Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista / Specjalistka ds. Ewidencji Nieruchomości

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres czynności: Ewidencjonowanie, raportowanie oraz porządkowanie danych w systemie SAP RE, Prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych, Ustalanie wartości gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu PKP S.A., Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości,...
Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Wrocław
praca stacjonarna
124 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 121212

Warunki pracy

Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją, praca na komputerze.

Zakres zadań

 • prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów zabytkowych w celu rozpoznania stanu zachowania, stanów prawno -własnościowych, aktualnego sposobu użytkowania
 • przedstawianie wniosków w zakresie wpisu/ skreśleń z rejestru zabytków, prowadzenie spraw związanych z wojewódzką ewidencją zabytków
 • przedstawianie wniosków w zakresie działań zmierzających do poprawy stanu zachowania i użytkowania zabytków
 • przygotowywanie opinii, wytycznych i zaleceń konserwatorskich
 • przygotowywania decyzji administracyjnych i postanowień
 • nadzór konserwatorski nad badaniami architektonicznymi, pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi
 • opracowywanie wniosków do planów i studiów, opiniowanie studiów i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie finansowania z budżetu państwa prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, opiniowanie kosztorysów i nadzorowanie tych prac
 • opiniowanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów opieki nad zabytkami, gminnej ewidencji zabytków, parków kulturowych i planów ich ochrony, innych aktów prawa miejscowego
 • opiniowanie wniosków o uznanie za Pomnik Historii
 • prowadzenie kontroli zabytków, wydawanie zaleceń i nakazów; współpraca ze stanowiskiem ds. organizowania kontroli, koordynacji administracyjnych kar pieniężnych, egzekucji nakazów i administracyjnych kar pieniężnych w zakresie egzekucji nakazów i administracyjnych kar pieniężnych
 • składanie zawiadomień o wykroczeniach i przestępstwach wobec zabytków do Policji, Sądów, Prokuratur
 • upowszechnianie wiedzy o zabytkach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - historia sztuki, ochrona zabytków, architekt lub inżynier budowlany posiadający wiedzę i zainteresowania z zakresu historii architektury i urbanistyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność redakcyjne i formułowania myśli w mowie i piśmie
 • umiejętność analityczne i rozwiązywania problemów
 • umiejętność współpracy w zespole
 • samodzielność i kreatywność
 • obsługa programu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft Office
 

Podobne oferty

 • Specjalista / Specjalistka ds. Ewidencji Nieruchomości

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres czynności: Ewidencjonowanie, raportowanie oraz porządkowanie danych w systemie SAP RE, Prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych, Ustalanie wartości gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu PKP S.A., Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości,...