Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Informatyk w Wydziale Wspomagającym

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdańsk

796 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 177760
 • Data ukazania się ogłoszenia: 12 lutego 2016 r.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wydziale Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją działania Policyjnej Sieci Transmisji Danych, zarządzanie infrastrukturą sieci komputerowej oraz instalacja i bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego w KMP w Gdańsku i podległych jednostkach,
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania, który jest wykorzystywany do przetwarzania informacji niejawnych celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania dokumentacji i danych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych usprawniających pracę użytkowników KMP w Gdańsku i jednostek podległych,
 • eksploatacja i administrowanie wdrożonych systemów informatycznych w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom systemów informatycznych w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim,
  - wyjazdy służbowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - długotrwała praca przy monitorze ekranowym,
  - bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów,
  - potencjalne czynniki niebezpieczne: przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, naturalne i sztuczne oświetlenie
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie technik - informatyk
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z siecią komputerową (znajomość podstaw protokołu TCP/IP, sieci LAN/WAN)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną,
  • skuteczna obsługa systemów informatycznych z poziomu administratora,
  • znajomość zagadnień polityki bezpieczeństwa informacji od strony informatycznej,
  • rzetelność, terminowość, dyspozycyjność,
  • znajomość pakietu Microsoft Office oraz Libre Office umożliwiająca doraźną pomoc użytkownikowi
wymagania dodatkowe
 • uprawnienia SEP "E"
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ISO/OSI, podstawowa znajomość programu CorelDraw,
 • odporność na stres

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (660)
Wałbrzych (41)
Legnica (61)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (115)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (16)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (855)
Tarnów (36)
Nowy Sącz (28)
Mazowieckie:
Warszawa (1686)
Radom (56)
Płock (31)
Opolskie:
Opole (109)
Nysa (11)
Podkarpackie:
Rzeszów (88)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (93)
Suwałki (18)
Łomża (10)
Pomorskie:
Gdańsk (306)
Gdynia (119)
Słupsk (35)
Śląskie:
Katowice (416)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (88)
Elbląg (30)
Ełk (8)
Wielkopolskie:
Poznań (533)
Kalisz (29)
Konin (24)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (218)
Koszalin (41)
Kołobrzeg (17)
Auchan (112)
Tesco (232)
UBS (2)
OBI (10)
PKP (18)
STRABAG (15)
ABB (57)
Accenture (147)
Luxoft (161)
PKO BP (306)
KPMG (34)
T-Mobile (0)
IKEA (3)

Rekrutują z Praca.pl