Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor Nadzoru
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Gdańsk
specjalista mid / senior / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
55 dni temu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor Nadzoru
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres czynności:

 • Sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego, w szczególności:
  • wprowadzenie wykonawców na budowy,
  • nadzorowanie procesu budowlanego i wykonawczego,
  • kontrolę nad terminowym przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • ocenę zgodności wykonywanych robót z dokumentacja techniczną oraz kosztorysem ofertowym czy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • sprawdzanie zgodności przedkładanych dokumentów z rzeczywistym stanem wykonania robót,
  • zgłaszanie możliwości wystąpienia zagrożeń w terminowej realizacji zadań,
  • sporządzanie protokołów konieczności wykonywania robót dodatkowych,
  • przygotowywanie dokumentów i udział w odbiorach cząstkowych i końcowych nadzorowanych prac,
  • sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,
  • odbiór oraz merytoryczne i finansowe rozliczanie robót inwestycyjnych i remontowych
 • Przeprowadzanie kontroli okresowych budowli i budynków w zakresie posiadanych uprawnień
 • Udział w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez PKP S.A. lub użytkownika
 • Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych dla wskazanych lokalizacji
 • Sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców zewnętrznych
 • Uzgadnianie inwestycji obcych w obiektach PKP S.A. i na terenach kolejowych
 • Opiniowanie w zakresie sprawności i stanu technicznego obiektów budowlanych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane
 • Uprawnienia do kierowania / nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (warunek konieczny)
 • Uprawnienia sanitarne bez ograniczeń mile widziane
 • Znajomość zasad kosztorysowania, umiejętność wykonywania przedmiarów robót oraz umiejętność kosztorysowania w programie NORMA PRO
 • Doświadczenie w pracy przy obsłudze procesów budowlanych
 • Znajomość przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi)
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobre umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet, AutoCAD)
 • Odporność na stres
 • Wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty