Inspektor Urządzeń Transportu Bliskiego

Urząd Dozoru Technicznego

Poznań

409 dni temu

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

 

Obecnie do Oddziału terenowego UDT w Poznaniu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Inspektor Urządzeń Transportu Bliskiego
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 1287/20/3/2019
Kluczowe obowiązki
 • Wykonywanie oceny stanu technicznego wózków jezdniowych podnośnikowych.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych, dotyczących eksploatacji ww. urządzeń (po uzyskaniu uprawnień).
 • Sprawdzanie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń.
 • Badanie przyczyn wypadków i uszkodzeń urządzeń transportu bliskiego.
Nasze oczekiwania
 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek mechaniczny lub elektryczny, o specjalności: mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektrotechnika, mechatronika.
 • Ogólna wiedza inżynierska w zakresie mechaniki, elektrotechniki, hydrauliki, pneumatyki.
 • Swoboda w obsłudze sprzętu IT podczas codziennej pracy w terenie (komputer, tablet, smartfon).
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i samoorganizacja.
 • Komunikatywność.
 • Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych).
 • Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód z możliwością wykorzystania do celów służbowych.
Oferujemy:
 • Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego,  w firmie o ponad 105-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.,
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Szeroki pakiet szkoleń i świadczeń pozapłacowych.
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).

Poznaj

Urząd Dozoru Technicznego

Specjalista ds. utrzymania ruchu to osoba, która odpowiada za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego, aktualizacja dokumentacji technicznej, organizacja przeglądów, konserwacji ...
Praca Specjalista ds. Utrzymania Ruchu