Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka

283 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 45470

Warunki pracy

- praca przy komputerze
- praca w terenie
- obsługa samochodu służbowego

Zakres zadań

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa ogólnego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy zawodowej w budownictwie lub administracji
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B, uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie bądź bez ograniczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
  Praca Inspektor Nadzoru