Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Zamość

47 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 71160

Warunki pracy

praca w urzędzie, wyjazdy inspekcyjne,obsługa klientów

Zakres zadań

  • prowadzenie działań adm.w zakresie oceny stanu zachowania i użytkowania zabytku
  • wizytacje terenowe, kontrole, opinie
  • opracowywanie zaleceń konserwatorskich, projektów orzeczeń, wniosków
  • przygotowywanie projektów decyzji
  • obsługa klientów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie historii sztuki,ochrony dóbr kultury,architektury,budownictwa,konserwatorstwa zabytków lub zabytkoznawstwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe