Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Łomża

245 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 17986

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiska (np. konieczność wejścia na komin w zakładzie kontrolowanym, uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach
- zagrożenie korupcją
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury telefoniczne)
- praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
- stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze budynku
- obecność windy

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska, kontroli urządzeń chroniących środowisko
 • podejmowanie działań pokontrolnych w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami tj. przygotowywanie projektów zarządzeń i wystąpień pokontrolnych, wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i interwencji z zakresu prowadzonych spraw
 • przygotowywanie propozycji do planów kontroli w określonym zakresie,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących ww. kontroli, przygotowywanie materiałów i danych niezbędnych do sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziałanie w z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa: ustawa o Inspekcji ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

  Inspektor ochrony środowiska to osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Inspektor ochrony środowiska prowadzi terenowe inspekcje, mające na celu ...
  Inspektor Ochrony Środowiska Praca Inspektor Ochrony Środowiska

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (805)
  Wałbrzych (54)
  Legnica (66)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (175)
  Toruń (93)
  Lubelskie:
  Lublin (127)
  Chełm (19)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (841)
  Tarnów (44)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1766)
  Radom (68)
  Płock (40)
  Opolskie:
  Opole (120)
  Nysa (21)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (79)
  Przemyśl (27)
  Podlaskie:
  Białystok (101)
  Suwałki (38)
  Łomża (26)
  Pomorskie:
  Gdańsk (405)
  Gdynia (163)
  Słupsk (47)
  Śląskie:
  Katowice (479)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (98)
  Elbląg (51)
  Ełk (14)
  Wielkopolskie:
  Poznań (504)
  Kalisz (46)
  Konin (37)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (268)
  Koszalin (54)
  Kołobrzeg (21)
  Auchan (137)
  Tesco (501)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (23)
  STRABAG (9)
  ABB (90)
  Accenture (253)
  Luxoft (178)
  PKO BP (369)
  KPMG (37)
  Orange (19)
  IKEA (3)
  Budimex (27)

  Rekrutują z Praca.pl