Praca Krasnobród Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 7

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Krasnobrodzie

 

Praca w Krasnobrodzie: przedsiębiorstwa, najbardziej rozwinięte branże

Na profil gospodarczy Krasnobrodu składają się mikro-, małe oraz średnie firmy i również nierozbudowane jednostki budżetowe. W mieście działają 373 podmioty gospodarki narodowej (REGON, 31.08.2020 r.). 356 to samozatrudnieni bądź zatrudniający do 9 osób. 13 pracodawców generuje od 10 do 49 miejsc pracy, a 4 największych (3 z sektora publicznego) – między 50 a 249.

W strukturze własności dominują firmy prywatne. Jest ich w Krasnobrodzie 357, z czego 298 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Miasto jest ośrodkiem handlowym (sekcja PKD handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych skupia najwięcej, bo 74 podmioty). Niezmiernie ważną rolę w lokalnej gospodarce odgrywa też turystyka. Podmiotów zajmujących się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi jest w Krasnobrodzie 71.

Kto jest w dobrej sytuacji na rynku pracy w Krasnobrodzie i okolicach, a kto może mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia? Odpowiedzieć na to pytanie pomoże Barometr zawodów.

Oferty pracy: Krasnobród, sąsiednie miejscowości

Barometr zawodów to zbiór prognoz zapotrzebowania na pracowników na lokalnych rynkach pracy w polskich województwach i powiatach. W badaniu dla powiatu zamojskiego wskazano 29 zawodów deficytowych (brak chętnych do pracy, którzy spełnialiby wymagania pracodawców). Po kilka z branży transportowej i motoryzacyjnej, budowlanej, edukacyjnej, gastronomicznej i pojedyncze profesje w innych sektorach.

W trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy są z kolei (zgodnie z Barometrem) m.in. absolwenci wyższych uczelni na kierunkach humanistycznych i innych, ale też pracownicy rolnictwie, sadownictwie.

 

źródło: Barometr zawodów 2020

Zawody deficytowe

w powiecie zamojskim

Zawody nadwyżkowe

w powiecie zamojskim

brukarze 
cieśle i stolarze budowlani 
dekarze i blacharze budowlani 
diagności samochodowi 
fryzjerzy 
geodeci i kartografowie 
kierowcy autobusów 
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
kierownicy budowy 
kosmetyczki 
krawcy i pracownicy produkcji odzieży 
kucharze 
logopedzi i audiofonolodzy 
mechanicy pojazdów samochodowych 
monterzy instalacji budowlanych 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
nauczyciele przedmiotów zawodowych 
nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 
operatorzy obrabiarek skrawających 
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych 
piekarze 
pielęgniarki i położne 
pracownicy socjalni 
robotnicy obróbki drewna i stolarze 
samodzielni księgowi 
spawacze 
szefowie kuchni 
ślusarze
architekci krajobrazu
ekonomiści
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
inżynierowie mechanicy
ogrodnicy i sadownicy 
pedagodzy
pracownicy administracyjni i biurowi 
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
rolnicy i hodowcy 
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści technologii żywności i żywienia

Bezrobocie rejestrowane w powiecie zamojskim i na Lubelszczyźnie

Województwo lubelskie charakteryzuje się bezrobociem wyższym niż krajowa średnia i ten stan utrzymuje się od wielu lat. W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, w woj. lubelskim – 8,1%. Okazuje się, że powiat zamojski i miasto Zamość to obszary z jeszcze wyższym wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego – odpowiednio 9,0% i 9,7%.

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy na koniec III kwartału 2020 r. liczba bezrobotnych w miastach i gminach obsługiwanych przez PUP w Zamościu wyniosła łącznie 6550 osób. Zdecydowana większość to mieszkańcy miasta Zamość – 2691 osób. W mieście i gminie Krasnobród struktura bezrobocia wyglądała na koniec III kwartału 2020 r. następująco:
    • liczba bezrobotnych ogółem – 268 (w tym 141 kobiet),
    • 47 osób było uprawnionych do zasiłku.

Jeśli chodzi o czas pozostawania bez pracy:

 

oprac. własne, na podst. danych PUP w Zamościu
Czas pozostawania bez pracy  Liczba bezrobotnych w Krasnobrodzie (gmina i miasto)
do 1 miesiąca 21 osób
od 1 do 3 miesięcy 23 osoby
od 3 do 6 miesięcy 32 osoby
od 6 do 12 miesięcy 74 osoby
od 12 do 24 miesięcy 51 osób
powyżej 24 miesięcy 67 osób

 

Jak widać, w mieście liczba osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem (trwającym powyżej roku) jest znaczna.

Krasnobród: atrakcje turystyczne

Co przyciąga turystów w ten region Polski? Przede wszystkim przyroda – nieskażone przemysłem, bogate w faunę i florę rozległe tereny i walory klimatyczne Roztocza sprzyjają różnym formom wypoczynku.

W mieście działa też Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka. Odwiedzają je kuracjusze z dolegliwościami ortopedycznymi, chorobami reumatologicznymi i układu nerwowego, czy problemami z górnymi drogami oddechowymi.  

Miejscowość jest również celem pielgrzymek. Od kilkuset lat rozwija się tutaj kult maryjny. Pielgrzymi odwiedzają w Krasnobrodzie kaplicę na wodzie i inne miejsca sakralne.