Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor nadzoru budowlanego
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Kielce
5 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 85400

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie -wyjazdy służbowe na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych -kontakty z uczestnikami procesu budowlanego, organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno- budowlanej szczebla powiatowego

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli budów robut budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i interwencje, przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji,
 • opracowanie informacji i sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej obiektów budowlanych i budów,
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji architektoniczno- budowlanej oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów,
 • udział w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w I instancji będących we właściwości Inspektoratu,
 • prowadzenie kontroli organów administracji architektoniczno- budowlanej oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 • tworzenie i ewidencjonowanie dokumentów,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w administracji lub w dziedzinie budownictwa
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa,
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • zdolnść analitycznego myślenia, rozwiazywanie problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętności redakcyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • systematyczność i terminowość
 • sumienność, stranność i samodzielnosć w dzialaniu
 • umiejętność pracy w zespole