Praca Puszczykowo Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 116

Praca w Puszczykowie

Puszczykowo (wielkopolskie) – zbiór podstawowych faktów

Puszczykowo zajmuje obszar 16,4 kilometra kwadratowego w centralnej części województwa, na południu powiatu poznańskiego. Liczy niespełna 9,5 tys. mieszkańców i jest najmniej zaludnioną gminą w powiecie.

Z granicami Poznania Puszczykowo dzieli niecałe 5 km. Komunikacja z centrum aglomeracji jest bezproblemowa, m.in. za sprawą rozbudowanej sieci połączeń transportu publicznego. Przez Puszczykowo biegną dwie drogi wojewódzkie: nr 431 (relacji Stęszew – Kórnik) oraz nr 430 (z Poznania przez Mosinę do Śremu), a także linia kolejowa relacji Poznań – Wrocław.

Jak zostało wspomniane na wstępie, miejscowość jest popularna w regionie jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Co poza piękną przyrodą przyciąga do Puszczykowa? Trasy spacerowe i rowerowe, zabytki (poza willami i dworkami także eklektyczny kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej). Będąc w okolicy, warto odwiedzić także Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie, odpocząć nad brzegiem Warty czy nad jednym z tutejszych jezior.

Życie i praca w Puszczykowie

Położone pod Poznaniem Puszczykowo to atrakcyjne miejsce do życia. Puszczykowianie mogą korzystać z szerokiej oferty usług i rozbudowanego rynku pracy w jednym z największych polskich ośrodków gospodarczych, mieszkając w spokojnym, pełnym zieleni otoczeniu mniejszego miasta.

Puszczykowo charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Funkcjonują tu zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jak i duże zakłady pracy.

Puszczykowo: praca – charakterystyka firm na podstawie REGON

Zgodnie ze stanem REGON na koniec lutego 2021 r. w mieście siedzibę ma 2210 podmiotów gospodarki narodowej, z czego:

  • 2046 to mikrojednostki (2006 podmiotów prywatnych, 6 jednostek budżetowych) – samozatrudnieni i podmioty do 9 pracujących,
  • 58 zakładów pracy (7 w sektorze publicznym, 51 w prywatnym) zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • 4 firmy prywatne utrzymują od 50 do 249 miejsc pracy,
  • 2 największe podmioty – jeden w sektorze publicznym i jeden w sektorze prywatnym – generują od 250 do 999 miejsc zatrudnienia.

W przekroju branżowym wyróżniają się:

  • handel i naprawa pojazdów – 446 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 301 podmiotów,
  • budownictwo – 246 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 197 podmiotów,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 196 podmiotów.

W jakich branżach czeka praca w Puszczykowie?

Jak widać, rozwojowe są branże niezwiązane z dużym eksploatowaniem środowiska naturalnego, głównie usługi, w tym profesjonalne, sektor kreatywny, a także medyczny. Jeśli chodzi o przetwórstwo przemysłowe, to w mieście działają m.in. producenci wyrobów metalowych, artykułów spożywczych, mebli, wyrobów ze szkła, porcelany i ceramiki i inni.

Statystyki lokalnego rynku pracy: Puszczykowo, wielkopolskie

Aglomeracja poznańska, w obrębie której leży Puszczykowo, to największy ośrodek gospodarczy Wielkopolski, mający znaczenie w skali krajowej i europejskiej. Poznań przyciąga i inwestorów i poszukujących pracy. O dobrej kondycji lokalnego rynku zatrudnienia świadczy rekordowo niska stopa bezrobocia. Wg danych GUS na luty 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 2,2% zarówno w Poznaniu, jak i powiecie poznańskim. Dla porównania średnia wojewódzka była równa 4%, a krajowa – 6,5%.