Inspektor ds. Ciepłownictwa i Instalacji Sanitarnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rybnik

4 dni temu

Ogłoszenie numer: 3314652, z dnia 2020-05-23

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" -  www.smp.rybnik.pl

Inspektor ds. Ciepłownictwa i Instalacji Sanitarnych

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

 

Opis stanowiska

 • Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców,
 • Dokonywanie i weryfikacja odczytów wodomierzy i ciepła,
 • Analiza i rozliczanie pobranego ciepła i ciepłej wody użytkowej przez użytkowników,
 • Analiza i rozliczanie pobranej zimnej wody przez użytkowników,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów w szeroko rozumianej gospodarce cieplnej i instalacyjnej (w szczególności przygotowywanie i weryfikacja przedmiarów, kosztorysów),
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów do pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł na remonty i inwestycje z zakresu energetyki i instalacji sanitarnych,
 • Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji i remontów (w szczególności weryfikacja kosztorysów, odbiór robót),
 • Monitorowanie przepisów oraz technologii z zakresu energetyki i instalacji sanitarnych,
 • Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, raportów środowiskowych, dokumentacji przetargowych, weryfikacji projektów budowlanych, technologicznych i branżowych,
 • Uczestniczenie w procesie związanym z przygotowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji związanych z ciepłownictwem, energetyką i instalacjami sanitarnymi.

Wymagania

 • Znajomość aktualnych norm, przepisów dotyczących ciepłownictwa, energetyki, instalacji sanitarnych oraz wymogów technicznych i środowiskowych,
 • Ukończone studia techniczne na kierunku ze specjalnością ciepłownictwo lub pokrewnym (może być tegoroczny absolwent),
 • Wiedza w zakresie eksploatacji sieci i instalacji cieplnych, sanitarnych, pomp i węzłów cieplnych,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera,
 • Biegła umiejętność obsługi oprogramowania typu Office, AutoCAD, Norma Pro,
 • Mile widziane jest posiadanie uprawnień wykonawczych i/lub projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sanitarnych,
 • Mile widziane jest posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji z pracownikami i użytkownikami,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacji pracy.

Oferujemy

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz zatrudnienie w formule umowy o pracę,
 • Pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości,
 • Możliwość kompleksowego rozwoju zawodowego i nauki w obszarze nowych technologii w ciepłownictwie, energetyce i instalacjach sanitarnych,
 • Niezbędne szkolenia,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) na adres e-mail: bkuczera@smp.rybnik.pl lub za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Spółdzielnia Mieszkaniowa