Praca Krasnobród Najnowsze oferty pracy: 2

 • PZU Życie S.A.
  Chodel, Karczmiska, Łaziska, Wilków, Lubartów, Kock, Ostrów Lubelski, Parczew, Łuków, Stoczek Łukowski, Radzyń Podlaski, Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Dęblin, Ryki, Lublin, Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród, Hrubieszów, Krasnystaw
  Rekrutacja online
  specjalista junior / mid / senior
  umowa agencyjna
  13 godz.
  Obserwuj
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
  Krasnobród
  3 godz.
  Obserwuj

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Krasnobrodzie

Krasnobród – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Krasnobród liczy 3,1 tys. mieszkańców, rozciąga się na 7 kilometrach kwadratowych. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy, lokalnym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym z dobrze rozwiniętym sektorem handlu oraz usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. To także miejscowość uzdrowiskowa.

Co przyciąga turystów w ten region Polski? Przede wszystkim przyroda – nieskażone przemysłem, bogate w faunę i florę rozległe tereny i walory klimatyczne Roztocza sprzyjają różnym formom wypoczynku. W mieście działa też Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka. Odwiedzają je kuracjusze z dolegliwościami ortopedycznymi, chorobami reumatologicznymi i układu nerwowego, czy problemami z górnymi drogami oddechowymi.  

Miejscowość jest również celem pielgrzymek. Od kilkuset lat rozwija się tutaj kult maryjny. Pielgrzymi odwiedzają w Krasnobrodzie kaplicę na wodzie i inne miejsca sakralne. 

Rynek pracy, oferty pracy – Krasnobród

Na profil gospodarczy Krasnobrodu składają się mikro-, małe oraz średnie firmy i również nierozbudowane jednostki budżetowe. W mieście działają 373 podmioty gospodarki narodowej (REGON, 31.08.2020 r.). 356 to samozatrudnieni bądź zatrudniający do 9 osób. 13 pracodawców generuje od 10 do 49 miejsc pracy, a 4 największych (3 z sektora publicznego) – między 50 a 249.

W strukturze własności dominują firmy prywatne. Jest ich w Krasnobrodzie 357, z czego 298 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Miasto jest ośrodkiem handlowym (sekcja PKD handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych skupia najwięcej, bo 74 podmioty). Niezmiernie ważną rolę w lokalnej gospodarce odgrywa też turystyka. Podmiotów zajmujących się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi jest w Krasnobrodzie 71.

Kto jest w dobrej sytuacji na rynku pracy w Krasnobrodzie i okolicach, a kto może mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia? Odpowiedzieć na to pytanie pomoże Barometr zawodów.

Barometr zawodów to zbiór prognoz zapotrzebowania na pracowników na lokalnych rynkach pracy w polskich województwach i powiatach. W badaniu dla powiatu zamojskiego wskazano 29 zawodów deficytowych (brak chętnych do pracy, którzy spełnialiby wymagania pracodawców). Po kilka z branży transportowej i motoryzacyjnej, budowlanej, edukacyjnej, gastronomicznej i pojedyncze profesje w innych sektorach.

W trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy są z kolei (zgodnie z Barometrem) m.in. absolwenci wyższych uczelni na kierunkach humanistycznych i innych, ale też pracownicy rolnictwie, sadownictwie.

 

źródło: Barometr zawodów 2020

Zawody deficytowe

w powiecie zamojskim

Zawody nadwyżkowe

w powiecie zamojskim

brukarze 
cieśle i stolarze budowlani 
dekarze i blacharze budowlani 
diagności samochodowi 
fryzjerzy 
geodeci i kartografowie 
kierowcy autobusów 
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
kierownicy budowy 
kosmetyczki 
krawcy i pracownicy produkcji odzieży 
kucharze 
logopedzi i audiofonolodzy 
mechanicy pojazdów samochodowych 
monterzy instalacji budowlanych 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
nauczyciele przedmiotów zawodowych 
nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 
operatorzy obrabiarek skrawających 
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych 
piekarze 
pielęgniarki i położne 
pracownicy socjalni 
robotnicy obróbki drewna i stolarze 
samodzielni księgowi 
spawacze 
szefowie kuchni 
ślusarze
architekci krajobrazu
ekonomiści
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
inżynierowie mechanicy
ogrodnicy i sadownicy 
pedagodzy
pracownicy administracyjni i biurowi 
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
rolnicy i hodowcy 
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści technologii żywności i żywienia

 

Województwo lubelskie charakteryzuje się bezrobociem wyższym niż krajowa średnia i ten stan utrzymuje się od wielu lat. W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, w woj. lubelskim – 8,1%. Okazuje się, że powiat zamojski i miasto Zamość to obszary z jeszcze wyższym wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego – odpowiednio 9,0% i 9,7%.

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy na koniec III kwartału 2020 r. liczba bezrobotnych w miastach i gminach obsługiwanych przez PUP w Zamościu wyniosła łącznie 6550 osób. Zdecydowana większość to mieszkańcy miasta Zamość – 2691 osób. W mieście i gminie Krasnobród struktura bezrobocia wyglądała na koniec III kwartału 2020 r. następująco:
    • liczba bezrobotnych ogółem – 268 (w tym 141 kobiet),
    • 47 osób było uprawnionych do zasiłku.

Jeśli chodzi o czas pozostawania bez pracy:

 

oprac. własne, na podst. danych PUP w Zamościu
Czas pozostawania bez pracy  Liczba bezrobotnych w Krasnobrodzie (gmina i miasto)
do 1 miesiąca 21 osób
od 1 do 3 miesięcy 23 osoby
od 3 do 6 miesięcy 32 osoby
od 6 do 12 miesięcy 74 osoby
od 12 do 24 miesięcy 51 osób
powyżej 24 miesięcy 67 osób

 

Jak widać, w mieście liczba osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem (trwającym powyżej roku) jest znaczna.