Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor Ochrony Danych
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Wrocław
45 dni temu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni osobę na stanowisku

 

Inspektor Ochrony Danych
Miejsce pracy: Wrocław

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika to m. in.:
 • realizowanie obowiązków IOD w DCO, wynikających z przepisów prawa,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych w DCO, inicjowanie zmian, monitorowanie przestrzegania przepisów i przyjętych w DCO standardów i regulacji,
 • czynny udział w sporządzaniu umów, regulaminów i innych dokumentów związanych
  z ODO,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy ODO, w tym: rejestrów, analizy ryzyka i oceny skutków dla ODO,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników DCO z zakresu ODO i bezpieczeństwa informacji,
 • bieżące realizowanie odpowiedzi na skargi i wnioski osób, których dane dotyczą.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane prawo),
 • wiedza z zakresu ODO i bezpieczeństwa informacji (poparta certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami ze szkoleń), znajomość zagadnień z zakresu przetwarzania danych prawnie chronionych i ochrony danych osobowych na poziomie zaawansowanym,
 • co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku IOD (mile widziane w branży medycznej),
 • zaawansowana znajomość programu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny pracy do uzgodnienia, pierwsza umowa będzie umową na 3-miesięczny okres próbny,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Poznaj

Dolnośląskie Centrum Onkologii