Informatyk

Indykpol S.A.

Olsztyn

14 godz. temu

Polski lider w produkcji wyrobów z mięsa indyczego

poszukuje osoby na stanowisko:

Informatyk
Miejsce pracy: Olsztyn
Nr ref.: 19/10/I-OL

 

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
 • Administracja siecią komputerową LAN, WAN i WiFi
 • Monitorowanie i administracja infrastrukturą IT
 • Wsparcie pracowników firmy
 • Administracja systemem CCTV
 • Administracja sieci telefonicznej
Wymagania:
 • Wykształcenie informatyczne lub techniczne
 • Wiedza teoretyczną i praktyczną dotyczącą sieci: LAN, WAN, VPN, WiFi
 • Umiejętność konfigurowania oraz rozwiązywania problemów z urządzeniami sieciowymi: przełączniki, routery, firewalle
 • Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa sieciowego
 • Podstawowa wiedza z zakresu obsługi central telefonicznych (Slican)
 • Mile widziana znajomość obsługi systemów wideokonferencyjnych (Polycom)
 • Analityczne myślenie i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Znajomość języka angielskiego min. w stopniu podstawowym (czytanie dokumentacji technicznej)
 • Prawo jazdy kat B
 • Dyspozycyjność
Oferujemy:
 • Pracę od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość dodatkowej, prywatnej opieki lekarskiej dla załogi i rodzin pracowniczych
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia od zdarzeń życiowych/losowych w życiu własnym i rodziny na preferencyjnych zasadach

Oferty zawierające CV prosimy przesłać
za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ".

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-370) przy ul. Jesiennej 3.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail IOD@indykpol.pl.; adres korespondencyjny ul. Jesienna 3, Olsztyn (10-370).

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Indykpol S.A. w celach rekrutacyjnych na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w zakresie danych wskazanych tym przepisem) oraz na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych (administrator zobowiązany jest do udzielenia informacji, czy przetwarza Pana/Pani dane osobowe), prawo ich sprostowania (w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania (możliwe będzie ich przechowywanie) oraz do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę można wycofać:
1. listownie na adres: Indykpol, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn
2. drogą mailową na adres: sekretariat@indykpol.pl

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych będzie niezgodne z RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Poznaj

Indykpol

Polski lider w produkcji wyrobów z mięsa indyczego posiadający biura w Warszawie, Olsztynie i Świebodzinie.

Poznaj stanowisko: Informatyk 
Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Osoba ta musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz powinna znać budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, ...
Praca Informatyk