Praca Łaszczów Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 2

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Łaszczowie

Łaszczów to niewielkie miasto nad rzeką Huczwą na Grzędzie Sokalskiej. Administracyjnie przynależy do powiatu tomaszowskiego w województwie lubelskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, lokalnym ośrodkiem administracyjnym. W jakich branżach dostępna jest w Łaszczowie praca? Co warto wiedzieć o miasteczku, przeszukując oferty pracy w województwie lubelskim, w okolicach Tomaszowa Lubelskiego? Dla kogo Łaszczów będzie atrakcyjnym kierunkiem migracji?

Zajmująca 5 km² powierzchni miejscowość liczy 2,1 tys. mieszkańców. Gmina Łaszczów obejmuje 28 miejscowości na 128,23 km² i zamieszkiwana jest przez ponad 6 tys. osób. W mieście obowiązuje kod pocztowy – 22-650 i strefa numeracyjna (+48) 84. Tablice zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim pojazdów rozpoznać można po literach LTM.

Historia osadnictwa na wzgórzu nad rzeką Huczwą sięga średniowiecza. W XVI-XVII w. Łaszczów był znaczącym ośrodkiem polskiej reformacji. Działał tu zbór ariański, drukarnia. Miejscowość uzyskała lokację miejską w 1549 r. Wybudowano tu zamek, mury obronne, kolegium jezuickie, pałac Szeptyckich i park. W 1870 r. Łaszczów utracił prawa miejskie, a I i II wojna światowa przyniosły wiele zniszczeń. Nie przetrwał zespół zamkowy, przebudowany w XVIII w. na synagogę, oraz pałac, choć należy zaznaczyć, że ruiny obu obiektów robią do dziś spore wrażenie. Zachował się natomiast barokowy kościół św. Piotra i Pawła w Łaszczowie wzniesiony w XVIII w. Ponownie ustanowiono Łaszczów miastem dopiero w 2010 r.

Choć miejscowość nie jest oczywistym kierunkiem turystycznym i trudno byłoby stwierdzić, że miasto oblegają urlopowicze, to jednak można znaleźć tu wiele ciekawych miejsc. Łaszczów ma bowiem potencjał turystyczny, wciąż jednak nie w pełni wykorzystywany. Do atutów okolicy można zaliczyć walory przyrodnicze, jak kompleksy stawów, lasy, rozległe tereny idealne do spacerów, rekreacji. W powiecie znajdziemy rezerwaty przyrody i trzy parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej, Krasnobrodzki i Południoworoztoczański. W gminie odbywa się też wiele wydarzeń, Dni Łaszczowa, Dni Kalafiora i Brokuła czy Święto Chleba, które co roku przyciągających mieszkańców regionu.

Stan rynku pracy jest zależny od rozwoju przedsiębiorczości na danym terenie. Jeśli liczba pracodawców wzrasta, powstają nowe firmy i inwestycje, można przewidywać spadek bezrobocia, nowe możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców, którzy dotychczas pozostawali bez pracy. Jak ta kwestia wygląda w Łaszczowie? W gminie działają 344 podmioty gospodarki narodowej (stan REGON na 31.07.2020 r.) Na terenie miasta jest ich 160. 149 to jednostki mikro – samozatrudnieni i firmy zatrudniające do 9 pracowników. Ośmiu pracodawców utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, trzech – od 50 do 249 miejsc. Największe przedsiębiorstwo w mieście, a także w całej gminie, deklaruje stan zatrudnienia na poziomie 250-999 osób.

Dużą rolę na łoszczowieckim rynku pracy odgrywa sektor publiczny. W mieście tworzy go 6 podmiotów (1 zatrudnia między 50 a 249 osób, 3 w przedziale 10-49, pozostałe 2 – do 9 osób). W sektorze prywatnym dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – to 126 ze 154 podmiotów. W Łaszczowie działają m.in. przetwórnia owoców i warzyw, zakład mleczarski, producent materiałów budowlanych. W mieście najwięcej firm trudni się handlem hurtowym, detalicznym, naprawą pojazdów (49 podmiotów). Licznie reprezentowane sektory to także szeroko pojęte usługi, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa.

Jak widać, lokalny rynek pracy jest dość jednorodny i nie cechuje się dużą elastycznością. Z tego względu część mieszkańców miasta podejmuje zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach, a tych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów jest sporo. Łaszczów z siedzibą powiatu – Tomaszowem Lubelskim – dzieli 28 km. Inne niedaleko leżące miejscowości to np. Tyszowce, Lubycza Królewska, Krasnobród, Hrubieszów, Zamość czy Narol. W powiecie tomaszowskim liczba podmiotów wynosi 7210. Nie jest to jednak silnie uprzemysłowiony obszar. Działają tu trzy 3 przedsiębiorstwa, zatrudniające między 250 a 999 osób (Łaszczów, Bełżec, Tomaszów Lubelski) i 43 średnie podmioty – od 50 do 249 pracowników.

Bezrobocie w powiecie tomaszowskim jest niższe niż średnie w województwie. W lipcu 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 6,9%, w województwie lubelskim – 8,1%. Lubelszczyzna wciąż należy do regionów z dość wysokim bezrobociem. W tym okresie średnia krajowa wartość tego wskaźnika wynosiła 6,1%. Powiat tomaszowski, z 2,5 tys. zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych, wypada więc nieźle na tle województwa.