Praca Tyszowce Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Tyszowcach

Tyszowce są niedużym miastem w południowo-wschodniej części Polski. Leżą w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim. To siedziba miejsko-wiejskiej gminy. Jak kształtuje się profil gospodarczy tej miejscowości? Co warto wiedzieć o Tyszowcach, poszukując w okolicy pracy?

Tyszowce – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powierzchnia Tyszowiec wynosi 18,52 km², miasto zamieszkuje nieco ponad 2 tys. osób. Oznaczenie zarejestrowanych w powiecie tablic rejestracyjnych pojazdów to: LTM. By dodzwonić się do mieszkańca Tyszowiec, należy wykręcić nr kierunkowy 84, by nadać przesyłkę bądź wysłać list, trzeba wybrać kod pocztowy 22-630. Gmina Tyszowce zajmuje 129,5 km², obejmuje 20 sołectw i liczy ok. 5 tys. mieszkańców. Przez gminę nie biegnie linia kolejowa ani drogi krajowe, jedynie krótki odcinek drogi wojewódzkiej nr 850, a także drogi powiatowe i gminne. Miasto Tyszowce położone jest niedaleko polsko-ukraińskiej granicy – przejście w Hrebennem znajduje się ok. 50 km od miasta, w Zosinie – 44 km.

Tyszowce mają długą i bogatą historię. W dziejach Polski zapisał się 1655 r. i konfederacja tyszowiecka, zawiązana przeciwko Szwedom. Miejscowość uzyskała prawa miejskie w 1419 r. i utraciła je w 1870 r. Tyszowce miastem ogłoszono ponownie w 2000 r. Wśród zabytków miasta wymienić należy zabytki: kościół parafialny św. Leonarda budowany w latach 1865–1869 oraz
domy rzemieślnicze z drugiej połowy XIX wieku.

Rynek pracy, oferty pracy – Tyszowce

Faktem jest, że Lubelszczyzna to region, w którym przeważa rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, niemniej oferty pracy w województwie lubelskim mogą znaleźć także osoby poszukujące zatrudnienia w nowoczesnych firmach i zupełnie innych sektorach. Dostępność pracy zależy jednak od obszaru. Aby sprawdzić, gdzie jest zapotrzebowanie na określone zawody, a w jakich okolicach o pracę może być trudniej, warto zajrzeć do badania Barometr zawodów. To przygotowywana co roku prognoza, w której zestawia się profesje deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe w skali kraju, ale też w poszczególnych województwach, a nawet powiatach.

Co pokazało badanie w powiecie tomaszowskim? Jak wygląda sytuacja na tutejszym rynku pracy? Tyszowce i okolice wpisują się w panujące w Lubelskiem trendy. Zgodnie z Barometrem to obszar z długą listą profesji deficytowych. Znalazły się na niej aż 73 grupy zawodów. Praca w województwie lubelskim (we wszystkich powiatach) dostępna jest dla kandydatów, którzy legitymują się aktualnymi uprawnieniami w wielu dziedzinach, np. dla operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, kierowców autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, spawaczy.

Trudności rekrutacyjne mają także pracodawcy poszukujący osób z wykształceniem zawodowym. W okolicy Tomaszowa Lubelskiego brakuje m.in. piekarzy, kucharzy, fryzjerów i kosmetyczek czy krawców. W deficycie są jednak również absolwenci różnych kierunków studiów. Wiele osób, które pochodzą z mniejszych miejscowości, po zdobyciu wykształcenia decyduje się na migrację do dużych ośrodków miejskich. W okolicznych miejscowościach lub samych Tyszowcach praca dostępna jest m.in. dla architektów i urbanistów, geodetów i kartografów, logopedów i audiofonologów, osób z tytułem inżyniera. Z deficytem kandydatów do pracy zmaga się także budżetówka – brakuje pracowników szkolnictwa, opieki zdrowotnej, pracowników socjalnych i wielu innych.

Grupa zawodów nadwyżkowych jest mniej liczna zarówno jeśli chodzi o wojewódzki rynek pracy, jak i w obrębie powiatu tomaszowskiego. W powiecie trudnej sytuacji są osoby poszukujące pracy biurowej, specjaliści administracji publicznej, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, a także ekonomiści.

Stopa bezrobocia w Lubelskiem od lat utrzymuje się powyżej średniej krajowej. W lipcu 2020 r. wskaźnik wyliczony dla Polski wynosił 6,1%, a dla woj. lubelskiego – 8,1%. W tym okresie stopa bezrobocia w powiecie tomaszowskim przyjęła wartość 6,9%. Na 2505 osób zarejestrowanych w tomaszowskim Powiatowym Urzędzie Pracy, 113 stanowili mieszkańcy gminy Tyszowce (wśród nich 52 kobiety), ponad połowa to osoby długotrwale bezrobotne. W mieście działa 206 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 199 mikrojednostek (do 9 pracowników), 5 małych (zatrudnienie rzędu 10-49 osób) i 2 średnie (generujące między 50 a 249 miejsc pracy).

Ogromną rolę na tutejszym rynku pracy odgrywa sektor publiczny, do którego należą wszystkie małe i średnie podmioty w Tyszowcach. Wszystkie jednostki z sektora prywatnego to mikroprzedsiębiorstwa. Najwięcej z nich zajmuje się handlem, naprawą pojazdów, usługami i budownictwem. Lokalny rynek pracy nie jest zatem szczególnie rozbudowany. Osoby, chcące rozwijać karierę w dużych strukturach organizacyjnych, muszą więc wybrać inne ośrodki miejskie, np. oddalony o 125 km Lublin. Niedaleko od miasta znajdują się miejscowości takie jak Łaszczów, Lubycza Królewska, Hrubieszów, Zamość, Krasnobród, Józefów czy Narol.