Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Informatyk
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Białystok
80 dni temu
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 113375

Warunki pracy


 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz z nagłymi zdarzeniami dotyczącymi obsługi informatycznej urzędu wymagającymi natychmiastowej reakcji

 • Praca w siedzibie urzędu (budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, brak podjazdu, windy)

 • Pokój wyposażony jest w podstawowe narzędzia prac, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze
   

Zakres zadań

 • Na bieżąco obsługuje serwis sprzętu komputerowego znajdującego się w Kuratorium Oświaty
 • Dba o stan techniczny systemu informatycznego i komputerowego
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie doradztwa w sprawach informatycznych w celu udzielania pomocy pracownikom urzędu i usprawnieniu ich pracy
 • Współpracuje z administratorem BIP oraz publikuje otrzymane od pracowników informacje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
 • Wykonuje zadania administratora haseł w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • Obsługuje sieć lokalną Kuratorium Oświaty
 • Dokumentuje przebieg załatwianych spraw w systemie EZD i tradycyjnym oraz archiwizuje wytworzoną dokumentację
 • Przekazuje urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do naprawy lub likwidacji z zachowaniem przepisów w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku doświadczenia w pracy na stanowisku informatyka,
 • Znajomość programów komputerowych
 • Umiejętność współpracy
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych

Podobne oferty