują między 10 a 49 miejsc pracy,
    • 24 jednostki zatrudniają od 50 do 249 osób,
    • 2 zakłady pracy utrzymują od 250 do 999 miejsc zatrudnienia,
    • 1 największy pracodawca zatrudnia 1000 bądź więcej osób.

Najwięcej biłgorajskich firm zajmuje się handlem i naprawą pojazdów, budownictwem, usługami. W mieście rozwija się też przemysł, głównie lekki, drzewny i spożywczy. 

Województwo lubelskie, podobnie jak np. Podkarpacie, jest obszarem ze stopą bezrobocia powyżej średniej krajowej. W sierpniu 2020 r., zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w Lubelskiem wskaźnik ten wynosił 8,1%, w Polsce – 6,1%. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy Biłgoraja i okolic? 

Okazuje się, że w powiecie biłgorajskim stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa niż średnia w woj. lubelskim, ale też niż średnia dla kraju. Na koniec sierpnia 2020 r. wyniosła ona 5,2%. Działający w Biłgoraju urząd pracy miał w swoim rejestrze 2462 bezrobotnych, w tym 1256 kobiet.

Spośród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy największą grupę stanowili długotrwale bezrobotni. Więcej niż 12 miesięcy bez pracy pozostawały 1083 osoby (źródło: PUP Biłgoraj). 

Kto ma szansę bez najmniejszych problemów znaleźć w Biłgoraju pracę zgodną z wykształceniem i oczekiwaniami? Niskie bezrobocie i spore zróżnicowanie biłgorajskich przedsiębiorstw wskazują, że w dobrej sytuacji jest znaczna część mieszkańców.

Szczegółów dostarcza prognoza Barometr zawodów 2020 – analiza zapotrzebowania pracodawców na ogólnopolskim i lokalnych rynkach pracy. Zgodnie z nią w powiecie biłgorajskim bardzo dużo jest zawodów w równowadze między liczbą ofert pracy a liczbą chętnych i spełniających kryteria pracodawców kandydatów.

Eksperci wskazali 17 grup zawodów deficytowych. W tym przypadku ofert jest więcej niż zarejestrowanych bezrobotnych z określonymi kwalifikacjami. W deficycie są nauczyciele w szkołach branżowych, ale też przedszkolach, szkołach specjalnych i oddziałach integracyjnych. Z dużego popytu na pracowników mogą korzystać przedstawiciele zawodów medycznych i związanych z opieką zdrowotną: lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, farmaceuci oraz fizjoterapeuci i masażyści. Ponadto deficyt notuje branża motoryzacyjna i transportowa – brakuje blacharzy i lakierników samochodowych, diagnostów samochodowych, kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. W korzystnej sytuacji są także: dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży oraz szefowie kuchni.

Krótsza jest lista zawodów nadwyżkowych. Oferty pracy w Biłgoraju może być trudno znaleźć ekonomistom, filozofom, historykom, politologom i kulturoznawcom, pedagogom, pracownikom biur podróży, organizatorom obsługi turystycznej oraz specjalistom technologii żywności i żywienia.

PUP Biłgoraj

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj
E-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
Telefon: (84) 685-00-00.