Praca Zwierzyniec

Najnowsze oferty pracy: 499

Praca w Zierzyńcu

Zwierzyniec – miasto malowniczo położone nad Wieprzem, otoczone z każdej strony lasami, „serce Roztocza”. Jest typowo turystyczną miejscowością. Administracyjnie leży w powiecie zamojskim, w województwie lubelskim.

Atrakcje Zwierzyńca

Atrakcje Zwierzyńca i okolic są liczne. To miasteczko pełne zabytków, urokliwych miejsc, jego najcenniejszym skarbem jest nieskażony krajobraz Roztoczańskiego Parku Narodowego. Nie dziwi zatem, że w okolicach Zwierzyńca turystyka stanowi jedną z podstawowych gałęzi lokalnej gospodarki.Jak wygląda rynek pracy w mieście? Co go wyróżnia? Czy przeglądając oferty pracy w województwie lubelskim, warto zainteresować się jego południowo-wschodnią częścią?

Zwierzyniec – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Zwierzyniec zajmuje 6,2 km², a liczba jego mieszkańców wynosi 3,1 tys. Jeszcze w 2009 r. populacja miejscowości wynosiła 3,4 tys. Miasto jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy. Ta składa się poza Zwierzyńcem z 10 wsi i rozciąga się na terenie 157 km² – 8% powierzchni powiatu.

Zwierzyniec od powiatowego Zamościa dzieli 31 km, od Lublina – 92, a od stolicy Polski – 263 km. Przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska znajduje się 76 km od Zwierzyńca. Przez miasto nie prowadzą drogi krajowe. Biegnie tędy droga wojewódzka 858, łącząca miejscowości: Zarzecze, Biłgoraj, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn.

Handel i turystyka to dominujące w profilu gospodarczym miasta branże, kluczowe dla rozwoju regionu. Miejscowość ma do zaoferowania rozwiniętą infrastrukturę noclegowo-gastronomiczną. Turyści mogą korzystać z ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, zajazdów, pół biwakowych czy bardzo popularnej w okolicach Zwierzyńca agroturystyki.

Gmina leży na terenie Roztocza Środkowego. Przez znajdujący się tutaj Roztoczański Park Narodowy prowadzą liczne szlaki turystyczne – rowerowe i piesze oraz ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Atrakcji w Zwierzyńcu jest jednak o wiele więcej. To muzea i placówki muzealne, Szlak Architektury Drewnianej, zabytki i wydarzenia kulturalne. Letnia Akademia Filmowa, Zamojskie Dni Folkloru czy Roztocze Country to imprezy z długoletnią tradycją, co roku przyciągają do Zwierzyńca turystów. 

Rynek pracy, oferty pracy – Zwierzyniec

W mieście działają 342 podmioty gospodarki narodowej (dane GUS, stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.). Poza 18 należą one do sektora prywatnego. Na terenie gminy Zwierzyniec siedzibę mają z kolei 544 podmioty. 19 to jednostki budżetowe.

Ze względu na przewidywaną liczbę pracujących podmioty możemy podzielić na:

  • zatrudniające od 0 do 9 osób – 326 w mieście, 525 w gminie,
  • liczące między 10 a 49 pracowników – 15 w gminie, z czego 12 w Zwierzyńcu,
  • deklarujące stan zatrudnienia w przedziale 50-249 osób – w gminie 3 (wszystkie z siedzibą w mieście),
  • liczące 1000 pracowników lub więcej – 1 w mieście i gminie. 

Dominują zatem prywatne mikroprzedsiębiorstwa. Największym zakładem pracy w mieście, dającym zatrudnienie mieszkańcom Zwierzyńca, ale też okolicznych miejscowości, jest fabryka mebli tapicerowanych. Największe jednostki z sektora publicznego (zatrudniający między 50 a 249 osób) to Nadleśnictwo Zwierzyniec i Roztoczański Park Narodowy.

Część zwierzynian decyduje się na pracę poza granicami miasta. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w powiecie zamojskim? Jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia, to jest on tutaj wyższy niż średni wyliczony dla Polski i dla województwa.

Stopa bezrobocia w sierpniu 2020 r.:
    • w Polsce wyniosła 6,1%,
    • w woj. lubelskim była równa 8,1%,
    • w powiecie zamojskim osiągnęła wartość 9,0%.

Na koniec III kwartału 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu zarejestrowanych było 6550 osób, w tym 3370 kobiet. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Zwierzyniec wynosiła 253 (115 kobiet). Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy przeważają długotrwale bezrobotni i osoby powyżej 50. roku życia.

Największy udział przedsiębiorstw zarejestrowanych w mieście w REGON należy do sekcji PKD handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 70 podmiotów. Na drugim miejscu jest działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 47 podmiotów, a na trzecim budownictwo – 30 podmiotów. 

Ponadto działają w Zwierzyńcu firmy usługowe, zajmujące się drobnym przetwórstwem przemysłowym, działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości, opieką zdrowotną i pomocą społeczną oraz inne.

Szukaj pracy w mieście